Privata vårdcentraler bäst

Enligt en undersökning är privata vårdcentraler bäst. Det är tydligt att privat drivna vårdcentraler medför nöjdare kunder-patienter. Det är också tydligt att landstingsdrivna vårdcentraler skärper sig för att möta konkurrensen. Alltså dubbelbingo! Har Jonas Sjöstedt och vänstern fått bestämma hade vi inte haft privat drivna vårdcentraler överhuvud taget. Planekonomispöket går igen i mycket av Sjöstedts och vänsterns politik. Pungslå skattebetalarna och fördela ut pengarna till allt mer omfattande samhälleliga aktiviteter i offentlig regi, det är och har varit hans och vänsterns politik.

Västerbottens landsting utmärker sig i Sverige genom att färre verksamheter drivs i privat regi. Vänstermotståndet är kompakt och i val efter val belönas detta baksträveri. Som man bäddar får man ligga. Även i sjukvården.

Etiketter: , ,

14 kommentarer

 1. Marianne Johansson Bygget Mosekälla

  Jag vet inte riktigt hur du får ihop det här Håkan, privata vårdcentraler har flest nöjda besökare, men det är tydligt att landstingsdrivna vårdcentraler blir bättre pga de privata?? Jag kan se att den Landstingsdrivna vården blir lidande av, och därför sämre av att det etableras privata alternativ i städer bland de minst ”resurskrävande” patienterna! Att man tar resurser från den vård som servar de flesta människorna, och oss i glesbygden, för att stöda mer ”luckurativ” vård ser jag som ett verkligt ”spöke” !!
  Varför ska skattepengar bidra till privata vinster??
  Det kommer att drabba människor, och människor som inte har någon valmöjlighet!
  Nej Håkan, gärna privata företag, men inte inom ett så viktigt område som vården! Och ska man ha ”privat” vård, så låt den bli privat då, alltså inte finansieras med skattemedel!

 2. Mr Cool

  Att det över huvud taget går att klämma ut vinster i den privata vården bevisar att den offentliga är ineffektiv och att det finns ”luft” i verksamheterna. Noterbart är också att lönevillkoren oftast är bättre i de privata alternativen och trivselfaktrn högre. Vänsterns våta dröm är ett samhälle där ingen kan bo bättre, ha bättre bil eller äta bättre mat än någon annan oavsett arbetsinsats. Det kallas för solidaritet av någon underlig anledning. Svenska kommunister förstår inte att ett sådant samhälle alltid drabbas av korruption och mygel. Till sist vill jag säga att det svenska vårdsystemet är bra i en internationell jämförelse och förtjänar inte att rackas ned på i den omfattning som sker.

 3. Mr Cool

  Att det över huvud taget går att klämma ut vinster i de privata alternativen betyder att de offentliga präglas av ineffektivitet och att det finns luft i verksamheterna.

  Varför skall skattepengar bidra till privata vinster säger Marianne!!! Men däremot bejakar hon att ”våra” pengar förslösas i ineffektiva vårdalternativ. Men i kommunisternas värld är pengar inga problem för det är ju bara att höja skatterna.

  Betänk också att de privata alternativen oftast erbjuder bättre anställningsvillkor och en högre trivselfaktor. Håkan har helt rätt i att de privata alternativen får de offentliga att se över sina rutiner för att bli bättre.

  Men i vänsterns värld är att ”bli bättre” ett fult ord eftersom det är ”fördelning”, ”lika lön”, ”dela på bördorna” och ”kortare arbetstid” som är ledorden. Med sådana deviser kommer Sverige som nation att halka ytterligare bakåt i välfärdsligan.

 4. Marianne Johansson Bygget Mosekälla

  ”Luften” i verksamheterna heter personal! Med lägre personaltäthet kan man spara mycke pengar till vinst för ägarna! Man kan också spara på material!
  Skattepengar förslösas inte i ”ineffektiv” offentlig vård,det Svenska vårdsystemet är ju bra, och förtjänas inte att racka ner på! Det är ju det svenska offentliga vårdsystemet som Svenskar som lever utomlands flyttar hem till när de blir gamla eller sjuka!! Men nu urholkas detta vårdsystem av att privata aktörer beträder vårdmarknaden, och självklart vill tjäna pengar på det! Dessutom är den privata vården inte till för alla, och ska bara av den anledningen inte finansieras av skattemedel!
  Vad det gäller bättre anställningsvillkor och högre trivselfaktor inom privat vård gentemot det offentliga, kanske beror på ur vems perspektiv man ser det!
  Sedan undrar jag vad det är för fel att ha ”rättvis fördelning,lika lön för lika arbete,dela på bördorna och kortare arbetstid som ledord?? Det är ju detta som skapat vår välfärd!!

