Vindkraft är det värsta ting

Som  sökas kan all världen kring. På förra veckans fullmäktige skulle vi också besluta om vindkraftspolicy och om områden där vindkraft får byggas. Frågan bordlades till junisammanträdet för översyn av några punkter. I stort sett all mark väster om odlingsgränsen verkar ha drabbats av kalla handen. Allmänningen med 1500 delägare protesterar naturligtvis och det tycker jag är begripligt eftersom allmänningen inte tycks ha fått vara representerad i arbetsgrupperna och dessutom benämnes "särintresse". Det är märkligt tycker jag att skogsägarnas användning av sina marker nu tycks ha blivit ett "särintresse". Är avverkning av skog också nu ett särintresse? Eller jakt på egen mark?

Jag är av den uppfattningen att anläggande av vindkraft på egen mark är en areell näring lika beaktansvärd som avverkning, odling av havre eller fiskodling. En annan sak är att vissa verksamheter måste miljöprövas på sedvanligt sätt och frågan är då hur hemska vindkraftverk är att ha på minst 1 km avstånd. Personligen tycker jag att en lägenhetsinnehavare eller villaägare har många andra störningar som är betydligt värre och på betydligt närmare håll. T ex vägar, gator, motoriserad fritidsverksamhet, järnvägar, industriell verksamhet, vattenregleringsmagasin för vattenkraft etc etc. Nu tycks en viss överkänslighet för vindkraft spridas som virus på Internet.

För kommunen som sådan är de planerade vindkraftsparkerna ett ekonomiskt lyft. Minst 30 st serviceoersonal behövs för att hålla verken igång. Vintertid måste kanske vägar plogas. Inte minst kommer mycket stora inkomster markägarna till del när vindkraftsföretagen arrenderar mark för att ställa upp verken. Det kan röra sig om tre gånger så mycket pengar som skogsproduktionen ger. I kommunalskatt ger bara detta belopp i miljonklassen. Indirekt sannolikt flera miljoner till kommunkassan beroende på kringeffekter. Här har vi inkomster som kan bli ett lyft för kommunen och dess invånare!

Förslaget att vindkraftsexploatörerna ska avsätta minst 1 % till bygdens föreningsliv kan ifrågasättas. Kan jämföras med att skogsägaren ska avsätta en fjärdedel av sina inkomster av avverkningar till byns föreningsliv. Den totala rörliga ersättningen till markägarna brukar röra sig om 4 % av bruttoomsättningen i elproduktionen vilket inebär att 1 % är stora pengar som markägaren är tänkt att ge bort. Nu avstår ofta markägarna ändå en del av inkomsterna till byarnas föreningsliv vilket ofta är mycket stora belopp jämfört med de inkomster föreningarna normalt har. Jag tycker att 1 % till föreningslivet ska gälla i de fall det är fråga om statens mark eller bolagsmark där styrelsen har sitt säte utanför kommunen.

Etiketter: , , ,

12 kommentarer

 1. Lars Valler

  Håller med, att bolag som inte använder servicepersonal boende i kommunen måste på något sät ta socialt ansvar då beskattning ej sker i kommunen för att man använder marken som tillhör oss alla. Om sen 1 % mer eller mindre sk agå till någonting bör det pratas mer om ty idagsläget funderar staten på att lägga straffskatt på energi pga alltför höga vinster så ska inte kommunen hantera detta initialt. Men om ett företag har personal från kommunen eller lägger själva företaget och dess administration här ska då inte man underlätta i första hand för dessa då de verkligen tar samhällsansvar?

 2. Gunnar Andersson

  Bra skrivet. Detta är svåra och känsliga frågor som jag som ”nyinflyttad”fjällbo knappt vågar uttala mig om.Men en tanke som slog mig då jag läste detta var att kanske skulle en eller flera vindparker möjligöra fler och bättre vägar mellan dalgångarna vilket skulle kunna påverka turismen i positiv riktning tex skulle flyg till kittelfjäll och Ammarnäs via Hemavan bli mer attraktivt om transferstiden kunde minskas rejält.Nackdelen med vindkraft är väl först och främst att den i realiteten inte är lönsam (bidragsberoende).Fördelen är att den skapar ju inte någon permanent åverkan på miljön.

 3. Håkan Rombe

  Mitt huvudbudskap, som kanske inte framgår av bloggen, är att det ligger mycket stora pengar för kommunen i vindkraftsutbyggnaden. Blir vi för restriktiva är det andra kommuner som gärna tar över. I områden där vattenkraften skapat om landskapet i ofantlig omfattning förstår jag inte varför vindkraft ska förbjudas. Jag tror inte heller att turismen skadas på något sätt av att man under resan till sitt fjäll ser några vindkraftverk. Det är vackra skapelser som ger kraft till skidliftar och turistanläggningar. Den som upplevt vattenkraftsutbyggnaden har svårt att förstå vari problemet ligger.

