Skolans tillbakagång

Av , , 6 kommentarer 1

 Vilhelminasonen och idéhistorikern professor Sverker Sörlin har i dagens DN skrivit en mycket tankeväckande artikel om den svenska skolans färd på det sluttande planet. Skolan som ett fält för aktieklipp har inte varit någon hit ur elevsynpunkt. Friskolor med idéburna ägare har enligt Sörlin klarat sig bra. Den anorektiska nedvärderingen av lärarnas arbete som pågått i minst 40 år och accelererat efter kommunaliseringen får sig en släng av professorn. Han har härvidlag ett kortare tidsperspektiv än jag angett men han har inte heller mina erfarenheter av lärarfackligt arbete 1971 – 1995. Jag ställer inte upp på precis allt han skriver men i artikeln angriper han problemet skolan i Sverige med åtskilliga kubikmeter lärdom i ryggsäcken. Jag rekommenderar läsning!

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/den-svenska-skolans-odesvag/

6 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Europa snusbefriat

Av , , Bli först att kommentera 1

 Sverige ger upp sin stora snusattack mot övriga Europa. Europa slipper en beroendeframkallande drog som tillskott till dem som redan finns. Handelsministerns"fullskaliga krig" för snusets utbredande blev alltså ett pinsamt fiasko. Vi får återgå till att vårda minnet av de tidigare fullskaliga krigen som Karlarna X – XII stod för tillsammans med Gustav den andre Adolf. Såvida inte generalen tillika knugen Carl XVI Gustaf har något i bakfickan.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Nytt folkomröstningsspektakel

Av , , Bli först att kommentera 3

 Invånarna i Årjängs kommun har folkomröstat om 2 st byskolor ska läggas ned. Fullmäktige hade innan folkomröstningen beslutat lägga ned ifrågavarande byskolor pga för få elever och därmed stora kostnader per elev. Nu blev det folkomröstning och resultatet är enligt media att 59 % av antalet röstande ( 4000) vill att skolorna ska drivas vidare. Hur ska då detta resultat tolkas?

Antalet röstberättigade var 8900 och valdeltagandet alltså 45%. Av de röstberättigade röstade 26,5 % för att bevara byskolorna. I en folkomröstning av det här slaget kan man säkerligen anta att de som ville ha kvar byskolorna gick man ur huse till valurnorna. Röstskolket var däremot säkert stort hos dem som inte kände sig berörda av valfrågan.

Det problematiska med sådana här folkomröstningar är att de som röstar, i detta fall en fjärdedel av alla röstberättigade, slipper ordna upp följderna av beslutet. T ex mindre pengar till åldringsvård, mindre stöd till elever med särskilda behov mm mm.

Det är naturligtvis vällovligt att försöka förbättra demokratin men detta med folkomröstningar är kontraproduktivt. Ett snedsprång. Folkomröstningar kostar dessutom stora pengar som kunde användas till förbättrad kommunal- och landstingsverksamhet i stället.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Stoppa avfolkningen?

Av , , 2 kommentarer 2

 Norrlandsförbundets ordförande kräver att regeringen stoppar avfolkningen av Norrlands glesbygder. Man kan ju börja med att fråga varför folk flyttar? Att folk dör vid hög ålder går ju inte att stoppa. Att allt färre kvinnor föder få barn går väl inte att stoppa. Kvinnor bestämmer själva numera. Tack och lov.

CERUM i Umeå vet en hel del om avfolkningens orsaker och det kan vara klokt att läsa deras skrifter och avhandlingar. Enligt föredrag jag lyssnat på flyttar de flesta numera av egen vilja till något de upplever som bättre. 

En åldrande befolkning och en upp- och nervänd befolkningspyramid ger stora  sjuk- och åldringsvårdskostnader för kommuner och landsting. Kommunerna kompenseras för detta genom skatteutjämningsbidrag från staten. Det är förmodligen bättre för landets ekonomi att fortsätta med tillräckliga bidrag till kommunernas kärnverksamhet i stället för att skyffla in pengar till konstgjorda arbetstillfällen som låser fast arbetskraft i improduktiv verksamhet i glesbygd.