 5. Gunnar Andersson

  Privatisering är nödvändig för valfriheten,Sägs det.Jag har under mina 32 år inom den offentliga sektorn aldrig stött på någon inspärrad val… skämt åsido,Håkan har noterat att Västerbotten har en låg andel privat vård och skyller detta på vänstermotståndet. Denna analys är naturligtvis helt felaktig.Anledningen är istället att v-botten är glest befolkad och med en ålderstigen befolkning vilket gör länet ointressant för dom privata vårdbolagen då vinsterna blir för små.För att maximera vinsten etableras det endast i tätbebyggda områden där befolkningen är ung och har god ekonomi (god ekonomi= bättre hälsa) därigenom kan dom privata vårdcentralerna minimera vårdkrävande patienter som kostar och tar lång tid att behandla.Resultatet blir då att dom privata kan behandla enkla åkommor snabbt och effektivt medans dom offentliga får ta hand om dom gamla och svårbehandlade med stora vårdbehov.Detta är anledningen till att dom privata vårdcentralerna anses som mer effektiva och blir därför hyllade i undersökningarna.Mr Cools socialistskräcks fantasier lämnar jag okommenterade men noterar att han verkar ha insett att svensk sjukvård inte är så dum ändå,Har han månntro blivit lite krasslig och känt hemlängtan från sitt Lågskatteparadis ?

 6. Mr Cool

  Vänsterns devis att dela ”bördorna lika” innebär för mig ett nytänkande eftersom det konkret då bör innebära att ALLA betalar lika mycket i skatt. Det är ljuv musik för mig som förordar en platt procentuell skatt som är lika för alla och saknar avdragsmöjligheter. ”Lika lön för lika arbete” ställer jag också upp på men problemet är att i princip INGEN presterar lika som sin kollega för det finns alltid skillnader. Har själv belönat högpresterande och fått facket på mig för det. Men om nu ingen skall tjäna mer på att prestera bättre under ordinarie arbetstid så undrar jag varför det är så viktigt att betala extra för s.k. övertid. DÅ är helt plötsligt den personliga insatsen i tid belöningsvärd. Kortare arbetstid kan aldrig skapa någon välfärd och om Marianne tror på det kan hon ringa till Grekland och höra efter.

  Som vanligt rackas det ner på svenskar som på ålderns höst valt att ”flytta till ett annat land”. Deras mångåriga skattekraft till Sverige kanske t.o.m. som höginkomsttagare verkar inte betyda något för vänstern som nu har sina kelgrisar i papperslösa som INGENTING bidragit och som också ”flyttat till ett annat land”. Märk väl att om man är registrerad som ”utflyttad” från Sverige exempelvis till annat EU-land INTE har rätt till subventionerad svensk sjukvård även om man betalar skatt på sin svenska pension.

  Men signaturen GA ondgör sig över att de med enkla åkommor kan behandlas snabbt och effektivt. Det måste då innebära att han tycker att dessa solidariskt skall invänta de svårbehandlade fallen innan de själva kan komma i fråga. Tanken verkar inte finnas att de med enkla åkommor därmed snabbt kan sättas i produktion igen d.v.s. bidraga till välfärden. Men visst ja…det är ju bara att höja skatterna.

 7. Gunnar Andersson

  Bäste Herr Kall, Jag har inte ondgjort mig över att det prioriteras inom vården, det har vi inom den offenliga vården gjort i decennier,Med den skillnaden att vi tvingas till detta för att resurserna har minskad och vårt samhällsansvar har krävt att vi har avsatt medel tiil forskning och utbildnig. Den offenliga vården kan dessutom inte välja bort grupper av människor med stora vårdbehov som den privata vården gör.Vård skall bedrivas utifrån ett behov inte ett vinstintresse.

