Fullmäktige herre i sitt eget hus.

Fullmäktige beslutade i dag i enlighet med sina tidigare beslut vid tre tillfällen under 2009 att inte tillskjuta pengar till fortsatt flyg. Det innebär inte att kommunens kärnverksamheter kan andas ut. På grund av det i historiens ljus dåraktiga beslutet 14/10 2008 att trotsa staten och flyga på eget bevåg finns en jättesumma som ska sparas in av kommunens övriga verksamheter. Det rör sig om 23 miljoner vilket orsakar ett underskott i bokslutet för 2009 och orsakar ett budgetunderskott för år 2010. Det senare innebär att ett sparbeting för 2010 på kanske 9 milj kan drabba verksamheterna under pågående budgetår. För år 2011 – 2013 kommer sparbeting som inte är av denna världen pga minskade intäkter och återtagning av tidigare förluster enligt balanskravet. Det kanske vore en bra idé att kommunstyrelsen inbjuds till omsorgsnämnden och fridids- kultur- och utbildningsnämnden när sparbetingen behandlas i dessa nämnder för att i verkligheten se konsekvenserna av de ställningstaganden man gjort, som en synnerligen behövlig fortbildning. I dessa nämnder har vi en stor del av den kommunala verkligheten som i dag inte ägnades minsta intresse. OK, Gunilla Lundgren motiverade sitt ställningstagande med behoven i kommunens kärnverksamheter men i övrigt var det tyst. Det finns politiska företrädare som ännu inte sagt flaska om hur vi ska klara kommunens kärnverksamheter under åren 2010 – 2013. Hur de röstade i dag förstår nog läsaren. Tycker man att 25- 35 miljoner av pengar som vi inte har används till ett flyg som inte löser något flygbehovsproblem är i sin ordning, har man nog noll koll på behoven i kärnverksamheterna eller struntar i följderna för dessa verksamheter.

Vi hade vid dagens beslut det läget att kommunens räkenskaper för 2009 visar på stort underskott och budgeten för 2010 stort underskott. Det fanns alltså egentligen inte en femöring att satsa på  fortsatt flyg eller någon annan icke nödvändig verksamhet. Hur ledamöterna röstade ska jag redovisa senare när protokollet är klart.

Ett annat viktigt beslut var att bilda en samverkansnämnd med Lycksele. Det är på tiden. Vilhelmina, Åsele och Dorotea har kommit längre på samarbetsområdet än andra inlandskommuner och blickar hellre söderut mot Strömsunds kommun än norrut mot Storuman. Det torde ha att göra med det lågskaliga kriget om flygplatser och då tycks Storuman vara rena pesten. Rätta mig om jag har fel! Blir det inte en sammanslagning måste samarbetet fördjupas betydligt jämfört med i dag. Det är synnerligen olyckligt att vi inte har en samverkansnämnd mellan Lycksele, Vilhelmina och Storuman på gymnasieområdet men det kanske kommer? Gymnasiekommunerna i inlandet måste samarbeta i stället för att konkurrera. Man kan få bättre utbud för mindre pengar genom samordning och samarbete.

Stridsyxorna som flög i luften i dag måste grävas ned och jag tror att vi i Storuman nu spottar i nävarna för att utveckla kommunen på de områden vi är framstående. Gruvor, vindkraft, skog, rennäring och turism. Vi har även bra företag inom industri och handel, ehuru vi dock inte ännu lyckats göra Storuman till det handelscentrum som motiveras av att vi ligger i skärningspunkten mellan E 12 och E 45. Enorma summor kommer att satsas inom gruvnäring och vindkraft de närmaste 10 åren och kommunens företag måste hålla sig framme. När vi nu inte satsar varenda slant på flyg kanske vi kan inrikta de personella resurserna på dessa områden och kanske även har råd med en och annan slant till utveckling när vi sparat igen de bortblåsta 25 miljonerna till flyg, vilket kommer att ta minst 4 år.

Nu när jag skrivit detta torde tärnaledamöterna ha kommit hem och förhoppningsvis åtnjuter en god middag efter en sedvanligt lång och arbetsam dag. Men det finns ju tåga i fjällfolket.

Etiketter: , ,

5 kommentarer

 1. Piff och Puff Tallegren

  Storuman har ett vindkraftverk, en gruva som sannolikt stänger om ca. 1,5 och en gruva som i praktiken inte producerar något utan snarare skapar miljöproblem, och dessutom ligger i Sorsele kommun.
  På vilket sätt är vi framstående inom skog, rennäring och turism?
  Tärnaområdet har en potential i turismen men östra delen, tveksamt.
  Därtill en politikerkår som försämrar ytterligare för företagen, och för innevånarna.

  Lycksele som kommuncentra i blivande storkommunen (LySt) ligger helt i linje med övriga politiska beslut.

  Storuman behöver nog inga fiender.

  Slut från tallegren

 2. Marianne Johansson

  Med dagens beslut ska alltså ytterligare 10 miljoner tas ur kommunens driftsbudget för att rädda kommunens ansikte, då en konkurs skulle se ”illa ut”! Kommunens driftsbudget, man justerar bara KS driftbudget med 7 000 000 kr så är det klart! Enkelt! Det låter som att det är pengar som bara legat där och väntat på just detta! Nu är det ju inte så, utan även dessa pengar måste tas från andra nämnders budgetar!Det räcker inte med att KS ledamöterna närvarar på ON och FKU nämndens möten när dessa pengar ska sparas där, de är välkommna ut i verkligheten så de får se hur det verkligen slår ut!

 3. Marianne Johansson

  Forts.. För det är vi ute på golvet och våra brukare/ elever som får ta smällen!
  En konkurs ser inte bra ut, men hur ser det ut om vi står inför att barn far illa och inte får de kundskaper de bör, för det saknas personal och resurser, eller gammla får ligga till sängs i sin egen avföring en hel dag, för ingen kan hjälpa dem? Ser inte det illa ut?!

 4. Erold fd. visionär

  forts.
  Och det osannorlika i politikerhistorian i denna kommun var att i just denna fråga om flyget i Gunnarn och dessa utgifter,så var Tärnapolitikerna helt övertygade om att fältet i den här delen av kommunen skulle bort(förrutom Helena i V)
  Undras om denna samstämmighet om ”flygsatsningar” också inrymmes, då nu miljoner skall satsas på att fullfölja satsningen på Hemavanfältet,eller bör företagarna i hemavan stå för det kalaset också?
  Håkan ,du kan väl skriva nåt klokt!
  Skola ,Omsorg kommer att drabbas Hårt,eller hur Håkan?
  Nu ,då vi inte har några 1,4 mille för att driva Gunnarn!

 5. Erold fd visionär

  Till sist!
  Till alla dessa som blivit arbetslösa från flyget,som inte kommer hem till en god middag ,och som också har långa arbetsdar…
  Tyvärr har vi andra politiker inte lyckats övertyga Sossarna ,Håkan Rhombe,och Tärnapolitikerna(förrutom Helena I.)att vi har kunnat rädda era jobb för 1,4 miljoner.
  Vi har verkligen försökt,och lider med er,och hoppas få kraft att hitta andra lösningar på nåt positivt i denna kommun,så att ni stannar kvar.
  mvh.Erold mfl.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.