Arbetstider vård-omsorg

Delade turer inom vård-omsorg är hälsofarligt enligt en studie. Nattarbete är inte heller hälsosamt. Vi står inför mycket stora problem när pensionsavgångarna ska ersättas med ny kompetent personal. I glesbygd är problemet störst. Numera krävs minst undersköterskekompetens för de flesta jobb inom vård-omsorg eftersom vi lever längre och då hinner få många krämpor och sjukdomar.

På gymnasierna gapar platser tomma på vårdlinjerna. Det är bara en bråkdel av behovet som kan tillgodoses med undersköterskor från vårdprogrammet. Resten måste ordnas via t ex Komvux. Den enkla förklaringen är att det inte anses attraktivt att jobba inom vård-omsorg. Det är mycket enkelt att förklara.

1. Lönen är usel i förhållande till kompetenskraven.

2. Få heltidstjänster. Många är anställda 0,65, 0,74, 0,86, 0,92 osv vilket för en anställd i t ex industrin låter som medeltiden.

3. Delade turer, vilket innebär att arbetsdagen kan delas upp i 4 tim arbete, 4 timmars rast följt av 4 timmars arbete. Inte kul om man bor i en by 3 mil från arbetsplatsen.

4. Mycket begränsade möjligheter till karriär på arbetsplatsen. Kompletterande utbildning i t ex demensvård ger ingen högre lön. Höga prestationer och hög kompetens på jobbet ger ingen högre lön.

5. Den anställde delar närmaste chef med ända upp till 50 andra. Hur ska man då kunna bli sedd och ledd??

Några åtgärder bör kommunerna börja jobba med omedelbums.

1. Förbättra löneläget och göra lönekarriär möjlig.

2. Heltidstjänster ska vara normen men med möjlighet att begära lägre tjänstgöringsgrad.

3. Sammanhållen arbetsdag ska vara normen men med möjlighet att begära delade turer.

4. Vidareutbildning och höjd kompetens ska avspegla sig i lönekuvertet. Tjänster kombinerade med t ex ledningsuppgifter bör öka.

5. Bryt upp de orimliga kontrollspannen inom omsorg. Varje chef ska ha högst 25 direkt underställda för att kunna uppfylla dagens moderna krav på en ledare. Med denna målsättning ökas dessutom möjligheterna till karriär.

Detta kostar naturligtvis pengar. Den ökade personalnärvaro som blir följden av mina förslag bör användas till att öka kvaliteten i omsorgen. Omsorgen får inte urarta till ren förvaring. Var finns pengarna? Det är bara att ta en kommunbudget och se efter vad pengarna går till. Här kan man finna många saker som är långt från kommunens huvuduppdrag, vård, skola och omsorg men som är väldigt lockande för politiker (en del) att syssla med. T ex att sälja elektricitet till skåningar och stockholmare med underskott, betala underskott i obehövligt flygfält, låta industrihus gå med underskott pga hyressubventioner mm mm.

Man kan tycka vad man vill om vad jag skriver men gör kommunen ingenting står vi inför problemet att inte ha folk som ska sköta våra äldre. Eller vara lärare för våra barn.

Etiketter: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.