Fastighetsskatt – ingen orsak till oro

Av , , 3 kommentarer 1

Storuman har bland de högsta höjningarna av taxeringsvärdena i landet. I vår avlånga kommun torde ändringarna av taxeringsvärdena vara väldigt olika. Om höjningen i snitt är 33 % kan höjningen vara nära noll i de östra glesbygdsbyarna och en mindre höjning i Storuman centralort.  De i särklass största höjningarna torde återfinnas i Tärnaby-Hemavan-området.

Öster om fjällområdet kan vi nog vara ganska lugna när det gäller skattmasen.

3 kommentarer
Etiketter: , ,

Kampen mot terrorismen

Av , , Bli först att kommentera 0

Kampen pågår hela tiden, 24 timmar per dygn. Ibland görs ett misstag, kampen förloras och terrorister mördar 10-tals, 100-tals eller 1000-tals oskyldiga vanliga människor. Då påminns vi om att terrorister finns mitt ibland oss och i princip i alla länder i världen. När bomben exploderade i Stockholm blev det på riktigt även för oss svenskar. Kampen mot terrorismen är inte bara en fråga för USA utan för oss och för hela världen. Det behövs så litet för att ett land ska bli måltavla. Någon som ritat en bild på någon sedan årtusenden död religiös person. Någon som deltar i en av FN sanktionerad insats i något muslimskt dominerat land. Eller bara för att ett land definieras som "Väst".

Allt fler avslöjade terrorister är uppvuxna och boende i demokratiska länder, enligt pressuppgifter över 80 %. De gör som alla andra, använder Internet, mobiltelefoner etc. SÄPO och FRA spanar på nätet och spanar på radio- och teletrafik. Att våra säkerhetsorgan lyckas är din och min chans att klara sig från de potentiella mördarna. Statens väktarorgan är verksamma 24 timmar per dygn. Måtte de lyckas i sitt arbete, en "dålig dag på jobbet" kan innebära katastrof för oss.  Att vi hittills klarat oss från alla terroristattacker utom en är kanske mer tur än skicklighet och ändamålsenliga lagar?

Våra säkerhetsorgan jobbar med slöa verktyg eftersom integriteten fått väga tungt vid utformningen av lagarna som reglerar SÄPO:s och FRA:s verksamhet. De högljudda internetpiraterna har t ex lyckats bra när det gäller att underlätta terroristernas utnyttjande av Internet.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Miljardinvesteringar i Storuman

Av , , 6 kommentarer 14

Om allt går enligt planerna kommer upp till 22 miljarder att investeras i Storumans kommun de kommande åren. Större delen gäller gruvverksamhet i Rönnbäckenområdet söder om Tärnaby och det är en bit kvar innan spaden sätts i jorden. Helt säker är emellertid den redan startade utbyggnaden av vindkraften. Det blir många jobb i uppbyggnadsskedet och vi kan se fram emot åtskilliga jobb i den kommande driften. Vindkraften torde vara nästan evig men gruvverksamhet pågår så länge ekonomiskt brytvärd malm finns kvar. Förhoppningsvis kommer inte utbyggnaden av turismen i fjällområdet  att påverkas negativt av dessa nya verksamheter.

Av någon konstig anledning har hos vissa en diskussion uppstått om vilken kommunal regim, den förra eller den nuvarande,  som ska ta åt sig äran av de kommande stora investeringarna. Men hallå, hallå!!! Har någgra kommunala politiker skapat malmen i urberget? Har några kommunala politiker skapat bra vindlägen för vindkraft i vår kommun. I så fall är det fråga om mirakler av religiösa dimensioner som borde medföra att ett antal personer i kommunen helgonförklaras! Påve! Boka in övertidsarbete i din almanacka!

Det är bara så att vi råkar ha ren bonntur som har brytvärda malmer i backen och höjdlägen där det blåser bra i vår kommun. Det är företag som skapar jobb. Det är företag som exploaterar malmkroppar och vindlägen. Det är företag som kalkylerar, fixar finansiering och sätter igång. Vilka olika flygplatser man kan välja eller vilka partier som råkar sitta i en kommunledning saknar fullständigt betydelse. Gruv- och vindkraftsföretagen upphandlar entreprenörer för sin verksamhet och förhoppningsvis kan lokala företag kapa åt sig en hel del. Eftersom företagen är aktiebolag betalar de endast statlig skatt på sina vinster så det saknar betydelse för kommunens ekonomi. Det är de anställda som betalar kommunalskatt och förhoppningsvis kommer många att vara skrivna i vår kommun. Särskilt under uppbyggnadsfasen får vi dock räkna med att en stor del av arbetskraften är inpendlare.

Så kommer vi till den eviga frågan om folkmängden. Kommer vi att få se en befolkningstillväxt? Jag tror inte det annat än i Tärna-Hemavanområdet. Får jag spå kan vi kanske hålla folkmängden någorlunda runt 6000 inv ett antal år men där fördelningen mellan östra och västra kommundelen fortsätter att kontinuerligt ändras till fördel Tärna församling. Det är ju redan en mångårig trend. Den som drömmer om ökning av folkmängden i tusental och återöppnade skolor måste också ta i beräkningen den moderna kvinnans fertilitet. En svensk kvinna föder väl i genomsnitt 1,8 barn och då är det bara att räkna hur många fertila kvinnor som måste importeras till kommunen för att folkmängden och elevantalet i skolorna skall börja öka.

Ett problem som redan är i antågande är att vi inte har arbetskraft ens till nuvarande verksamheter inom offentlig och privat arbetsmarknad. Kommer storgruvan till stånd blir läget ännu värre. Arbetskraftsinvandring-inpendling blir ett måste. Någon framtidsplanering kring detta problem har jag inte kunnat få till stånd i kommunen. Endast en bråkdel undersköterskor, jämfört med behovet, utbildas vid våra gymnasier för att ta ett exempel. Främjar vi rekryteringen genom att försämra arbetsförhållandena och erbjuda skitlöner jämfört med vad gruvverksamheten kommer att betala? En del reagerar inte förrän hum-hum står i köket och då är det så dags!

6 kommentarer
Etiketter: , ,

Djurrättsnedskräpare

Av , , 2 kommentarer 3

Finns det ingen lag som är tillämplig på folk som ställer sig utanför en butik med banderoller som är kränkande mot butiksägare, butikspersonal och kunder? Finns inte lagen bör den stiftas snarast. Företag som håller sig helt inom lagens råmärken ska inte behöva ha dessa nedskräpare utanför sitt företag. Aktivisterna sätter sig över demokratin i vårt land.  De kan väl söka tillstånd att demonstrera på något öde torg där de inte stör vanligt folk med sina underliga budskap. Men trakassera butikspersonal och kunder, vanligt hederligt folk. Nej, nej och åter nej. Dessutom vet man ju inte vad människor med så extrema åsikter och förakt för demokrati kan ta sig till. Kan man bränna upp slakteribilar och förstöra butiker är steget inte långt till verksamhet som kan orsaka personskada eller värre.  Kanske aktivisterna skulle åka till pälsarnas eldorado Grönland och demonstrera mot eskimåerna! Skulle vara intressant att se eskimåernas reaktioner när några gapande stadsbor från den industrialiserade världen spyr galla över deras urgamla kultur. Disneygenerationen mot evolutionen.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,