Resurser till äldreomsorg minskar.

I Sverige har resurserna till äldre vård minskat med 6 % år 2000 – 2009. Samtidigt har antalet äldre ökat med 9 %. Per åldring över 80 år har var sjunde krona försvunnit från äldreomsorgen under angiven period. Dessa fakta har tagits fram av professor Marta Szebehely vid Stockholms Universitet. Verksamheter inom omsorgen som fått mera resurser under år 2000 – 2009 är barnomsorg och omsorg om funktionshindrade.

Vill vi leta syndabockar för dålig kvalitet inom äldreomsorgen ska vi nog inte bara nagelfara privata vårdgivare som i ett antal fall misskött sig. Den som har ett minne kan ju tänka på demensboendet i kommunal regi i Piteå som saknade personal nattetid. Piteå kommun fightas som bara den för att inte uppfylla socialstyrelsens krav på ökad bemanning. Vi måste också slå fast att kommunpolitikerna har det fulla ansvaret för att säkra kvaliteten inom omsorgen oavsett om den sker i egen eller privat regi. De som nu försöker vinna politiska poäng på de hemskheter som uppdagats på några platser kan få äta upp en hel del senare när det t ex uppdagas att det aktuella vårdbolaget anlitas av ett stort antal socialdemokratiskt styrda kommuner. Eller att stora brister kan finnas i kommunalt bedriven omsorg. Hyvlar man bort resurserna år efter år i kommunbudgeten  får det konsekvenser.

Äldreomsorgen förändras med åren och kanske t o m utvecklas på sina håll. I glesbygdskommuner har vi en tydlig utveckling mot en upp och nervänd befolkningspyramid. Den kategori som ökar mest är + 80 år. Ännu mer utpräglad är ökningen av + 90 år. Samtidigt föds allt färre barn. I t ex Storumans kommun fyller det årliga tillskottet av barn knappt 2 skolklasser.  Det finns en hel del pengar att spara genom anpassning av skolstrukturen till verkligheten. Den gamla tumregel kommunen har för nedläggning av en skola är 20 elever. Det antalet var kanske OK för 30 år sedan men skolan har de senaste årtiondena utvecklats så att jag anser antalet vara för lågt. När man drar in skolor i andra kommuner handlar det ofta om skolor med 30 – 40 elever.

Vad jag menar är att kommunens politiker måste anpassa budgetramarna till den faktiska utvecklingen och inte hålla på med den destruktiva hyvlingen av alla konton år efter år. Att vissa verksamheter under 15 års tid nästan alltid haft stora överskott och vissa verksamheter nästan alltid haft stora underskott beror, vill jag påstå, på att osthyveln varit metoden i stället för kontinuerlig budgetanpassning till det faktiska behovet. Hur är kostnadsutvecklingen i Storuman t ex under år 2000 – 2009 per brukare inom skola och omsorg, de i särklass största verksamheterna? Det skulle vara intressant att veta. Och varför vet vi inte detta självklara?

Den typ av undersökning prof Szebehely gjort skulle vara intressant att se uppdelad på kommuntyper.

 

Etiketter: , , ,

4 kommentarer

 1. Isak

  Om Herr Rombe hade läst hela rapporten så skulle han se
  att det finns inget land i världen som har så koncentrerat
  privat ägande i välfärden som Sverige. Allra störst verkar det vara inom äldreomsorgen enl. Szebehely. Samtidigt så
  har inte kvaliten blivit bättre. Tvärtom har studier visat
  att personaltätheten är kring 10 procent lägre vid de äld-
  reboenden som drivs av stiftelser och privata vårdbolag.

  Detta är viktigt att konstatera när man ser ett klart sam-
  band mellan låg personaltäthet och skador som bl.a. beror
  på liggsår hos gamla. Och enligt Socialstyrelsen granskning
  så har kommuner med privat äldreomsorg faktiskt högre kost-
  nader än andra.

  Så Szebehelys slutsats i rapporten är att politikernas grund för sina beslut om privatisering och kundval är mer
  grundat på förhoppningar om dynamiska effekter, och strunt-
  att i realistiska konsekvenser.