Vi bör koncentrera oss på att ge alla människor möjligheter till personlig utveckling och sedan överlåta till individerna själva att bestämma var de vill arbeta och bo.

Förr, på 1950-60-talen, kunde vi "tvinga" folk att flytta söderut till industrierna när skogsarbetarnas skara blev mindre i rasande fart. Nu kan vi knappast tvinga folk att bo kvar i glesbygden. "Vi flytt int" är passé. 

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Monarkisk hysteri

Av , , 1 kommentar 4

 Det  går inte slå upp en tidning utan att ett visst bröllop någonstans i Sverige tar upp nästan allt utrymme på första sidan. Bröllopet står mellan 2 personer som ett litet fåtal i Sverige och USA känner.  Kunskapen är dock på sina håll stor om hur personerna är klädda och vad de gjorde för en vecka sedan. Klockrent ytlig kännedom om vad personerna är för ena. Den svenska halvan av bröllopet har sedan flera år slagit sig ned i New York och paret kommer att bosätta sig där.

Varför detta hysteriska intresse för en pseudohändelse? Ett svenskt-amerikanskt lösnummer?

1 kommentar
Etiketter:

Dessa folkomröstningsspektakel

Av , , 1 kommentar 4

 Av hittills 7 st hållna folkomröstningar har politikerna följt "folkviljan" i endast 2 fall. Jag tycker att detta med folkomröstningar är ett stickspår i en demokrati. En relikt, kanske, efter 1960-70-talens stormöten och attacker på den representativa demokratin från diktaturkramande extremvänster. Av de näraliggande exemplen på folkomröstningar som hållits om atomsoporna i Storuman och Vojmåns överledning i Vilhelmina har jag bara sett bråk och fiendskap mellan människor som resultat och denna uppdelning av människorna,  för och emot, varar i årtionden. Detta har skadat de nämnda kommunerna avsevärt!

I regel hålls folkomröstningar när politikerna abdikerat från sitt ansvar att fatta beslut och numera också när ett visst antal namnunderskrifter med krav på folkomröstning samlats in. Nästan alla frågor som avgörs genom folkomröstningar är så komplicerade och långsiktigt svårbedömda  att de inte går att koka ned i ett enkelt ja eller nej till något. Praktexempel på galna folkomröstningar var den om vi skulle gå över till högertrafik. Folkets stora majoritet ville båda gångerna att Sverige skulle fortsätta envisas med att ha vänstertrafik. Tack och lov för alla kommande generationer sket riksdagen i folkomröstningsresultatet! Och den frågan var skenbart enkel. Vänster eller höger.

En stor brist i beslutsfattande genom folkomröstningar är att de som då beslutar, folket, ändå måste överlåta till valda representanter att genomföra besluten. Den kommande folkomröstningen om trängselavgifter i Göteborg är en riktig kalkonomröstning om en mycket komplicerad fråga som inte går att koncentrera i enkla för- och emotsvar. Man kan lika gärna ha en folkomröstning om att betala skatt. "Vill du betala skatt?" Ett helt igenom förutsägbart resultat. Och hur hanteras utslaget i folkomröstningen?

Vi måste hålla oss till den representativa demokratin med flerpartisystem. Med sina fel och brister är det ändå ett oöverträffat sätt att fatta politiska beslut där de som beslutar också har ansvaret att genomföra besluten. Folkomröstningarna i Schweiz om precis allt möjligt drar löje över demokratin. Avskaffa de här folkomröstningsspektaklen!

http://www.dn.se/nyheter/politik/folkets-rost-ger-svagt-genomslag/

Frige Amina

Av , , 4 kommentarer 3

 En av vår tids hjältinnor, Amina Sboui, i Tunisien sitter fängslad för att ha ritat ordet "Femen" på en vägg. Femen är som bekant en kvinnlig antipatriarkal grupp i Ukraina som gjort sig känd för sina barbröstade demonstrationer mot patriarkalt förtryck. Amina riskerar enligt uppgift flera års fängelse för sin oskyldiga demonstration mot det islamistiska förtrycket i sitt land.

