Underskott på äldreomsorgen

Omsorgsnämnden har ett prognostiserat underskott för 2010 på 5,4 milj. Siffran något osäker som brukligt är med prognoser men nu är det bara en månad kvar till årets slut.  Till största delen gäller underskottet äldreomsorgen. Omsorgsnämnden har beslutat att kraftigt reducera utgifterna för anhörigbidrag till personer över 65 år. I fortsättningen kommer anhörigbidrag till personer över 65 år att beviljas endast i undantagsfall. Besparingen börjar verka successivt efter årsskiftet. Hur besparingen påverkar övriga kostnader i kommunen för hemtjänst och särskilt boende vet ingen i dag. Bistånd kostar, det vet vi dock.

Omsorgsnämndens budget för 2011 är med tilldelad ram ett illusionsnummer vilket jag förutspått sedan ramen såg dagens ljus för 1½ år sedan. Efter massiva besparingsåtgärder under detta år återstår ändå ett sparbehov på ca 2,6 milj som slår direkt på omsorgens innehåll, kvantitet, kvalitet och säkerhet enligt konsekvensbeskrivningar och anses omöjliga att genomföra. Därför kommer nämnden att begära tilläggsanslag på ca 2,6 mil för 2011.

Omsorgens ramar för 2012 och 2013 är i stort sett oförändrade i nominella kronor med undantag för tillskott till de 8 nya demensplatserna på Blåsippan. Tar vi då hänsyn till kommande löneökningar finns ett sparbehov på ca 3 milj år 2012 och 6 milj år 2013 jämfört med situationen år 2011.

Vi vet också med stor säkerhet att  antalet människor 80+ ökar och att dessutom deras medelålder ökar vilket innebär ökat vårdbehov och ökad vårdtyngd. I tidningarna har vi under ett antal månader kunnat läsa att Sveriges kommuner har strålande ekonomi efter finanskrisen Av någon konstig orsak är Storuman här ett undantag. Det vore intressant om kommunstyrelsen för Storumans kommuns medborgare kunde förklara på ett seriöst sätt varför just Storuman har så dålig ekonomi jämfört med alla andra. Trots blomstrande företag, gruvor, vindkraft och snabbt växande turism i Hemavan/Tärnabyområdet. För mig är det då inga problem att förstå orsakssambanden men det vore klädsamt om ansvariga kunde ta mod till sig och offentligt säga som det är. Valet är ju över för den här gången!

Etiketter: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.