Att utrota intelligentian

Den sinnessjuke massmördaren på Utöya är inte den förste som ger sig till att döda medmänniskor utifrån ett klassperspektiv. Beivik ville decimera framtida tänkbara ledare för Arbeiderpartiet men disponerade som tur är inga medhjälpare eller militära förband. Nazisterna med Adolf Hitler i spetsen försökte utrota ett helt folk, judarna. Dessutom begicks massmord mot intelligentian i de erövrade områdena i öster, Ukraina, Vitryssland, Ryssland, Polen etc eftersom de områdena enbart skulle vara råvaruleverantörer till övermänniskorna i Tyskland. De mördade ledande personerna ersattes med nazister.

Sovjetkommunisterna med Lenin och Stalin i spetsen massmördade av liknande orsaker. Den ryska bondebefolkningen, män, kvinnor och barn mördades  miljontals för att ge plats åt den kliniskt rena kommunisten. Det klasslösa samhället, denna vanvettiga utopi torde kräva att minst hälften av befolkningen avlivas, nämligen de som inte passar in.  Samma likriktningsideal  återfinns hos de främlingsfientliga rörelserna i dag och hos islamistiska terrorgrupper. Dessa ideal torde kräva att jordens 7 miljarder mäniskor omsorteras i en gigantisk etnisk rensning tillbaka till forntidens stamsamhällen med en hövding eller klanledare för varje stam. I Katynmassakern 1939 mördade Sovjetunionen över 20 000 polacker ur den intellektuella eliten för att topphugga det polska ledarskiktet. Sovjetunionen lobotomerade också  intelligentian i baltstaterna Estland, Lettland och Litauen främst genom avlivning i Gulaglägren. Att vara högt utbildad var lika med en dödsdom.

En annan kommunist med kultstatus, Mao tse Tung, mördade miljontals ur den kinesiska intelligentian under kulturrevolutionen. Läkare, lärare, bibliotekarier, tjänstemän av olika grader och sorter slogs ihjäl som folknöje. Brott: De hade studerat. I en annan Mao-galenskap, det stora språnget, svalt miljontals kineser ihjäl men det kanske inte var avsiktligt utan ett normalt resultat av en kommunistisk diktatur.

Kommunisten Pol Pot hade den vanvettiga utopin att alla skulle ut på landsbygden och odla mat. Städerna tömdes på folk.  För att genomföra denna utopi mördades nästan hela den befolkning som var läskunniga. Det var livsfarligt att ens inneha böcker. Jag tror det var en fjärdedel av landets befolkning som mördades. De svenska intellektuella som åkte till Pol Pot på studieresa såg inget, hörde inget och kom frälsta hem till Sverige. Jan Myrdal är fortfarande frälst trots vad han nu borde veta. Vilka blåögda töntar!

I Nordkorea med nuvarande "monarken" Kim Jung Il svälter befolkningen ihjäl i stor skala för att få ihop pengar till atombomber och missiler. Hans "kronprins" är tredje generationen kungar-despoter och vad som helst kan hända när kontakt med verkligheten saknas. Det "klasslösa samhället" har här urartat till ärftlig monarki.

I Iran och andra mellanösterndiktaturer slaktar regimerna den egna befolkningen. De som vågar ifrågasätta bristen på frihet och demokrati likvideras och torteras.

Vettvillingen Breivik är en småhandlare i detta sammanhang men utmärker sig genom att personligen utföra mord, ansikte mot ansikte, mot barn från 14 år och uppåt.  Alla de massmördare-folkmördare jag nämnt ovan t ex Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot, Breivik får anses vara sinnesrubbade psykopater och är av någon anledning alla män! Skalan på de hemskheter psykopatiska ledare kan åstadkomma beror helt och hållet på den makt de kan tillskansa sig. Och i en diktatur har diktatorn all makt.

Vår frihet och vår demokrati är vaccin mot de hemskheter som ledare för totalitära regimer kan åstadkomma. Efter Breivik kan man kanske hoppas att intresset för demokratiska och icke främlingsfientliga partier ökar och att Europas främlingsfientliga partier går rejält tillbaka inklusive svenska SD. Det vore att hedra offren för massakern i Norge.