 8. Marianne Johansson Bygget Mosekälla

  Det låter ju trevligt att Mr Cool kan tänka sig att ställa upp på delar av Vänsterns ledord!!
  All övertid på arbete är beordrad av arbetsgivaren, och inskränker på arbetarens fritid, tid för återhämtning, naturligtvis ska denna tid ersättas!??
  Grekland har de lägsta skatteintäkterna i eurozonen, Yannis Stournaras, en av Greklands profilerade ekonomer säger att 70% av av alla självständiga läkare,jurister och arkitekter betalar inte en enda euro i skatt, övriga 30% betalar i alla fall lite, korruptionen är hög, man erbjuds anställning i offentliga sektorn mot politisk lojalitet osv osv……Detta torde vara en långt när bidragande anledning till Greklands kris än korta arbetstider!
  Utlands Svenskar består absolut inte bara av Svenskar som ”gjort rätt för sig” i Sverige innan de flyttade utomalands!
  Många utlands Svenskar är det för att slippa skatta i Sverige! Och detta torde i de allra flesta fall röra sig om just höginkomsttagare! De är väl de som är mest ovillig att betala skatt!
  Jag uppfattar inte alls att G A ondgör sig över att patienter med lättare åkommor kan behandlas snabbt, han beskriver bara hur lönsamma dessa patienter är jämfört med ex multisjuka människor, som pga sina många sjukdomar som kräver resurser, och därmed är olönsamma, inte kan lista sig på en privat vårdcentral!

 9. EA

  För mig spelar det ingen roll om vården är privat eller inte. Huvudsaken jag på ålderns höst slipper sitta ensam och är jag lite aktiv helst inte heller mögla ihop på ett sterilt rum vilket oftast nu är fallet. Först hade vi (Sverige) ingen vård och inga ålderdomshem. Det som fanns att tillgå var frivilliga insatser och/eller man hamnade på ett fattighus. Sedemera fick gamlingarna och även vanligt folk tillgång till bättre vård och omsorg samt en mindre pension på äldre dar. Det flesta då som fick pension (arbetare och liknande) var i regel så hårt utslitna, fysiskt att det var med nöd och näppe det fick någon nytta av sin pension. Endera dog man eller så var man mer eller mindre invalider resterande tid man hade kvar. Idag dör de flesta av leda, instängda på något hem. Jag tycker hela systemet borde ses över och man borde ta sig en funderare om man får valuta för sin vård överlag. Det finns ju fortfarande trots allt ganska många yrken som när man blivit pensionsmässig man orkar inte så mycket mera sedan. Resonerar man som Mr Cool då behöver vi ju ingen vård alls. De samhället måste bara ha en existens i Mr Cools värd. Lite mänskligt måste man ju trots kunna se i verkligheten, även om man kallar sig Mr Cool och behandlar folk mera som en vara, något man suger pengar ur, ingenting annat.

 10. Mr Cool

  Diskussionen börjar spreta lite men jag vidhåller min åsikt att privat vård inte är något problem om det inte kostar mera än offentlig per vårdinsats. Är det så att det går att tjäna pengar på privat vård så präglas den offentliga av kostnader som inte borde finnas som bottnar i ineffektivitet och resursslöseri. Att det över huvud taget existerar privata vårdalternativ innebär också att dessa uppstått utifrån ett behov. Min devis är bra och värdig vård för medborgarna och att skattemedel skall användas med förnuft.

  Att man under sin livscykel skall ha rätt att bosätta sig var man vill (om respektive motagarland godkänner det) är för mig en självklarhet. Denna självklarhet delas inte av kommunister som över tiden stängt sina gränser och tvingat medborgarna att stanna innanför gränserna under vapenhot. De som flyttar gör det oftast för att få bättre väder och för att pengarna räcker längre. Vill man bara skydda sina pengar från skattemässig konfiskation så kan man enkelt flytta dom utomlands utan att själv följa med. Men med Mariannes logik skall då alla som invandrar till Sverige då alltid betala skatt i sina hemländer vilket är ännu en märklig socialistisk kullerbytta. Själv har jag pengar i utländsk bank och får över 10% i ränta och ser inget fel i det. Swedbank i Storuman tar ju inte ens emot kontanter längre.

  Bra Marianne att du kan ge Grekland ett gott råd inför framtiden utifrån ett svenskt socialistiskt perspektiv d.v.s. minska arbetsinsatserna och lev på bidrag så ökar välståndet. Att skatteintäkterna där är för låga håller jag med om men det problemet stavas korruption och är mest framträdande i kommunistiska ekonomier.

