Verklighetsförfalskning i Storuman

"Dukat bord", säger förra kommunalrådet Gunilla Lundgren om läget för kommunens ekonomi.  Det bordet är inte särskilt kul att sätta sig vid de kommande åren. Kommunens budgetöverskott år 2010 består helt och hållet i extraordinära intäkter som felräknade sociala avgifter och pensionspengar, vilka uppgår till över 13 miljoner. Vilken himla tur att de miljonerna dök upp när styrelser och nämnder har ett underskott på 8,7 miljoner. Det bådar illa inför år 2011 och framöver. Det innebär att "kostymen" är för stor och motsvarande neddragningar i verksamheterna måste göras. Redan nu kan sägas att så stora besparingar inte kommer att kunna genomföras år 2011 eftersom snart halva året gått.

Till råga på detta fanns/finns inte pengar till löne- och kostnadsökningar för år 2010, 2011 och 2012. Det innebär att ytterligare ca 6 miljoner måste sparas in per år. Det innebär att det dukade bordet för 2011 saknar 8,7 + 6 = 14,7 miljoner om inte smärtsamma neddragningar på personalen genomförs. Här kan man räkna med att 3 st anställda måste bort för varje miljon som ska sparas på helårsbasis.  Vi ska då också hålla i minnet att neddragningar på personal redan genomförts år 2010 undantagandes på byggnadsinspektörssidan där ökning, tack och lov, skett. Hur kan nu detta "dukade bord" ha uppstått när de flesta sveriges kommuner har ett mycket gott ekonomiskt läge med pengar till löneökningar och annat?

Det prekära läget för Storuman har nästan helt och hållet att göra med de 22 miljoner som bortslösades på att flyga eget från Gunnarn i trots mot Rikstrafiken och Staten under åren 2008 och 2009. De politiker som kuppartat genomdrev detta väderkvarnskrig mot staten har en del att förklara för kommunens brukare och skattebetalare. Ingen kvalificerad utredning om påverkan på kommunens ekonomi gjordes innan besluten klubbades igenom. "Utredningen" bestod väl i den ensidiga, enkelspåriga och bluffartade propaganda som fullmäktige fick sig till livs under fullmäktige i juni 2008.

Hade inte Storumans politiker flugit bort pengarna hade vår kommun också kunnat sälla sig till den majoritet av sveriges kommuner som möter år 2011 med relativt god ekonomi. Till Gunilla Lundgrens och socialdemokraternas försvar kan sägas att hade inte s-partiet till sist satt ned foten angående miljonrullningen i Gunnarn hade läget varit ännu värre och ännu mera katastrofalt. Men "dukat bord"? Hallå där!  Kom ned på jorden där "verklighetens folk" finns!

Etiketter: , , ,

17 kommentarer

 1. Olof Finnström

  Hej!
  Jag skrivit en hel del medborgarförslag men det är svårt att få gehör för något, man vet ju bäst. Man börjar som kommuninvånare bli trött på lögner och mörkande. Storumans Flygplats verkar vara det enda på agendan, hur kan man fortsätta och älta och spendera pengar på något som vi inte har resurser för? Ärade politiker måste visa mer ärlighet och öppenhet samt öka sin kunskap för att Storumans Kommun ska utvecklas i positiv riktning, just nu går det bara bakåt. Det krävs antagligen ett under!
  MVH Olof

 2. Erold

  Vinterkräksjuka? eller vad lider du av?
  Hur länge orkar du rapa upp samma goja?
  Då det har gått bättre för kommunen än vad du trott,skall du fortfarande spä på så att folk blir oroliga i onödan?
  Som tidigare prognoser du har spått så har ingen ens varit i närheten av dina mörka siffror,men fortsätt med din bakåtsträvande taktik Håkan!.

 3. Håkan Rombe

  Svar till Erold (2011-05-04 22:47)
  Eftersom Erold inte tycks begripa sig på kommunal ekonomi ett skvatt och hur saker och ting hänger ihop är det meningslöst att försöka rätta till tankemissfostren han lider av. En grundkurs i ekonomi rekommenderas i första hand. Men det är kanske kul med en egen ”Bagdad-Bob” i Storuman? Nämnder och personal som ska genomföra nedskärningarna håller sig nog för skratt. Är Erold vår allians talesperson i kommunalekonomiska frågor då är mörkret nära.