Etiketter: , , ,

17 kommentarer

 1. Ivar

  Du har glömt en hel del av de massmördande diktatorna. Alla de i Sydamerika som mördade oliktänkande och de hade inga marxistiska ideal utan stöddes mer eller mindre öppet av USA. Och så har vi de i Afrika, de har mer eller mindre bara gynnat den egna stammen eller familjen. Men i mängd av dödade oliktänkande så är nog Stalin värst, ingen vet hur många miljoner som han avrättade. Där ligger Hitler i lä. Mycket av det som skedde i sovjetunionen var en fortsättning på vad de sista Tsarerna hade på börjat. Det sker etniska rensningar på många platser runt om i världen idag med världssamvetes göda minne utan att det uppmärksammas så mycket.

 2. RWR

  En mördare du glömt som har 216 dokumenterade mordoffer på sitt samvete och används flitigt på T-Shirts hyllas av många.

  Hur blev det så? Jag tror att vi även måste ta vaccin mot våldet och de våldsideal man som ung lätt rycks in i!

 3. Håkan Rombe

  Svar till Ivar (2011-07-28 19:19)
  Medveten om att många massmördare saknas i min uppräkning. Även om man inskränker sig till de senaste 100 åren och sätter gränsen vid 100 döda skulle det bli tjogvis med A4-sidor. Sådan är mänskligheten när den är som sämst.

 4. Håkan Rombe

  Svar till RWR (2011-07-28 21:00)
  Jag tror du menar han i basker som har blicken på något i världsrymden. Dessvärre kommer väl tjejer-kvinnor nu att tävla om massmördaren Beiviks gunst enligt vad som hände under rättegångarna mot Åmselemördaren. Men i sådana fall kan man väl inte tala om ideologi utan det är väl frågan om en brist i huvet på något väsentligt. Våldsdyrkan måste bekämpas.

 5. Aroon

  Visst är det hemskt det som skett och sker runt om i världen. Senaste uppgiften på massmord verkar ha ägt rum i Syrien. Man talar om 3000 pers, samt en 13-årig pojke kommit i fokus och varit utsatt för grym tortyr och fått penisen avskuren medan han levde.
  Skillnaden mellan händelserna i Norge och exempelvis Syrien är att i Syrien står regimen bakom, medans i Norge är det en ensam vettvilling som gått emot regimen.
  Nu är all expertis eniga om hur väl ändå Stoltenberg handhar denna svåra situation. Han talar inte om bestraffning och hämnd i första hand utan anger demokrati och ett ännu mera öppnare samhälle som svar på denna galenskap. Bush utlyste genast korståg mot Islam efter terroratacken 9/11. Hotet från det egna ledet, högerflygeln visar sig inte mindre och något som världen måste ta itu med.
  Galna ledare och dess galenskap uppmärksammas tyvärr långt efteråt vad de ställt till med.

 6. Håkan Rombe

  Svar till Aroon (2011-07-29 08:16)
  Som tur är är det bara i diktaturer som en galen ledare fortsätter att vara ledare, ofta livet ut. Men diktaturerna är fortfarande många.

 7. Håkan Rombe

  Svar till Arbetare (2011-07-29 00:01)
  Efter en snabb genomläsning av länken tycker jag att det är lite väl mycket konspirationsteori i artikeln. Jag tror t ex inte att frimurarna styr den norska polisen. Men jag ser med yttersta skepsis på frimurarna som företeelse. Alla sådana här slutna sällskap med eller utan inblandad religion är en olämplighet på det demokratiska samhällets kropp. Synnerligen olämpligt är det om politiskt aktiva människor eller statliga och kommunala tjänstemän är med i sådana obskyra slutna organisationen. Frågar någon vad jag tänker när jag hör ordet frimurarorden så är svaret Ku Klux Klan. Avslutningsvis så irriteras jag av att så fort jag tar fram en engelskspråkig hemsida så kommer efter en stund automatiskt en översättning till svenska och översättningen är oftast rent ut sagt usel. Har jag eller någon annan tryckt på någon olämplig knapp på min dator eller är det så för alla i Sverige? Kan man skippa den här automatiska översättningen på något sätt?

