Storumans svindlande affärer

Se till att omsorgen om barn, gamla, sjuka och drabbade får tillräckligt med pengar är inte så spännande. Nä då är det mer drag under galoscherna när man får spendera pengar på flyg och butikslokaler till stora kedjor. Det torde nu finnas ett fåtal i fullmäktige som var med på 1980-talet och byggde Fjällparken i Hemavan för 50 miljoner och sedan tvingades sälja för 5 miljoner. Förlust för skattebetalarna 45 miljoner. Om det skrevs det i länstidningarna. Det fanns t o m en redaktör i Storuman. Nu skrivs inga granskande reportage i länstidningarna längre

En annan svindlande affär var flyget i Gunnarn. Här skulle kommunen flyga i egen regi när staten inte ville bidra med pengar och upphandling längre. P g a mellanlandningar skulle resenärerna tjäna ca 5 minuter jämfört med att flyga från Vilhelmina eller Lycksele. Kalkylerade 0 – 4 miljoner som fullmäktige beslöt om 2008 (exklusive jag och 6 st andra självständigt tänkande ledamöter) visade sig bli mångfaldigt mer. Ändå ville många fortsätta in absurdum. Tomas Mörtsell (C) och Patrik Persson (C)  uppträdde närmast likt väckelsepredikanter under fullmäktiges förmiddagsinformation. Det var kväljande envägspropaganda från början till slut. Någon tid för diskussion hade inte anslagits. Vittnen hade inkallats från Umeå i form av någon från handelskammaren och ytterligare någon som kom från ”stora vida världen och VISSTE”. Dessa vittnen från ovan bedyrade att kommunen skulle gå under utan flyg i Gunnarn (dessa intjänade 5 minuter!!) och blomstring och befolkningstillväxt väntade om kommunen slantade upp ytterligare mångmiljonbelopp för eget flyg. Väckelsepredikan fungerade och det flögs ett drygt år till. Nu var vi uppe i en kommunal kostnad på 25 miljoner för 1½ års flyg. Kommunen hade dammsugits på pengar och verksamheterna sparade på engångshandskar och blöjor. ÄNDÅ var det här spenderargänget med guldbyxorna beredda att fortsätta vansinnet.Och det var på håret att det hade blivit så men stoppades tack vare att Socialdemokraterna äntligen satte ned foten. Efter fullmäktige startade en hysterisk cirkus där förlorarna inom M, C och FP ville begära misstroendevotum mot kommunalrådet Gunilla Lundgren, S dåvarande ordförande. Av det blev dock inget tack och lov. Slutresultat: Minst 25 förlorade miljoner och kommunens likviditet i botten. Nu 2014 har verksamheterna släpat ihop till en hyfsad likviditet igen.

Vad göra då? I stället för att bygga ut demensvården, bygga badhus, bygga ut för Glesbygdsmedicinskt Centrum, bygga trygghetsboenden för äldre mm kommer man på en lysande idé. Kommunen MÅSTE (ja så uttrycker sig faktiskt kommunalrådet Mörtsell i skrift) bygga nya butikslokaler åt den stora bygghandelskedjan XL-Bygg. Det tillhör alltså välfärden i Storuman att hjälpa stora byggkedjor med miljardomsättning att bygga lokaler. Byggkostnaden anges till 17 miljoner (som torde kunna bli betydligt mer) och marknadsvärdet är genast efter färdigställandet kanske en tiondel av 17 miljoner, alltså 1,7 miljoner. Vi skattebetalare är simsalabim 15,3 miljoner fattigare.

Vad jag vet finns inte något nytt statligt påbud att fattiga glesbygdskommuner skall ansvara för byggandet av butiker som säljer cementblandare, bilar, klänningar eller skor. Kommunernas uppgift är att svara för välfärden, vård, skola, omsorg mm. Svårt fatta??