 11. Marianne Johansson Bygget Mosekälla

  Jag tycker heller inte att privat vård vore något problem, om den verkligen vore privat! Det vill säga inte sög ur resurser från den offentliga vård som finns till för alla!

  Och Mr Cool, appropå kullerbyttor!
  Självklart ska JAG kunna undgå att betala skatt i mitt hemland, men blir JAG sjuk ska jag absolut kunna utnyttja mitt hemlands skattesubventionerade vård!
  Kommunist länder stänger helt förkastligt sina gränser för utlänningar, men Sverige borde inte ta in invandrare och flyktingar??!!

  Vad det gäller Grekland så citerade jag en framstående Grekis ekonom.
  Så vitt jag vet är Grekland inte heller något kommunist land!?
  Greklands förfall beror på en långvarigt illa skött ekonomi där även borgerliga regeringar aktivt bidragit!

 12. Mr Cool

  Avslutningsvis Marianne, det du säger om privat sjukvård innebär det då även att du förkastar den skattemässiga subventionen till privat tandvård vilken är en vårdform som jag tror ytterst få tycker är dålig eller att Folktandvården i och med detta bara skulle drabbas av ”de svåra fallen”. Tycker du då även att den privata tandvården suger ur resurser från Folktandvården?

  Än en gång så kan man inte nyttja svensk offentlig vård om man är registrerad som utvandrad utan att betala för sig. Att svenska höginkomsttagare som emigrerat genast återvänder till Sverige för vård om dom stukat foten är en välodlad vänstermyt. Men kan du från en vederhäftig källa (ej kommunistiska stormöten) belägga att rika svenskar återvänder för skattesubventionerad vård så skall jag ödmjukt lyfta på hatten för din visdom.

  Då jag själv bott utomlands så är jag ganska ödmjuk till det som kallas för invandring och för mig spelar det ingen roll om grannen är gul, svart eller grön bara det är ärliga människor som försörjer sig själva. Du Marianne försöker blanda bort korten och jämställa svenskars utvandring med den migration som exempelvis skett i Sorsele. Sen är det fel att man kan komma till Sverige en kortare tid och erhålla medborgarskap för att sedan genast flytta åter till sitt hemland i syfte att erhålla s.k. garantipension vilket blir sisådär 2 miljoner kronor under en förmodad pensionslängd på 20 år. Vi skall ha ett system som sorterar bort ekonomiska lycksökare, krigsförbrytare samt kriminella.

  Beträffande Grekland så är givetvis de regeringar som över tiden suttit vid makten skyldiga till det ekonomiska förfallet. Men du glömde att nämna kommunisternas recept för att lösa krisen….man vill strunta i att betala tillbaka de pengar landet lånat. Att låta andra bära ens bördor går alltid igen i er ideologi.

 13. Marianne Johansson Bygget Mosekälla

  Privat vård, privata skolor you name it, är de privata alternativen så mycket bättre, borde de väl bära sig själva?
  Det ska väl inte bara vara privat när det passar??
  De privata alternativen är inte ett svar på ett behov, utan en politisk inriktning!
  Okej, om jag säger så här om att flytta utomlands, man reducerar sin skatt i Sverige väsentligt! Beroende på vilket land du flyttar till, kan du helt slippa skatt i Sverige, men ändå åtnjuta den Svenska välfärden! Man kan också smita undan Svensk beskattning genom att bara flytta sina pengar utomlands, allt lika egoistiskt och cyniskt!
  Det kallar jag att blanda bort kort!
  Din ödmjukhet vad det gäller invandrare/ flyktingar är jag mycket tveksam till, med hänvisning till dina inlägg…….
  Storbankerna har lånat ut pengar, och ”hjälpt till” med den Grekiska krisen, men ska inte behöva ta något som helst ansvar, det är bara de Grekiska arbetarna som ska betala tillbaka, det är det som Vänstern motsätter sig………………

 14. Håkan Rombe

  Intressanta kommentarer som jag tyvärr inte haft tid att besvara eller kommentera. Dessvärre har bloggen om privata vårdcentraler drabbats av spamangrepp. Av oliktänkande? Som kommentar skickas erbjudande om Viagra från jordens alla hörn. Jag har kontaktat V-K om råd men ej fått svar. Jag funderar på att radera hela bloggen om privata vårdcentraler för att bli kvitt dessa spam som kommer i tiotal varje dygn. Har någon råkat ut för något liknande?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.