Rapport från verkligheten

Ett rop på hjälp! Omsorgsnämndens au idag. Sammanträdet startar med att en skrivelse som stämplades in 2009-12-10 ligger på arbetsutskottets bord undertecknad av 9 st enhetschefer (motsv). Vi får även en muntlig redogörelse av ett par enhetschefer. Skrivelsen börjar med en redogörelse för nationella riktlinjer för god demensvård. Den miljö som de dementa nu vistas i på särskilda boenden och i korttidsboenden uppfyller inte ens elementära krav för demensboende.  Man konstaterar också att bara under senaste året har behovet av demensboende fördubblats i särskilda boenden och korttidsboenden. I dag är läget akut och ingen plats kan f n erbjudas i demensboende. Det råder  infarkt i kommunens system för omhändertagande av dementa. Någon på korttidsboendet har väntat sedan i maj förra året på plats.

Man hänvisar till äldreberedningen där de stora behoven av utbyggnad av demensvården klarläggs. Man har även noterat att kommunstyrelsen begravt fullmäktiges beslut i juni 2009 att bygga 8 nya demensplatser snarast möjligt. Frånsett det inhumana, vedervärdiga och okristliga i att nonchalera det akuta behovet av att bygga ut demensvården förlorar kommunen på att det är särskilt personalkrävande att vårda dementa i en olämplig och inte anpassad miljö. Dessutom kommer framöver ganska säkert böter för att kommunen inte verkställer biståndsbeslut i tid. De här behoven inom demensvårde har signalerats under lång tid. Svaret från hurtfriska personer i bl a centerpartiets ledning är att "effektivisera verksamheten". Är det sådant som kallas "spetskompetens"?

För mig som kunnat iaktta det politiska rävspelet är det enkelt att konstatera att utbyggnaden av demensvården blev ett sparobjekt för att använda kommunens skattemedel till att subventionera flygbiljetter med 1 200 kr per st. För 12 000 resenärer är vi uppe i 14-15 miljoner per år. De statliga 4 extra miljonerna till välfärdens kärna åkte raka vägen in i flygresorna som alltså därmed nu kan kallas för välfärdens kärna i Storuman. Det som behövdes för att driva 8 nya demensplatser under hösten 2010 var mindre än 2 milj. Men med troende ska man som bekant inte diskutera, det tycks även gälla flygtroende. Dessa troende har ända sedan våren 2009 dammsugit de kommunala kärnverksamheterna, välfärdens kärna, på pengar för att kunna bedriva sin flygverksamhet till ytterst marginell nytta. Tidsvinst till Stockholm 1 minut!  Inget har varit för heligt i denna jakt, inte ens de skriande behoven för kommunens dementa som har ett långt och strävsamt liv bakom sig i vår kommun. Skamligt! 

Jag får anledning att återkomma med rapporter från verkligheten när påverkan på årets verksamheter och nästa års budget börjar klarna när de minst 23 miljoner som försvunnit upp i det blå ska sparas in på kärnverksamheterna.

11 kommentarer

 1. Roffe

  Du skriver att kommunala verksamheter är ”välfärdens kärna”. Är det så? Är inte välfärdens kärna är många kommersiella arbetsplatser som ger människor arbetstillfällen och som skapar skattekronor till statliga och kommunala verksamheter.

  Det är kanske framgångsrik retorik att hävda att det handlar om ”en tidsvinst på en minut för ortens företag”.
  De som vill ”satsa”/”slösa” pengar på flyg tror att det gynnar kommunens utveckling och skapar arbetstillfällen.
  Och nya skattekronor till kommunen. Eller ska vi ge upp?
  Så egentligen har ni samma mål – men det kommer du nog aldrig att erkänna.

 2. Håkan Rombe

  Jag vet att det är några som tror att man gynnar kommunens utveckling genom att subventionera 12 000 flygresenärer med 1200 kr per resa. Totalt 14 400 000 kr, pengar som ökar på ett budgetunderskott. OM vi hade 14,4 miljoner per år att satsa på näringslivs- och sysselsättningsfrämjande verksamhet kan kloka människor snabbt rada upp 100 bättre sätt att främja kommunens utveckling än att subventionera flygresor. Kommunens uppdrag, skola, omsorg mm är fastställt i lag. Flyget i Gunnarn har blivit en polyp på hjärnan. Kommunens ekonomi är raserad. DET borde bekymra dem som orsakat raset.