 4. Kolla villkoren kristiskt och noga

  Jag håller icke med Håkan Rombe!
  Denna bygd har allt sedan tidigt 1960 tal bjudet hela Sverige på el, via vattenkraften. Och vad har kommunens invånare kompenserats för det? Vi har dyrare ström här uppe än storstadsregioner pga elöverföringsavgiften trots att dessa bygder producerar elen. Och samma sak kommer att hända med vindkraft. Vindkraftsbolgan vill hit till Storuman för de känner igen den naiva önskan på att tro sig får arbetsfillfällen. Och minns att det idag finns ett EU krav på vinkdraftsparker skall inhägnas, var och var för sig. Kolla noga in villkoren innan ni rosar vindkraften

 5. Gunnar Andersson

  Tror nog att budskapet gick fram.jag har dock fått känslan av att erfarenheterna av vattenkraften är en av orsakerna till tveksamheten till vindkraften.

 6. Vindglad

  Skönt att få läsa några lugna och vettiga synpunkter om vindkraft. Förhandla med projektörerna om lokala arbetstillfällen och även att komma med som delägare, så behöver ni inte känna er så bestulna och bittra som en av debattörerna. Hans påstående om EU-krav på att anläggningen ska inhägnas är helt grundlös, men drivs tillsammans med en massa andra felaktiga påståenden om vindkraften av Föreningen Landskapsskydd FSL. V-krft får stöd fr certifikatsystemet, tillsammans med biobränsle-,sol- och småskalig vattenkraft d v s alla förnybara energikällor.

 7. Konstigt

  Vem tror att människor vill vistas i ett fjäll fullt med vindkraftverk? Vem tror att vägarna blir bättre? Vi har blivit lurade av Vattenfall under alla år. Räkna hur mycket pengar som går ut ur kommunen av Vattenkraften och vad som stannar? Märkligt att det hela tiden är vi som ska ställa upp. Bygg dom i södra sverige där elen behövs och besudla inte vårat landskap ännu mera. Låt kommunens fjällvärld bevaras för efterkommande, dessa ytor kommer att bli ännu mera värdefulla framöver, människor behöver sån här natur.

 8. Håkan Rombe

  Det finns några väldigt stora skillnader mellan vindkraft och vattenkraft.
  1. Landskapet och ekologiska systemet påverkas ytterst litet. Åsynen av något nytt stör en del trots att verken är smäckra och vackra skapelser. Vem har störts av vinddrivna mjölkvarnar i södra Sverige som inte direkt är några skönheter?
  2. Från vattenkraften kommer ett antal miljoner per år till vattenkraftskommunerna. Av dessa pengar har byarna och föreningslivet i byarna knappt sett röken av. Från vindkraften kommer pengar direkt till byarnas föreningsliv och mycket stora summor varje år till markägarna i byarna.

 9. Gunnar Andersson

  re konstigt: Personligen har jag under flera semesterresor sett siluetten av vindkraftsverk och inte störts av det.tanken på vägarna var att vi kanske kan styra placeringen av vindkraften till platser där det finns behov av vägar och låta exploatörerna bekosta dessa.Det byggs redan i södra sverige frågan är om markägarna här skall få ta del av dom inkomster som deras kollegor i södra sverige får.Snurrorna har väl en begränsad livslängd och det vore önskvärt att arendekontrakten skrevs utifrån den så att dom förfaller inom en åskådlig framtid då marken kanske har ett annat värde.

 10. Realist

  Ser ett sunt tänkande i att ersättning ska tilfalla markägaren! Sveaskog har gjort markägandet globalt i Sverige. Ska då Köpare av skog i norrlands inland ej få ta del av intäkter utan att föreningsliv komunalt ska ta stor del av kakan utan att själv ha investerat några pengar?? Är utflyttad men äger skog som har planerad vindkraft på gång…. Lär återflytta hemåt men har nu svårt att se varför föreningsliv generellt ska få ta del av inköp/arv som jag och mina förfäder bekostat?? Och jag utan rätt att föreslå vilka dessa pengar ska tillfalla och som markägare upplåter marken varifrån intäkt sker. Gamla ryssland i tanke.

 11. Håkan Rombe

  Svar till Realist (2012-11-22 20:19)
  Till skillnad från Vattenfalls baggböleri där en engångssumma betalades ut är vindkraftsarrendet en årlig summa som inte är föraktlig, i regel är avkastningen större än vad skogen ger. Summan som går till föreningslivet är i sammanhanget en mycket liten andel. Pengarna går inte till slutna föreningar utan till öppna föreningar där vem som helst har rätt att bli medlem och det är föreningar som gör livet uthärdligt för dem som bor kvar och som för arvet vidare efter förfäderna. Det borde vara önskvärt även för utflyttade att det finns historiska lämningar, t ex kvarnar som vårdas för att ge kommande generationer inblick i hur livet levdes. Eller att det byggs sjösättningsramper för båtar så att hemvändare kan ta en fisketur på sjön för att ta ett par exempel. Pengarna till det öppna föreningslivet medför också en positivare inställning till vindkraftsetablering. I vår by är det väl bara tre föreningar som kommer i fråga med de kriterier som finns, Intresseföreningen, Skoterklubben och Fiskevårdsföreningen som bl a planterar in öring i sjön. Naturligtvis bör pengar även satsas på att rusta upp kvarndamm och kvarnar där den årliga Kvarndagen äger rum. Det tycker jag är helt OK och som jag och en stor majoritet också ställer sig bakom. Bor man inte här så har man oftast nära släktingar som bor här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.