49 % emot flytt

Enligt en opinionsundersökning är 49 % emot flytt av biblioteket i Umeå till nya kulturhuset. Om den nu är representativ. Många med rörelsehinder får en försämring som säkert känns i kroppen. Däremot kan det knappast räknas som en beaktansvärd försämring för fullt krya människor att behöva gå ett par hundra meter extra. Snarare kanske hälsosamt.

Så här på avstånd funderar jag på begreppet "motstånd mot förändringar". Det är en viktig faktor att räkna med vid allt förändringsarbete. Delaktighet är viktig i det sammanhanget och i en sådan kommunal angelägenhet som flytten har de politiska partierna en viktig roll att engagera människorna. Behöver jag slå ihjäl ett par timmar i Umeå går jag gärna till biblioteket och flytten ändrar inte på det. Känns lite som en storm i ett vattenglas.

Om jag får raljera i en sådan viktig fråga gör jag följande helt ovetenskapliga analys. I alla tider har alltid 49 % varit emot förändring av vilket slag som helst och 51 % för förändring. Hade siffrorna varit de omvända sedan historiens begynnelse hade jag väl ropat ut min analys från någon grotta iklädd en djurhud. Varje förslag till förändring möter motstånd, i hemmet, på jobbet, nedläggning av butik, byggande av ny butik, förbättring av väg, byggande av vindkraft, nedläggning av skola, rationalisering på företag, byte av valuta, demokratisering av statsskicket, datorisering av tjänster etc etc.

Problemet är att om vi inte bejakar förändringar får vi ett stillastående samhälle som sjunker tillbaka i den internationella konkurrensen och som blir stillastående. Som den store indianhövdingen NN sa, "den som inte vågar ta nästa steg förblir stående med ett ben i luften". Eller som jag brukade säga för några år sedan. "Tryggheten idag består inte i oföränderligheten utan i bejakandet av förändringar".  Bejakar inte ett företag förändringar är det snart ute ur marknaden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.