Björklund-vad var det jag sa?

Av , , 1 kommentar 1

Utredningen av kommunaliseringens verkningar är klar. Pekar entydigt på att kommunaliseringen av lärarna var ett misslyckande från början till slut och att kommunaliseringen är en bidragande orsak till skolresultatens tillbakagång.  Mycket har hänt på resans gång vilket jag påvisat i tidigare inlägg i frågan.

Före kommunaliseringen var det vanliga att man tog en akademisk grundexamen och därefter gjorde 2 terminer på lärarhögskola för att lära sig pedagogik, didaktik mm (jag talar nu om lärare i teoretiska ämnen på högstadiet och gymnasiet). Praktikperioder ingick. Efter 1991 fick något ljushuvud för sig att ämnesstudier och pedagogiska studier skulle integreras vilket innebär att lärarstudenterna har egna ämneskurser skilda från övriga studerande på universiteten.Ganska snart kom rykten igång som talade om lägre krav på ämneskurserna för lärarstudenter. Lärarstudenterna läser inte heller ämneskurserna så att de får en akademisk grundexamen i en ämneskombination. Därmed försvåras möjligheterna att konkurrera om jobben på marknaden utanför skolan. Lärarna blir inlåsta i läraryrket. Kommer man in på lärarhögskola med synnerligen skrala gymnasiebetyg kan man inte upprätthålla kraven på studieresultat. Genomströmning är viktig för lärarhögskolornas finansiering.  Urusel finansiering från arbetsgivaren-kommunens sida av fortbildning i ämnesprofessionen gör också att attraktionskraften på den övriga arbetsmarknaden efter hand urholkas.

Det finns säkert en eller annan fördel att integrera ämnesstudier och pedagogik men den stora fördelen för arbetsgivaren är nog att ämneslärarna blir inlåsta i sitt läraryrke och då kan arbetsvillkor och löner kontinuerligt försämras utan att lärarna säger upp sig. Förr hade behöriga ämneslärare i grundskola och gymnasium  titeln adjunkt. Senare kom förändringen att ALLA som sysslade med någon form av undervisning skulle kallas lärare, enda undantaget var lektorerna som även framgent skulle ha kvar titeln lektor. En eftergift åt något på tidens altare vad det nu kunde vara. Ett Jantelagsundantag? Även lönenivelleringen inom skolan tog fart efter 1990  efter att ha existerat på lågfart före 1990. ”Mao-blusarna” från universiteten började blanda upp lärarkollegierna efter 1967 och de ville inte alls ha högre lön än vaktmästare och lokalvårdare vilket blev ett pikant inslag i lönekampen för facket. Strejka för högre lön var omoraliskt enligt Maos Lilla Röda.

Alla äldre  adjunkter fick ännu uruslare löneutveckling för att bereda löneutrymme till yngre lärare som annars inte skulle ha råd att betala på sina studielån. Äldre adjunkter kunde få lönepåslag på t ex 1 % när övriga arbetsmarknaden hade lönepåslag på 5 % och yngre lärare kanske 3 %. I dag har vi slutresultatet av ”reformerna”. Läraryrket är ett låglöneyrke från vaggan till graven, i synnerhet om man väger in amorteringarna på studielånen, vilket man skall göra. Läraryrket är numera ett lågstatusyrke för studenter med höga betyg. Skadeverkningarna av detta kommer att ta årtionden att bota.

Politiskt kommer kommunaliseringens del i skolans tillbakagång att bli intressant. Lärarna själva, allmänheten, föräldrarna anser enligt alla undersökningar att skolan bör förstatligas igen. Av partierna är det FP,V och SD som är bestämda i sin åsikt att skolan bör förstatligas. Eftersom väljarnas flertal är av samma åsikt finns det röster att tjäna på att lyssna på väljarna och ta till sig vad de tycker. Vad har vi annars politiker till? Det är obegripligt att de sargade Moderaterna inte tar chansen. Går S in för ett förstatligande av skolan och inte M är loppet definitivt kört för alliansen. Kaputt! Så här nära valet hinner inte något färdigt förslag arbetas fram men en AVSIKTSFÖRKLARING skulle räcka långt. Vilket av de negativa partierna hinner först?

1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Skolhaveriutredningen.

