Demokratisk rangordning

I statskunskapen brukar man efter vad jag förstår försöka definiera vad som kännetecknar en demokrati. Följande egenskaper tror jag de flesta av oss demokratiska svenskar (och andra) vill ha med när nivån på demokratin skall bedömas.

1. Lagstiftande parlament som utses i allmänna val med några få års mellanrum och som utser en regering. Val mellan olika partier som beskriver vad man vill åstadkomma kommande valperiod. Valhemlighet och möjlighet för alla att rösta utan fara för egen säkerhet.

2. Val av statschef, ofta titulerad president, med några få års mellanrum. Maximerad tid en president får inneha ämbetet. Oftast två valperioder á 4 år = totalt max 8 år.

3. Fria och av den politiska makten oberoende medier som granskar makthavarna. Här inkluderas naturligtvis näringslivets och fackets makthavare.

4. Meddelarfrihet för anställda i offentlig sektor. Missförhållanden ska kunna rapporteras även anonymt utan att makthavarna får efterforska källorna.

5. Självständiga och fria domstolar. Politiska makten får inte lägga sig i rättsskipningen.

6. Frihet från korruption och kriminella organisationers inflytande i det politiska och ekonomiska livet i ett land.

7. Mänskliga fri- och rättigheter enligt FN-stadgan.

 

Var hamnar Nordkorea? Svar i absoluta nollpunkten. Horn-Pers hemvist på jorden. Den kommunistiska diktaturen är ett skämt ur demokratisk synvinkel, eller snarare hemsk!

Ryssland?

1. Ryssland har allmänna val men väljarnas information är styrd av Putins stats-TV, statstidningar, statsradio etc. Poängavdrag!

2. Ryssland väljer president men lider av samma informationsmonopol för Putin som i föregående punkt. Konstitutionen ändras efterhand så att Putin ska kunna sitta som president på livstid. Underbetyg.

3. Medierna är till stor del kontrollerade av den politiska makten. Underbetyg!

4. I Ryssland är det omöjligt för statsanställda att kritisera politiska makten utan allvarliga konsekvenser. Underbetyg!

5. Domstolarna i Ryssland är ej självständiga. De dansar efter Putins pipa. Underbetyg men något bättre än bottenlösa Nordkorea.

6. Oligarker, som är Putins kompisar och blivit multimiljardärer tack vare Putin, har enorm ekonomisk makt att bygga en skyddsmur runt Putin. Detta gränsar till kriminell statsbärande organisation. Omfattande korruption. Underbetyg!

7. Ryssland har religionsfrihet på papperet men den politiska friheten inskränks genom allt hårdare lagar. Tjejerna i Pussy Riots fick 2 års fängelse för satir om bristen på demokrati och mänskliga rättigheter. Putin måste dock inte hålla sig till en viss utpekad religion som kungen i Sverige. Sammanfattningsvis ett dåligt betyg.

USA? Frankrike? Tyskland? Storbritannien? Finland?

Klarar alla punkterna med glans.

Sverige?

Klarar de flesta punkterna bra men med ett par riktiga bottennapp.

Punkt 2 utseende av statschef. Bottenbetyg! Magplask! Statschef utses genom aktiviteter i viss äkta säng, alltså genetisk tombola. Till statschefen kungen (drottningen) hör att stort garnityr av gamla tiders frälse med titlar som hertig, hertiginna, prinsessa, prins etc och vars livsuppgift är att vara bling-bling-källa för en enorm hovpress med sina stirriga hovreportrar. Ett slags sentida hovnarrar!

Punkt 7 Mänskliga fri- och rättigheter. Näst intill magplask eftersom statschefen med sin stora familj är undantagen religionsfrihet och undantagen rätten att forma sitt eget liv efter de egna förutsättningarna. Kungahusets barn föds in i livegenskap. Förr ägde kungahusen sina undersåtar. I Sverige i dag ägs kungahusets människor av undersåtarna precis som ägande av vilket stuteri eller hundkennel som helst. Regeringen är synnerligen inblandad i det kungliga spektaklet. Statsministern skall med högtidlig min bl a inspektera avelsresultaten i form av nya prinsar och prinsessor. Val av make-maka skall godkännas av kung och regering, som i vilket u-land som helst!

Sverige kommer tack vare dessa avvikelser inte att platsa bland världens mest demokratiska länder så länge anakronismen monarki finns kvar. Pinsamt! Vi får dåligt betyg i en PISA-rapport om demokrati, den saken är klar.

Etiketter: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.