 3. Marianne Johansson

  Kommunala kärnverksamheter är reglerade i lagar! Kommunen ”straffas” om man inte följer dem.
  Kan du Roffe visa på hur Gunnarns flygplats utvecklat kommunen? Vi har ju flugit på Gunnarn i 15 år, så vi borde kunna visa på ”utvecklingen” till följd härav.
  Hittills har flygplatsen bara ”kostat” skattekronor!
  Om vi ska fortsätta satsa på Gunnarn, när kommer det att kunna ge skattekronor tillbaka? Var ska våra barn och ungdomar och äldre ta vägen medan vi väntar?

 4. Marianne Johansson

  Till ledningen i Centerpartiet kan jag bara säga, att inom vården hinner vi knappt bli färdiga med den ena effektiviseringen innan vi pådyvlas en ny! Vårdpersonalen åläggs hela tiden fler nya arbetsuppgifter, och det kan inte vara särskilt stimulerande och trevligt att vara enhetschef, när man hela tiden måste meddela personalen nya besparingsåtgärder! Snart går det faktiskt inte längre!
  Men både vårdpersonalen och brukarna är ju tacksamma grupper att utsätta för ”effektiviserande”! Vi är båda svaga grupper, och vårdpersonalen är rädda om sina jobb!

 5. Erold

  Håkan!
  Räkna upp de 10 bästa satsningarna du anser vi missat ,för det måste vara lätt då du har 100 att välja på!
  Helst med kostnader och uppväxlingar i satsat belopp!

 6. Marianne Johansson

  Väldigt ofta jobbar privata företag med ”effektiviseringar” för att företagsledningen ska kunna stoppa mer pengar i sin egen börs!
  Och inom de område där jag faktiskt vet hur ofta och hur effektiviseringarna ser ut och slår ut, jobbar vi med gammla och sjuka människor!
  Er kommentar säger allt om er attityd, och varför ni svärtar ner ekorrarna genom att fegt gömma er bakom dem!

 7. Piff och Puff Tallegren

  Många privata företag jobbar med effektiviseringar för att överleva.
  Vi kanske blandar begreppen effektiviseringar och neddragningar i den här diskussionen.
  Vi tror inte heller att tänka i effektiviseringstermer är en attityd som svärtar ned ekorrarna utan snarare visar på en utvecklingsvilja.
  Slut från tallegren

 8. Marianne Johansson

  Tyvärr har jag aldrig sett en ”effektivisering” som inneburit någonting annat än en ”neddragning”! Kan förstås bero på att jag jobbar på golvet där man verkställer ”effektiviseringen”!
  Kan ni visa hur Gunnarns flygplats utvecklat kommunen? För den tillhör väl er utvecklingsvilja? Hur skulle den bidra till bättre resurser inom kommunens lagstadgade kärnverksamheter, och på så sätt öka tryggheten och välfärden för oss som bor här? Det skulle vara så intressant att ta del av er utvecklingsvilja på de området!

 9. Roffe

  Minst 4 arbetstillfällen har under 2009 försvunnit till annan kommun ”tack vare” nedläggningshotet mot flyget.
  Detta vet alla politiker som följer debatten och har en dialog med näringslivet
  Och den företagsledningen gjorde en riktig bedömning. Umeå har flyg och välkomnar nya arbetstillfällen.
  Skatteintäkterna från 4 arbetstillfällen bär visserligen inte flygplatsens kostnader, så där har ni en point.
  Att med ”en dåres envishet” hävda att en flygplats inte har någon betydelse visar även det på polyper.
  Däremot kan man tycka att kostnaden inte motsvarar vinsten. Det är ett lite mer nyanserat.

 10. Marianne Johansson

  Om vår kommun vore så förmögen att man inte behövde ta pengar från kommunala kärnverksamheter för att lägga dem på flyget i Gunnarn, så vore det en sak, då kunde vi kanske unna oss lite lyx! För visst är det det, när det finns flygplatser både i Lycksele, Vilhelmina och Hemavan!
  På något vis bör betydelsen uppväga kostnaderna!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.