 4. Håkan Rombe

  Svar till Olof Finnström (2011-05-04 14:55)
  Har inte kommit åt min blogg på ett dygn men via en ”omväg” kom jag åt den. Håller med om att vissa saker mörkas, t ex påverkan på ekonomi av 22 milj till eget flyg. Dessutom sprids desinformation om att kommunens ekonomi är god trots att vi knappt håller näsan över vattenytan med budgeterat nollresultat 2011 och trots att vi under tre års tid, 2010,2011 och 2012 inte ens har råd att betala kostnads- och löneökningarna. Bagdad-Bob har fått konkurrens som utropare av syner som ingen annan ser.

 5. Peter Åberg

  Kommunen får bara använda intäkter från skatter, bidrag och avgifter till drift i sin budget.

  Du hävdar att de tuffa år vi nu har framför oss beror på satsningen på flyget i Gunnarn. Då tycker jag du är svaret skyldig för på vilket sätt skatter, bidrag och avgifter för innevarande år (2011) och kommande två år skulle varit högre om satsningen på flyget inte gjorts, då det tycks vara det du vill hävda. Detta trots att de 22 miljoner du hävdar kommunen skulle ”sparat” inte får användas till drift kommande år. För vi är väl hoppas jag överens om att tidigare års överskott enligt kommunallagen inte får användas till kommande års drift av verksamheterna?

 6. Håkan Rombe

  Svar till Peter Åberg (2011-05-06 12:20)
  Den korta varianten är att spenderar man 22 miljoner på något som inte är kommunens kärnverksamheter så har man 22 miljoner mindre till kärnverksamheterna. Det har kommunen lidit av från år 2008 och framåt genom det s k balanskravet på god ekonomisk hushållning som påverkar de 3 följande åren.

  Den krångligare varianten är lagkravet på god ekonomisk hushållning som innebär att kommunen över tid ska ha överskott i räkenskaperna med 3 års avräkningsperiod.För Storumans del ska överskottet vara ca 7 milj per år. Exempelvis så får ett underskott år 2009 följdverkningar för de kommande 3 åren 2010,2011 och 2012. Senast år 2012 skall underskottet vara återställt. Om synnerliga skäl föreligger kan kommunen underbalansera budgeten om man vet att ekonomin blir bättre så att man kan rätta till underskottet under nästa 3-årsperiod. Kämpar vi då med att återställa god ekonomisk hushållning pga gamla synder har vi små möjigheter att försöka rädda våra kärnverksamheter 2011 och 2012 med baktanken att den bättre ekonomin från år 2013 ska återställa balansen. Andra mått på den ekonomiska ställningen är t ex kassalikviditeten som med god marginal bör överskrida 1,0. Den har varit nere i 0,9, d v s korta skulderna överskrider likvida tillgångar.

  För den normale medborgaren är det svårt att hänga med i sådana här diskussioner. Den korta varianten, att slösar man bort pengar på något onödigt påverkar det aktuellt år och dessvärre de 3 följande åren, är att föredra.

  Den vandringsskröna som använts för att rättfärdiga beslutet att satsa 14-15 miljoner år 2008 av obudgeterade medel på flyg var att ”pengarna tas inte ur budgeten utan ur kommunens likvida medel”. Folk, även fullmäktigeledamöter, bibringades uppfattningen att kommunen använder två sorts pengar. 1.Vanliga pengar som används till skola, omsorg etc och
  2. Lyckopengar som kan flygas upp.
  Den bluffen gick hem, beslutet blev som det blev, och dagen efter kunde alla konstatera att det inte finns några lyckopengar.

 7. Peter Åberg

  Du undviker att svara på min konkreta fråga ” på vilket sätt skatter, bidrag och avgifter för innevarande år (2011) och kommande två år skulle varit högre om satsningen på flyget inte gjorts, då det tycks vara det du vill hävda”.
  Det underskott som uppstod 2009 återställdes redan 2010. Det finns alltså inget underskott att återställa 2011 och 2012 som det nu är. Den summa pengar som kommunen kan budgetera till drift av sina verksamheter påverkas alltså inte av den tidigare satsningen på flyget. Ändå försöker du påskina att kommunen skulle ha haft mer pengar till drift av sina verksamheter om man inte satsat på flyget. Jag anser att din argumentation haltar. Om inte svara på min konkreta fråga.

