Vad är det för fel på Estelle?

Namnet alltså. Här uttalar sig än den ene än den andre om hur olämpligt namnet Estelle är för en person som redan avlagt drottningsexamen. Det räcker med att födas till sådana toppbefattningar i Sverige, att födas är själva examen. (Vi icke kungliga har det lite besvärligare). Kungahistorikern Herman Lindqvist är tydligt förtvivlad över namnet Estelle. Enligt honom låter det som namnet på varieteartist. Han vill ha ett storsvenskt historiskt namn. Jag har ett förslag: Karla den tolfte. Det skulle få tsar Putin att darra i knävecken. Och ge Sverige stormaktsförhoppningar.

För mig är dock huvudproblemet att lilla Estelle anses vara statlig egendom vilket ger monarkiska nationalister, kreti och pleti, tilfälle att lägga sig i familjen Bernadottes interna angelägenheter. Enligt konsekvensen av detta faktum borde den av undersåtarna tillsatta regeringen och riksdagen bestämma namnet på det blivande statsöverhuvudet för att tysta drevet mot familjen. Löp linan ut med andra ord!

Det är osmakligt och ovärdigt att ha en regeringsform med statsöverhuvud tillsatt genom genetisk tombola och ett regelverk som fråntar de födda prinsarna och prinsessorna deras rätt till ett eget liv utan statliga kanonskott och ohyfsad inblandning i familjens interna angelägenheter.

Hoppas att Estelle gör som drottning Kristina. Inte då att bli katolik och flytta till Rom men att enligt  modern retorik be monarkin fara och flyga dit pepparn växer. Hon har rätt att bli friiii!