Av , , Bli först att kommentera 3

Enmansutredningen om försämringen av skolresultaten presenteras på måndag men redan 2 dagar innan går SKL:s expert i utredningen ut och kritiserar utredningen för att vara ovetenskaplig och enkelriktad. Ganska unikt med sådan kort stubin. Kantänka att någon känner sig trampad på tårna? Enligt ”avslöjandet” från SKL:s sida pekar utredaren entydigt ut kommunaliseringen som huvudorsak till de fallande resultaten i skolan. SKL-representanten skyller på staten som hade ansvaret för skolan före 1990. Ostridigt är väl i alla fall att SKL och kommunerna haft 23 år på sig att sköta skolan och därvid misslyckats kapitalt. SKL och kommunerna gick ju direkt ut i strid mot främst lärarna på direkten efter maktövertagandet. Här skulle lata lärare sättas på plats, lärarnas arbetstid skulle kontrolleras nästan i detalj, arbetsåret utökas mm. Kontroll var ledordet.  Lärarna har hela tiden ålagts alltfler arbetsuppgifter utan att några samtidigt tagits bort. Löneutvecklingen har på dessa 23 år inte heller hängt med. Alla lärare skulle ha samma löneläge oavsett längd och djup i sina utbildningar och oavsett stadium. Vi ser resultat av detta i ansökningarna till lärarhögskolan. Några enstaka söker idag naturvetenskapliga inriktningar eftersom lönen för lärare ligger minst 15 000 kr per månad under vad liknande utbildningar ger på privata marknaden. Språklärare med akademisk examen tjänar mindre än industriarbetare. De för resultaten viktiga rektorerna tjänar obetydligt mer än bäst betalde lärare etc.

SKL hävdar att lönehissen nedåt började redan på 1960-talet när staten hade arbetsgivaransvaret och det är helt riktigt. På 1960-talet tjänade en gymnasielektor och en riksdagsman ungefär lika mycket. Idag har riksdagsmannen dubbelt upp, ca 2 st lektorslöner.  Men denna utveckling fritar inte SKL och kommunerna från ansvar när de haft 23 år på sig. I sammanhanget en evighet!  Andra konstigheter som påverkat professionen i skolan är uppfattningen att en lärare inte behöver djupa kunskaper i de ämnen hen undervisar i. Läraren skulle vara ”coach” och eleven skulle lära sig själv. Det skulle räcka att läraren var i nivå med klassens bästa elev. Detta kunskapsförakt utnyttjades på sina håll även när skolledare tillsattes. Jag vill minnas det rabalder som uppstod när alla skolledare i Boden sades upp i samband med omorganisation och alla uppsagda skulle få söka jobb iden nya organisationen. Det lär ha slutat med att Bodens då nyanställda skolledare hade en sammanlagd akademisk poäng på  80 vill jag minnas. En halv akademisk grundexamen. Är det sådant som kallas för KLASSRESA??

Till denna nedmontering av lärarnas och skolledarnas status på arbetsmarknaden kommer de elevorättvisor som uppstår mellan olika kommuner när var och en av Sveriges 290 kommuner gör som de vill. Det blir ordning på torpet först när staten återtagit ansvaret för skolan. Alltfler politiker och riksdagspartier inser detta och en säker spådom är att detta sker inom ett mindre antal år, senast år 2020. Vid höstens val kommer dock inte frågan upp i konkreta vallöften eftersom partierna bundit sig för andra angelägna frågor, t ex jobben, statens finanser, Sveriges konkurrenskraft mm. Sedan verkar valet också komma att handla om återställare av höga skatter och bidragsberoende i storleksordningen uppåt 70 miljarder om de rödgröna ska samsas om budgeten. Och återställare brukar inte vara någon bra lösning på de problem man har. Återställare fördjupar problemen i stället. Utom i ett specifikt fall. Kommunaliseringen av skolan var en katastrof.

Staten (statsrådet Jan Björklund) har det nationella ansvaret för skolan men är bakbunden till händer och fötter när det gäller vår internationella konkurrenskraft eftersom det är kommunerna 290 st som har bestämmanderätten. Den som har ansvaret ska naturligtvis också kunna bestämma!

http://www.vk.se/1116587/manga-larare-vill-forstatliga-skolan

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sa-mycket-satsar-sveriges-kommuner-pa-skolundervisning_8978006.svd

Rasistisk Eriksgata

Av , , Bli först att kommentera 2

Vämjeligt men helt följdriktigt. Evangelium enligt SD. Åkessons rasistiska Eriksgata till Jokkmokk i norra Sverige har en klart rasistisk framtoning när det gäller samerna. En skamfläck på Sveriges banér.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sameledare-anklagar-akesson-for-rasbiologi/

http://www.expressen.se/nyheter/akesson-kritiseras-hart-for-ren-utspel/

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Sverigedemokraterna på Jokkmokks marknad

Av , , Bli först att kommentera 9

Sametinget upprörs över sverigedemokraternas hållning i rennäringsfrågan mm. Jag och andra är inte förvånade. SD är ett rasistiskt parti och mån om den ariska renheten så vad är att vänta! Nu lär partiledaren själv besöka Jokkmokks marknad och kan säkert hitta en och annan likasinnad bland lågutbildade på orten. Det finns alltid något att hitta när man fiskar i grumliga vatten. Även i ren fjällmiljö.