 8. Håkan Rombe

  Svar till Peter Åberg (2011-05-06 14:02)
  Skatter, avgifter och statsbidrag år 2011 och framåt påverkas naturligtvis inte av att tiotalet miljoner bortslösades 2008 – 2010. Det drabbade mest de aktuella åren med stora sparkrav på verksamheterna. Byggnadslov som dröjde mer än ett år etc etc. Däremot påverkas den ekonomiska ställningen fortfarande mycket negativt och handlingsfriheten är mindre tack vare det. Amortering av lån har inte kunnat ske i planerad takt etc.Vi hade i stort sett investeringsstopp under ett år vilket hade till följd att rationaliseringsinvesteringar inte kunde genomföras. Allt sådant påverkar framtiden negativt. De bortslösade miljonerna hade behövts i kommunens kassakista.

  Det är inte jag som är svaret skyldig. Jag och 7 andra röstade mot toksatsningen på eget flyg. De som genomdrev flygmiljonerna bör tala om hur 22 miljoner som gett nästan ingenting inte haft någon negativ inverkan på övrig kommunal verksamhet. Det har varit min kritik sedan år 2008 och ingen har fram till nu försökt gå i seriöst svaromål.Dödstystnad har rått. Kommunen förlorade kampen mot staten och kommunen står nu där med sin tvättade hals. Försvarslinjen av dem som beslutade om flygmiljonerna har varit,
  1. Tiga ihjäl.
  2. Bluffa att det finns kommunala ”lyckopengar” som kan användas till vad som helst utan att kärnverksamheter påverkas.
  3. Sprida desinformation om hur bra ekonomiskt läge kommunen befinner sig i när budgeten nätt och jämnt går ihop tack vare felräknade sociala avgifter mm och styrelser och nämnder går med 8,7 miljoner i förlust för år 2010. År 2011 riskerar att bli än värre på den fronten. Majoriteten av Sveriges kommuner har stora överskott. Storuman har inte ens pengar till löneökningarna åren 2010-2012. Undrar om det är så för andra kommuner? Finns verksamheter i kommunen som är fredade från anpassning till brukarantalet? Ett företag som inte har pengar till löneökningarna befinner sig på ruinens brant.

 9. Peter Åberg

  Jag påstår inte att kommunens ekonomiska ställning inte påverkas av de satsade pengarna. Men det är heller inte så att likviditeten i kommunen är något problem. Det är heller inte så att effektiviseringar i organisationen är något som med nödvändighet kräver stora investeringar. Det är också så att många av de kommuner som haft stora överskott står inför precis samma problem som Storuman då pengarna i kassakistan inte får användas för drift.

  Jag uppfattar att du försöker få flygsatsningen att framstå som den grundläggande orsaken till de neddragningar som nu måste göras då de faktiskt inte är det. Vi hade haft precis samma problem om de inte gjorts. Hade vi i stället för flyget satsat på andra verksamheter som du beskriver hade vi nu troligen utifrån ditt resonemang tvingats till nedagningar från en ännu högre nivå inför de kommande åren för att få en budget i balans mot de intäkter kommunen har att hantera.

  Då vi ju nu tycks vara överens om att ” Skatter, avgifter och statsbidrag år 2011 och framåt påverkas naturligtvis inte av att tiotalet miljoner bortslösades 2008 – 2010.” Alltså vi hade inte haft mer pengar att driva kommunens verksamheter för med det regelsystem som finns. Skillnaden om vi inte gjort satsningen är att vi hade haft mer pengar i kassakistan och vi hade kunnat amortera några miljoner mer på kommunens lån. Det får vi bära med oss, men det är inte alls den ekonomiska katastrof som du vill få det att framstå som, på tal om bluff och desinformation.

 10. B-G. Burman

  Kan bara kanstatera att Rombe leder med hästlängder över Erold och Peter när det gäller ekonomisk kompetens grundad på fakta.

 11. Håkan Rombe

  Svar till Peter Åberg (2011-05-06 15:29)
  Bra att vi är överens om att 22 miljoner till onödigt flyg under tiden 2008 till aug 2009 orsakar problem för övriga verksamheter och att det försämrar kommunens ekonomiska ställning med i princip 22 miljoner. Svårare är det inte. Summan motsvarar för en kommun av Umeås storlek en halv miljard. Jag tror inte att politikerna i Umeå lyckats mörka svindleriet lika bra som flygpartisterna i Storuman. Under vilka räkenskapsår flygpengarna påverkar kommunens verksamheter och med hur mycket pengar varje år går inte att utreda i detalj. Inte ens i efterskott. Pengarna är ju inte märkta med någon särskild färg. Klart är att vissa politiker inte vill kännas vid någon negativ inverkan överhuvud taget, varken förr eller senare, och det är ju en varudeklaration på förståndet som heter duga. Peter erkänner åtminstone ”viss” inverkan. Diskussionen startade när jag påtalade Gunilla Lundgrens påstående i fullmäktige att förra alliansen överlämnar ett dukat bord till nya alliansen. Med åren 2010-2012 utan pengar till löneökningar och ett eftersläpande underskott i nämnderna på 8,7 milj är bordet dukat med barkbrödskost. Med detta avslutar jag diskussionen om flygpartiets inverkan på kommunens kärnverksamheter. Vi kommer inte längre.