 8. Håkan Rombe

  Svar till Jan Nilsson (2011-07-29 15:02)
  Så sant, så sant! För att demokratin ska fungera behövs upplysta medborgare. Ur det perspektivet är nog historieämnet ett olämpligt sparobjekt när alla andra ämnen pockar på mer tid. Men så har det tyvärr varit. Svenska direktörer och affärsmän brukar få skämmas vid internationellt umgänge för sina usla historiekunskaper. Den omedelbara nyttoaspekten går till överdrift när man väljer bort historia.

 9. Aroon

  Som många av oss redan vet påverkas vi av yttre omständigheter klimat, samt arv o s v. Montesquieu har väl beskrivit något av detta genom ”Klimatläran”. När jag första gången fick höra talas om dessa teorier föll alltihop liksom på plats. Jag menar en naturlig orsak till mycket av våra beteenden och hur vi formas beror till största delen under vilka klimatförhållanden vi lever. Att italienare och sydeuropeer är mer tempramentsfulla än vi nordbor är vida känt. Jag menar att ”fösa ihop” människor av olika nationaliteter ställer stora krav på olika individer. En del vill absolut inte tumma på sin religion eller kultur. Andra kanske känner sig låsta och tycker de omges av förmynderi. Vi i Norden har ju trots allt ett ganska kyligt klimat och om man går 80-100 år bakåt i tiden skulle knappast någon sydlänning eller afrikan eller från nåt annat varmare land inte vara särskilt intresserad bo här. Dessutom ganska fattigt i jämförelse med nu. Dåliga och kalla bostäder och för de flesta strävsamt arbete från morron till kväll. Helg som vardag. Idag är det faktiskt raka motsatsen. Alla har det relativt bra och det finns en uppsjö av möjligheter att klara livsuppehället. Ett mångkulturellt samhälle ställer stora krav. För min del tycker jag det är närmast spännande och tjusigt med olika religinoer och kulturer. Man får ta seden dit man kommer s a s. Trots allt är vi människor ganska lika i grund och botten, men tyvärr slinter det för vissa som tappar verklighetsuppfattning och finner sig inte i olika demokratiska system utan anser att deras tolkningar är endast de rätta och att de står över alla lagar och förordningar.

 10. Håkan Rombe

  Svar till Arbetare (2011-07-30 00:05)
  Som jag sagt, vara med i en hemlig orden är förkastligt för politiker och synnerligen olämpligt för höga offentliga tjänstemän. Och det är männen som är problemet i sammanhanget!

 11. Håkan Rombe

  Svar till Aroon (2011-07-30 08:55)
  Jag tror inte att människor i ett visst är födda till att vara tröga eller temperamentsfulla. Det är nog individuellt och kulturellt betingat. Om morsan står i fönstret och gormar och skriker åt fyllbultar som väsnas och förorenar på gatan utanför torde barnen ha lätt för att göra samma sak i vuxen ålder. Vem vet hur man hade varit om man varit född och uppvuxen på t ex Cuba. Suttit och degat i ett gatuhörn medan frun jobbar?

 12. Aroon

  Älgjakten var ju tidigare tänkt till att fylla på matförrådet. Tillika var det oftast förknippat med spänning, liksom all jakt. Det första är väl numera inte en livsnödvändighet. Det senare torde vara det som styr plus traditionen. Dessutom då all jakt mer eller mindre består av tekniska hjälpmedel har väl det mesta av dess tjusningen försvunnit. Dessutom som allt annat är det förknippat i kommersiellt syfte. Det är en ganska stor omsättning det rör sig om, bara det omkring jakten. Tänk alla vapen och kringliggande utrustning. Finns det då personer som är vapenfixerade kan otaliga vapen inskaffas. Dessutom är det inte ofarligt vara ute och plocka bär eller vistas i naturen för andra icke (älg)-jägare. Det är ju under den finaste höstperioden och många vill ta vara på den innan vintern. Älgjägarna invaderar då skogen och även övriga platser som får anses allmänna. Intill vägar m m. Hur många omkommer varje år i jaktolyckor eller skadas. Fågeljakten/ripjakten när den pågår kan man tro kriget brutit ut. Nä, jag är inte imponerad av hur den traditionen saluförs.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.