Det normala vid byggande av butikslokaler och liknande är att kommunen iordningställer ett område, t ex Entré Storuman med gator, VA mm, och säljer tomter till företag som vill etablera sig där med tänkt verksamhet. Ett sådant erbjudande måste annonseras ut så att alla har samma möjlighet att vara med. Och ännu har inte fullmäktige tagit något beslut om finansiering av kostnaderna för iordningställande av hela området Entré Storuman!! Hur kan man då lova XL-Bygg någonting överhuvudtaget? Är den nya stilen i Storumanpolitiken att bygga hus genom att börja med taket? Kommunen ska avhålla sig från ryggdunkningspolitik!

Bankerna vill inte riskera sina sparares pengar på byggprojekt som tappar 90 % av sitt värde genast byggnaden är klar. Varför i fridens namn skall vi skattebetalare ställa upp med riskkapital till dylika förlustprojekt?

Etiketter: , ,

18 kommentarer

 1. Viola Eriksson

  Bra Håkan! Hoppas fler politiker har samma förmåga att se och förstå som du har. Kämpa vidare för vår kommun!

  • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

   Jag sitter inte i fullmäktige längre men kommer att noga följa med i vad som händer. De som ser kommunkassan som ett bihang till privata intressen kommer inte att gå säkra!

  • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

   Det kanske är dags att ”gräsrötterna” i vissa partier och en del fullmäktigeledamöter börjar tänka själva i stället för att överlåta tänkandet till Kling och Klang. Det är en ren skandal att beslutet i Tärnabyfullmäktige togs utan att t ex S motiverade varför man lade sig platt för Tomas Mörtsells kompisprojekt, Den enda som försökte bemöta mina invändningar var Tomas själv. I övrigt kunde man höra en knappnål falla. Men vi var som du säger 7 st självständigt tänkande ledamöter som röstade emot. Heder!

 2. Lars Stenvall

  Mycket bra skrivet. Transparensen inom i de politiska arbetet är under all kritik. Det finns ingen logik i att eftersträva den här typen av ”affärsuppgörelser”. Såvida det nu inte möjligtvis kan röra sig om någon typ av korruption? Det vore väl på sin plats att de politiker som nu vill bygga lokaler till vissa företag redovisar en risk och konsekvensanalys av denna tänkta investering och att den öppet redovisas. Nu styrande politiker måste väl ha räknat på detta och sett att det är en mycket god investering för kommunens ekonomi? Utan en risk och konsekvensanalys kan väl inte så stora investeringar genomföras? Eller är allt byggt runt ett luftslott?

  • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

   Den här typen av fullmäktigebeslut dyker bara upp helt plötsligt. Analys och omvärldsorientering är inte regimen Tomas och Patriks starka sida. De som fungerat som röstboskap bör börja tänka själva och ifrågasätta toppstyrningen. Uttryck som Kling och Klang och ler- och långhalm börjar kännas adekvata.

 3. Lars Stenvall

  Vore det inte väldigt enkelt att komma överens mellan Skellefteå Kraft ( gamla pelletsfabriken) och XL bygg. De flesta har ju släpvagn med sig och då skulle lokalen kunna anpassas så att de som hämtar varor kör in bil och släp under tak och självlastar sina varor. Där finns ju allt på plats! Kanske borde Tomas Mörtzell och co kontakta Skellefteå Kraft och lägga fram ett förslag där de iordningställer en del av lokalen till XL Bygg. Ingen riks och inga tvivelaktiga investeringar av kommunbudgeten skulle drabbas av ett sådant upplägg.

  • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

   Vi är några som överklagat beslutet till Förvaltningsrätten och nämnt detta alternativ. Tyvärr så finns inget vattentätt skydd mot galna kommunala beslut. Skulle denna affär som gränsar till korruption gå igenom borde lagen skrivas om. Finns diverse vänskapsband i denna affär som luktar unket.