 12. ekonomiskt novis

  två enkla frågor till Peter och Erold.har pengararna till flygplatsen varit till nytta för skattebetalarna i kommunen? önskar ni att mer av skattebetalarnas pengar används till Gunnarns flygplats ?

 13. Peter Åberg

  Till B-G Burman.

  Det är din åsikt, för några argument framför du ju inte själv.
  Sedan kan man ju undra vilken kompetens du besitter för att göra bedömningen.

 14. Peter Åberg

  Svar till ekonomisk novis.
  Efter det lyckade eventet med ASFT anser jag att det vore dumt att inte arbeta för att det företaget etablerar verksamhet på flygplatsen. Det vore dumt att inte försöka få till en komersiell verksamhet på den ganska unika anläggning som den tidigare flygbasen faktiskt är. Det innebär också att man skall jobba för att locka till sig andra verksamheter som en anläggning av denna dignitet är lämpad för. Anläggningen har byggts upp med hundratals miljoner kronor statliga skattepengar. Vi måste göra allt för att dessa pengar inte skall vara bortkastade då staten uppenbarligen inte gör det.
  Däremot anser jag att det inte längre är försvarbart att bedriva flygtrafik med kommunala medel då de beslut man hoppades på skulle gå ”kommunens väg” inte gjorde det, trots ett enträget arbete från kommunens majoritet av politiker.
  Jante kommer alltid att säga ”det är meningslöst, det kommer aldrig att gå”, men om man aldrig försöker kommer man heller aldrig att lyckas med någonting. Vill man tro på en framtid för våran kommun måste man försöka jobba med de möjligheter som finns i kommunen. Ibland kommer satsningarna att lyckas och ibland att misslyckas.

 15. Håkan Rombe

  Svar till Peter Åberg (2011-05-17 08:32)
  Efter vistelse i huvudstaden och semester från bloggen är jag tillbaka. Får nog skaffa i-phone eller smart-phone eller vad det nu heter. Bra t o m vid korsordslösning! Beträffande alla miljoner till ett flyg som inte blev av kan det nog liknas vid att satsa tiotals miljoner på en V-75-omgång på Solvalla. Det var en jättehögoddsare redan 2008 vilket jag påpekade då och även fortsättningsvis har påpekat.Så handskas man inte med skattebetalarnas pengar! Det är ett felaktigt resonemang att tala om de hundratals miljoner som staten-försvaret har plöjt ned som bortkastade. När en verksamhet inte lönar sig längre är det klokt att lägga ned och det är verkligen bortkastade pengar att fortsätta med förlustbringande verksamhet. Så är det med olönsamma flygplatser, olönsamma glesbygdsbutiker, olönsamma bilfabriker etc. Vill vi ha utveckling måste vi stå ut med att lägga ned och gå vidare med annat.

 16. Peter Åberg

  Fråga till Håkan Rombe.

  Menar du med ditt svar att man inte skall jobba för att om möjligt nyttja flygplatsen för annan komersiell verksamhet?

  Om en fabrik eller en affär går i konkurs lämnar man väl inte lokalerna åt sitt öde utan försöker få ny verksamhet att etablera sig i lokalerna. Precis som fallet med Byggelit där man lyckades få till en investering i halvmiljardklassen. Det hade troligen inte hänt om inte politiker jobbat för att få till etableringen.

  Man kan ha olika åsikter om hur stor chansen är att lyckas med de olika projekten, men man kommer aldrig ifrån att för att åstadkomma något måste man ta vissa risker. Om vi är helt passiva kommer vi att hamna i en nedåtgående spiral som slutar med att den som sist lämnar kommunen släcker lyset och det tror jag inte att någon vill.

 17. Håkan Rombe

  Svar till Peter Åberg (2011-05-17 15:37)
  Mitt resonemang är principiellt. Visst, hittar man en lönsam verksamhet av annan sort än den ursprungliga ska man naturligtvis satsa på den. En nedlagd butik kan bli vedbod i en vedrörelse t ex. Men man bör inte bedriva olönsam verksamhet bara för att en anläggning kostade mycket pengar att bygga upp.

Lämna ett svar till Peter Åberg Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.