Nu har tre medlemmar av Femen åkt till Tunisien och utanför domstolsbyggnaden gjort sin barbröstade demonstration. Naturligtvis är de gripna och fängslade för detta "illdåd". Bara bröst och "mittistället" har i alla tider?? varit föremål för extremt intresse från patriarkatet. Vi behöver i Sverige bara gå tillbaka mindre än hundra år för att hitta fruktansvärt festliga kvasivetenskapliga utläggningar i skolans läroböcker om vilka olyckor dessa kroppsdelar kan orsaka vid felaktig användning och hantering. Ja bara tanken på sina organ kunde orsaka hjärnskador.

Varför detta förtryck av kvinnorna på vår jord? Jag tror jag är sanningen på spåren!

Femen bör vara en av kandidaterna till fredspriset.

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article16909368.ab

4 kommentarer
Etiketter: , , ,

Stasi i Umeå

Av , , 5 kommentarer 7

 Nu krävs återigen information om STASI:s infiltration i Sverige genom krav på en sanningskommission. Sverige har förtvivlat svårt för att göra det som andra länder redan gjort d v s att lägga korten på bordet om STASI:s verksamhet. Prästen i Burträsk avslöjades genom rena tillfälligheter i samband med professor Birgitta Almgrens studie om STASI i Sverige. Almgren ålades sträng tystnadsplikt om vilka personer som figurerade i studien men pressen kunde på ort och ställe i Berlin hitta, i Tyskland, öppen information om vilka figurer som angav sina kamrater och t o m sina familjer.

I det på den tiden illröda Universitetet i Umeå fanns mycket sannolikt intressanta informanter som gladeligen arbetade för en kommunistisk förtryckarstat som Östtyskland. På STV2 i Stockholm drällde det av medarbetare som sympatiserade med de kommunistiska förtryckarregimerna världen över.

Om detta måste vi få veta mera!  Är folket ovetande om vad som skedde riskerar vi att historien upprepar sig. Läs gärna nedanstående detattinlägg i VK.

http://www.vk.se/882781/det-behovs-en-sanningskommission-om-stasi

5 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Vem är O´Niiil?

Av , , Bli först att kommentera 4

 O Niiil från USA ska visst gifta sig med en svensk tjej. Man behöver bara slå upp en svensk aftonblaska för att bli varse detta. Aftonblaskorna och tantpressen har heltidsanställda hovreportrar som fjäskar runt på slotten för att i underdånighet servera oss det senaste på nonsensfronten.

Bröllop är en privat sak, t o m för en statsminister men i förevarande fall är det enligt vårt lands konstitution en statsrättslig uppgörelse med långtgående betydelse som regering, riksdag och alla undersåtar förväntas engagera sig i. Med hyllningar,djupa bugningar,  fjäsk och presenter i långa banor. O Niiiiil drabbades dock av en statsrättslig jobspost – han får ingen prinstitel som broder Daniel förlänades. Han kan därmed inte heller bli hertig över 8-kommungruppen i Västerbottens inland. Republiken USA får alltså tjå sig ett tag till innan monarkin kryper in under skinnet på jordens mäktigaste republik via sänghalmen.

Jag önskar härmed lycka och välstånd till alla på vår jord som gifter sig. Fattig som rik. Ingen nämnd och ingen glömd. Kändis som okändis. Jag hoppas också att så få som möjligt drabbas av att bröllopet är ett statsrättsligt spektakel på demokratins bakgård.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,