 4. Lars Stenvall

  I min värld kan det omöjligt vara så att beslut bara dyker upp utan att de har analyserats. det är ju skattebetalarnas pengar de hanterar, inte sina egna! Menar du att i Kommunstyrelsen tas det beslut utan beslutsunderlag? Det gränsar inte bara till korruption, utan till mycket tvivelaktiga former av risktagande med skattepengar. Om Mörtzell och Persson inte kan visa i siffror att detta är en mycket god affär för kommunen, hur kan det då ens finnas nånting att ta ställning till? Jag litar på att de som sitter i fullmäktige är väl insatta i ekonomin och grundar sina ställningstaganden på fakta, och inte på banala antaganden tagna direkt ur luften. Endast en fårskalle lyfter sin hand och säger ja till något han/hon inte har insikt i. Hur många fårskallar sitter det i kommunstyrelsen egentligen? Finns det ”jäv” bland de som beslutar? Att investera i runda tal 20 miljoner kronor utan en adekvat riskanalys måste vara av intresse för varje normalbegåvad journalist.

  • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

   I likhet med flygkarusellen finns inga samhällsekonomiska kalkyler. Det blir inga extra skatteintäkter för kommunen av att butiksjobb i Storuman flyttar runt. Snedvridning av konkurrensen är vad det är. En byggbutik inom kedjan Bolist finns i Storuman i de lokaler som sedan länge använts för bygg- VA – och järnvaruhandel. och XL-Bygg finns redan i Storuman i lokaler som de tycker är för små. Favoritargumentet i fullmäktige var att XL-bygg minsann skulle få betala marknadsmässig hyra vilket är häpnadsväckande att påstå. Man menar nog egentligen kalkylmässig hyra baserat på kostnader. Bestämmer sig XL-bygg sig för att dra sig från Storuman eller får lönsamhetsproblem gäller marknadsmässig hyra i stället för kalkylmässig hyra d v s vad en handlare är beredd att betala. I en grannkommun i öster betalar vad jag hört ett företag inom säng- och möbelbutiksbranschen 300 kr per m2 vilket är långt mindre än hälften av kommunens kostnader och vad den kommunen får nöja sig med i brist på andra intressenter. Marknad är marknad och ingen lekstuga för politiker.
   Det finns tyvärr ingen granskning av kommunerna i inlandet längre. Lokalredaktionerna har försvunnit nästan helt. Politikerna kan göra vilka jättefadäser som helst som dränerar kommunerna på mångmiljonbelopp och ändå bli omvalda. Centerpartiet i Storuman hade som alla kunde se detta val en reklambudget som väl var lika stor som alla övriga partier tillsammans. Allting går att sälja med mördande reklam, till och med konserverad gröt, som Povel Ramel sjöng. Sedan får vi äta upp resultatet!

 5. Lars Stenvall

  Servicebolaget Byggtrygg AB som har rätten till varumärket XL-BYGG grundades 1980. Själva XL-BYGG varumärket bildades 2007 i Danmark av Byggtryggs systerorganisation Ditas. I januari 2009 så kom XL-BYGG till Norge när Byggkjöp kedjan omprofilerades och i april 2009 så bytte butikerna i Byggtryggkedjan i Sverige namn till XL-BYGG. På Byggtryggs servicekontor jobbar 17 personer dagligen för att ge service i inköpsfrågor, marknadsföringsaktiviteter, utbildningar, stödsystem m.m. till delägarna i Byggtrygg AB. Det finns idag 85 delägare i kedjan och det finns 122 XL-BYGG profilerade butiker i Sverige med varierande storlek. Uppskattningsvis jobbar ca 2000 personer i dessa butiker. Butikerna omsätter ca 7 Mdr kr / år. Hur kan en kedja som omsätter 7 miljarder kronor / år inte ha råd att bygga en ny lokal ifall de är i behov av detta. Att kommunen investerar ca 20 milj kr och sedan riskerar att få endast 300kr/m2 (den risken är uppenbar) är vettlöst. Att media valt bort denna del av Sverige är ett stort hot mot demokratin, jag tycker att denna soppa tydliggör just detta. Om kommunen vill satsa på något så borde det ske inom ramen för GMC. Underlag och analyser av fördelarna med en ombyggnation av Sjukstugan finns. Peter Berggrens jobb med att profilera GMC i Sverige och utomlands har enorm betydelse för denna lilla kommun. Blir det inte en utbyggnad och upprustning av Sjukstugan kommer detta att glida ur kommuninnevånarnas händer. Det vore enligt min mening en stor skandal, om det händer. Politikerna i KS borde få en presentation där dessa två investeringsalternativ ställs mot varandra innan de bestämmer sig för att satsa av skattebetalarnas pengar.

  • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

   Tack för denna information! Håller med dig helt. En investering på 20 milj betyder omvandlat till Umeåförhållanden 400 miljoner kronor. Skillnaden mot Umeå är att i Umeå stiger fastigheter i värde men här i glesbygd sjunker värdet som en sten så fort bygget är färdigt. I Umeå skulle det vara politiskt självmord att börja bygga butiker åt IKEA, Jula, ICA, Coop o s v.för 400 milj per st. Som jag skrivit tidigare. Storumanborna har inga problem med att köpa de sällanköpsvaror de behöver. Vill man ha senaste versionen av Porsche får man dock åka till Umeå. Näthandeln ökar explosionsartat och där ligger Storuman i Sverigetopp i antal köp per invånare.
   Landet ligger öppet för bondfångare om glesbygdskommuner kan luras att börja bygga butikslokaler som det redan finns stora överskott på!

 6. Urban Bengtson

  I Umeå finns vindlande affärer med kommunalt badbolag som bygger den dyraste byggnaden man kan uppföra, badhus/simhall, i det dyraste tomtläget (mitt i city) och där skattebetalarna står för merparten av kostnaderna, 2/3. Och ju mer gratis skolsim desto dyrare och ju mer föreningssim desto dyrare med bidrag. Men det kan bli än dyrare med färre besökare pga trafikkaos och upptagna P-platser av stansbesökare. Så är politiken i Stor-Um(an)eå.

  • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

   Hej Urban! Vi blev väl civilekonomer samma år tror jag. Följer badhusdebatten på avstånd och träffar många Umeåbor som ifrågasätter trängseln och kostnaderna med det beslutade badhuset i centrum.

 7. Mr Cool

  Politiker som med stor sannolikhet inte skulle kunna driva en grillkiosk till vinst skall inte ha mandat att leka Flotta Viktor med skattebetalarnas pengar än mindre bedriva riskkapitalister med andras pengar. Men det är väl bara att höja skatterna för ”dom rika”.

  • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

   Om ett par politiker vill bygga ett monument över sig själva behöver man inte gå omvägen över en stor butikslokal som förlorar 90 % av sitt värde så fort bygget är klart. Varför inte en staty på torget för en bråkdel av summan för kompisbygget?

  • Erold

   Jag har under alla tider följt vad DU, ”Mr Cool ” skriver ,å jag vill bara att du skall veta att jag har gillat det mesta av det du skriver och har bara gjort mig mer säker på mina reflektioner av den politiska världen , och även din raka argumentering i de flesta fall. Du har varit frånvarande ett tag ,så det är kul att se att du lever he he.
   Och det här med Entre syd och den politiska konkurrensinblandningen har jag sett med mitt eget företag hur de kör över vissa och ”hjälper” vissa med kommunala medel,men de kommer undan från ansvaret med hur den enskilda företagaren får det kämpigt ,eller t.o.m får lägga ner.
   Dessutom har vi fått sån bristfällig information om hela ”Entre syd”projektet med kostnader för markarbeten till avtal ,att det är omöjligt att leka med skattepengar på detta vis då nu vi har viktigare allmänhetsobjekt vi skulle kunna lägga dessa pengar på. Mvh Erold

   • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

    Jag har alltid uppskattat dig Erold för dina ”raka puckar”. En fullmäktigeledamot måste våga säga vad hen tycker och du är en av få som vågar följa ditt eget omdöme och vi har inte alltid varit överens men det är som det ska vara! Majoriteten sitter av fullmäktigetiden som röstboskap och då får den inre klicken för stor makt. Politiska partier fungerar inte som gamla tiders företag där en är chef och andra lyder (som en del tycks tro). Nu måste alla som ståtat i Storumanbladet med sin trevliga uppsyn börja ifrågasätta vad den egna partiledningen sysslar med. Tuppkammen har blivit för illröd och stor på sina håll!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.