  Tyvärr så verkar Herr Rombe stämma upp i kören för privati-
  seringens lov. Och samtidigt kan vi inte ha en regering
  som inbördes slåss om vem som har den bästa äldrevårds-
  politiken fast man lagt ut den på marknaden.
  Sen är det ju synd att Sverige och den borgerliga reger-
  ingen gått miste om ett sånt finansministerämne som Herr
  Rombe.

 2. Aroon

  Om jag skulle lägga mig i ”igen”, vill jag påstå att de flesta åldrimgar får den vård som krävs som bor på äldreboenden. Sedan finns det en katogeri som kräver vård utöver det vanliga och det är där skon klämmer. Sedan finns det de som blir 80, 90 och t o m 100+ och fortfarande kan bo i hemmiljö, vilket förstås är det bästa för den gamle och det billigaste för samhället så länge vi har en gemensam kassa.
  Bra äldreboenden borde premieras genom granskningar med jämna mellan rum. En viss avsatt summa från staten/kommunen skulle då gå till personalen, en liten bonus, för väl utfört arbete. Kvalitet istället för kvantitet.

  Skolan tycker jag låter hemskt om vi ska packa ihop barnen som fårskockar. Enkla lösningar som ger dåliga resultat?

 3. Mr Cool

  Att minska kostnaderna och bli effektivare är görligt i stort sett alla verksamheter. Det kan vara rutinförändringar, byte av underleverantörer, utvald personal, investering som ger återbäring etc. etc. Drivkraften i ett privat företag att göra detta är att öka vinsten men i en offentlig regi finns inget sådant incitament utan det är ”bara att höja skatten”. Det är därför offentliga inrättningar oftast är ineffektivare än privata.

  Själv hade jag Skolverket som kund för ett antal år sedan och de köpte in helt värdelös och oandvändbar materiel ”bara för att göra slut på anslagen” så att de inte slulle minska inför kommande budgetår. Ett sådant slöseri är helt otänkbart i den privata sektorn.

  Tro för den skull nu inte att jag bejakar dålig vård för de äldre. De skall utifrån rimliga kostnader ha en god och värdig omsorg efter ett oftast slitsamt liv. Kvaliteten på omsorgen torde också vara ganska enkel att kontrollera. Skandaler inom vården har över tiden uppdagats med jämna mellanrum så inget nytt under solen. Jag kontaktade förresten kommunen angående min 89-åriga mammas eventuella återkomst till hembygden från storstaden men möttes av kyla inför arrangemanget. Flyktingar, Ryssar och papperslösa verkar vara framtiden.

 4. Håkan Rombe

  Svar till Mr Cool (2011-11-18 11:17)
  Tack alla kommentatorer. Ni bidrar till mer vetande om de problem jag tar upp. Jag har de senaste dagarna besökt vårdcentralen i Storuman, NUS och Lycksele lasarett och bara mött trevlig och hängivet arbetande personal. Jag bara gapar av hänförelse. Beträffande äldreomsorgen. Jag tror att brukarna, personalen och kanske också kommunen tjänar på att det finns privata alternativ som komplement. Det bör också finnas valfrihet för brukaren att välja mellan offentliga och privata utförare. Personalen kommer enligt alla erfarenheter att tjäna lönemässigt på att det finns fler än en arbetsgivare att välja mellan. Om vi gör tankeexperimentet att ett boende har 40 anställda som har låg lön och vantrivs och att det finns ett liknande boende som har 36 st utbildad personal med anständig lön och som trivs är jag ganska säker på att minst lika bra vård och omsorg kan presteras med 36 personal, alltså 10 % mindre personal. Med detta menar jag inte att man in absurdum kan minska personalen varje år vilket sker i många kommuners äldreomsorg sedan många år tillbaka. Kommunalt anställd vårdpersonal och lärare har hela tiden åkt lönehissen nedåt beroende på att det oftast bara finns en arbetsgivare att välja på. Till sist. Kommunen är 100 % ansvarig för att kommunalt anlitade privata vårdgivare levererar det de enligt avtal skall leverera. Där finns det nog på många håll mycket övrigt att önska. Bristande kontroll skall kommunerna ställas till ansvar för!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.