Pedofili i katolska kyrkan

Av , , 1 kommentar 3

FN riktar skarp kritik mot katolska kyrkan för skyddande av förövare. Kända och avslöjade pedofiler jobbar kvar men nu kräver FN att de överlämnas till den världsliga rättvisan och avskedas. Påvestolens reaktion: FN ska inte lägga sin näsa i blöt i katolska kyrkans trossatser och värdegrund. Ungefär. Ja vad ska man säga? Arma mänsklighet?

1 kommentar
Etiketter: , , ,

M gör det enda rätta

Av , , Bli först att kommentera 0

Enligt M-företrädare kommer alliansen (inkl M) att se positivt på utspelet från S+MP+V om anonyma partibidrag. Klokt! Slaget var förlorat på förhand och då är en taktisk reträtt klok politik. Alla andra alternativ vore katastrofala. Bra att vi kan bocka av denna odemokratiska fråga. Fler frågor återstår dock t ex monarki.

Bli först att kommentera

Anonyma partibidrag

Av , , Bli först att kommentera 1

Sverige har kritiserats internationellt för systemet med anonyma partibidrag p g a risken för korruption och otillbörlig påverkan på politiken. Vi har också haft en intern debatt i Sverige om LO:s stöd till socialdemokraterna vilket innebär att alla fackligt anslutna inom LO-kollektivt stöder socialdemokraterna med pengar oaktat att många medlemmar röstar på andra partier i riksdagsvalet. För något halvår sedan tycktes den svenska frågan om anonyma partibidrag vara på väg mot en lösning men så satte sig moderaterna på tvären och försökte med tricket att det skulle vara så fruktansvärt svårt. Varför andra demokratiska länder klarat detta ”svåra” tyder på att en hund är begraven här. Enligt TV2 nu på morgonen fattade regeringen beslut om ett förslag på reglering av frågan om anonyma partibidrag 20 januari innevarande år. På det ”regeringssammanträdet” deltog endast moderata statsråd, inget statsråd från övriga allianspartier. I sanning mycket intressant.

Men nu händer det saker. Nu på morgonen tillkännager S+MP+V ett gemensamt förslag som inte lär möta några lagtekniska hinder. Förslaget är kopplat till partistödet och för att få partistöd måste partierna redovisa sina bidragsgivare. Förslagsställarna lutar sig mot det faktum att FP, C och KD i olika sammanhang förespråkat öppenhet om partibidragen. Många känner en trötthet varje gång Sverige får kritik internationellt för våra obsoleta anonyma  partibidrag. Jag ser det som fullständigt självklart att mitt eget parti Folkpartiet röstar ja till den motion som lär komma i riksdagen.

Vi har nog med minustecken på den internationella demokratiska rankinglistan med utseende av statschef genom familjeavel som top-of-the-line i O-demokrati. Nu bockar vi förhoppningsvis snart av frågan om anonyma partibidrag från åtgärdskalendern!

Naturligt kretslopp på äldreboende?

Av , , 2 kommentarer 3

I Säffle kommun har en kvinnlig brukare fått sin mat serverad på toalettstolen. Enligt personal tyckte hon att hon satt bekvämt och spillet gick bra att ta hand om effektivt. En praktikant slog larm och förhoppningsvis blir praktikanten anställd med bra lön tack vare bra kvalifikationer. I detta fall var det ett kommundrivet boende vad jag förstår och det är som jag alltid har sagt. Usel äldreomsorg finns i både kommunal och privat regi och kontrollen måste bli bättre. Det går inte heller att dra ned på personal i all oändlighet när vårdtyngden ökar.

I ett annat fall nekas en kvinna plats på äldreboende trots att hon inte klarar toalettbesöken utan hjälp. Bud hårdare än Moses dito!

Ett privat byggt och drivet äldreboende har väckt uppmärksamhet. Utöver ett basalt utbud som motsvarar kvaliteten på kommunalt drivna boenden kan brukaren köpa till plusvärden som stekt kött till middag i st f Falukorv, extra kulturella och fysiska aktiviteter, extra utevistelser etc. Med andra ord betraktas den äldre som en fullvärdig medborgare i st f ett vårdkolli utan egen vilja och egna val. Med andra ord  tar myndighetsåldern inte slut i och med pensioneringen. Det finns en princip som jag verkligen ogillar och den principen är att det är bättre att alla får lika usel vård än att några får det bättre. Hela livet är ju orättvist en del föds rika, en del föds med förmåga och arbetslust, en del lägger förmögenheter på cigarretter och alkohol, en del sysslar med bergsklättring och motorsport och knäcker ben och huvuden, en del köper lyxiga boenden och åker på årliga semesterresor jorden runt, en del lever och äter sunt, en del är gangsters och en del är snälla och laglydiga. Vad är det för tjusigt med att bli omyndigförklarad när man måste in på ett äldreboende?

Det är faktiskt så att om kunder, brukare, patienter får köpa sig en canceroperation för att rädda sitt eget liv i st f att dö i de oändliga köerna blir belastningen på offentligt driven cancervård mindre, mer pengar kommer in i systemet till gagn för alla. Även för dem som är utan pengar! Denna enkla princip gäller all vård och omsorg!

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Hur styra universiteten?

Av , , Bli först att kommentera 0

Regeringen har dragit tillbaka förslaget att överföra makten över universiteten till stiftelser. En som kritiserar förslaget är professor Sverker Sörlin. Han problematiserar förslaget om stiftelser och det är tänkvärt. Tanken bakom regeringens förslag var att minska risken för statlig detaljstyrning och därmed göra universiteten mer autonoma. Regeringen har säkert riktat blickarna mot planetens bästa universitet som råkar finnas i USA. Ett mått är antalet Nobelpris och andra mått är ranking utifrån publicerade avhandlingar etc i vetenskapliga tidskrifter. Hur man än mäter så är USA bara bäst. Vad beror det på? Enighet torde råda om att de viktigaste orsakerna är att universiteten i USA är självägda och självstyrda. Staten lägger sig inte i. Sverker Sörlin tycker att det går bra i USA som är så ofantligt mycket större än Sverige. Varför då inte i Sverige? Litenheten?  Blir universiteten i Sverige i så fall beroende av storföretagens pengar och forskningen därmed snävare?

Jag tyckte själv att förslaget om stiftelser var jättebra men kanske det var en smula förhastat. Blir universiteten till stor del styrda av staten och statens pengar  finns risken att forskningsprojekten och inriktningen måste vara ”politiskt korrekt” och därmed flyger ju friheten sin kos. Och därmed stannar vi i B-laget jämfört med USA. Universiteten i storföretagens ledband är heller inte bra. Jag tror inte att regeringens tanke med förslaget om stiftelser var något nyliberalt stickspår som en del vill få det till utan det var ett seriöst försök att ”efterlikna” förhållandena i USA. Jag tror inte på idén att universitet och forskning ska styras av regeringen, ”facket” och storföretagen. Men dilemmat kvarstår att friheten kan inskränkas av dem som betalar. Hur kan ett omändrat förslag från regeringen se ut? Kommer det något nytt förslag överhuvudtaget?

Under alla omständigheter bör vi ”benchmarka” oss med de bästa universiteten och de finns i USA. Då kanske vi också får rucka på en och annan socialistisk tankegång till fördel för liberalt tänkande. Historien lär oss att sådant har varit nyttigt, ja till och med oerhört nyttigt.

Dödsstraff för hädelse

Av , , 3 kommentarer 2

Är det någon som till äventyrs tror att vi lever i en modern tid finns det orsak att tänka om. I Pakistan finns många som dömts till döden för hädelse (inom Islam finns andra uttryck för ”brottet”) och folk döms till döden ännu denna dag. Inom kristendomen finns motsvarande problem i många länder. Enligt 3:e Mosebok stadgas följande: ”Den som smädar Herrens namn skall straffas med döden, hela menigheten skall stena honom”. Tjusiga grejer, inga förskönande omskrivningar här inte. Även i Sverige har människor dömts till döden för hädelse och en hädelselag fanns ända till 1949 då hädelsebegreppet ändrades till trosfrid (inte att förväxla med kvinnornas rättigheter!) Först 1970 avskaffades resterna från 3.e Mosebok och lagen om trosfrid avskaffades. Våra lagar i detta hänseende har inte varit moderna särskilt länge och försök har gjorts att återinföra dessa hedenhösa hädelselagar.

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/satt-press-pa-pakistan/

3 kommentarer
Etiketter: , , , ,