Gostaf Faaasa. Nazist i Storuman

Av , , Bli först att kommentera 8

På Realskolan i Storuman på 1950-talet hade vi ett märkligt lärarpar. Han var f d tysk överste som hörde till förband som följde efter anfallsstyrkorna på östfronten vid invasionen av Sovjetunionen. Han uttalade vår kung Gustav Vasa enligt rubriken, han var ju tysk. Hans hustru saknade en arm och var lärare i tyska. Hon hade förfrusit och förlorat armen vid en dödsmarsch västerut från ett koncentrationsläger i Polen i början på 1945. Hon var tuff mot ouppfostrade elever som placerades längst bak i klassrummet. Vi, just det, fick lära oss tyska bäst vi ville, vi var osynliggjorda.

Ett i högsta grad omaka par. Översten var hygglig mot oss pojkar, vad det nu berodde på. Nu hände det förstås saker våren 1956 som föranleder mig att fundera skriftligt. En elev på skolan blev med barn och det omaka paret, som inte gillade vår rektor, förmådde flickan ifråga att anklaga rektorn för att ha gjort henne med barn. Det blev förstås ett fruktansvärt liv i tidningar och radio. Sedan tvingades flickan i polisförhör erkänna att det var ett påhitt att rektorn var den skyldige. Den skyldige var en av skolans elever! Lärarna från Tyskland sades upp med omedelbar verkan och försvann utan att vi hann säga adjöss.

Översten berättade gärna att han var mera av en hygglig civil organisatör i kölvattnet efter de framrusande pansardivisionerna.  Några elever fick privatlektioner i överstens bostad och det hände då att han tog emot iförd sin gamla översteuniform. Efter vad som nu är känt om nazisternas framfart vet vi att SS-förband som följde bakom anfallsförbanden genast tog itu med att identifiera och samla ihop lägre stående människor som judar, romer m fl. Massavrättningar ägde rum bakom fronten med allehanda metoder. Män, kvinnor och barn sköts på kanten av massgravar de själva fick gräva. Avgaser från bilar och inbränning i byggnader var ett sätt att spara på ammunition och soldaternas psykiska hälsa. Jag har svårt att komma ifrån tanken att den f d översten inte var så oskyldig som han försökte inpränta i oss elever.

Hur den nästan ihjälplågade koncentrationslägerfången och nazistöversten kom att bli ett par är fortfarande svårt att begripa. Kan någon skriva en roman på detta tema?

Kommunsammanslagning

Av , , 2 kommentarer 32

Staten försöker med ekonomiska lockbeten, t ex genom att staten övertar kommunernas skulder, locka de fattiga småkommunerna i glesbygd att gå samman i större bärkraftiga kommuner. Vilhelmina kommun måste låna 50 miljoner  till  lönerna inom bl a skola och äldreomsorg!! Vilhelminas kommunalråd tycker dock att kommunsammanslagning är en inte-fråga! Vilhelminaborna får alltså själva betala alla skulder vilket kanske är lärorikt och väl värt alla umbäranden?

Från Dorotea och andra kommuner i södra Lappland hörs liknande tongångar. För ett drygt dussintal kommunalråd är det förstås fråga om välbetalda jobb som riskeras. Det förstår väl alla empatiska skattebetalare.

Södra Lappland har drygt 35 000 invånare och indelat i 7 st kommuner, alltså kommunstorlek med ca 5 000 invånare i genomsnitt. I dagens komplicerade värld är det extremt dyrt att klara kompetensförsörjningen i kommunerna med så litet befolkningsunderlag. Kommunalråd, insynsråd, 7st kommunchefer, 7 st socialchefer, 7 st tekniska chefer, 7 st skolchefer och 7 st mycket välbefolkade näringslivsavdelningar-bolag med sina chefer och näringslivsdirektörer mm. I södra Lappland skulle det räcka med en (1) näringslivsenhet som stöd för företagsetableringar mm.

Hur många anställda har näringslivsenheterna i Södra Lappland totalt sett? Ett tips för reportage i våra tidningar och etermedia. Eller ämne för specialarbete i gymnasieskolan. Här finns möjligheter att spara stora pengar dristar jag mig till att påstå!

Baksidan till vår splittring i små kommuner är Sveriges högsta kommunalskatter. Annat på minussidan är brist på samarbete över kommungränserna när det gäller t ex skola och omsorg. I mellanbygden finns 2 skolenheter, Dikanäs och Slussfors endast 2 mil från varandra och med en oöverstiglig kommungräns emellan, men skyttegravarna är djupa med nyrenoverade skyttevärn. Andra nackdelar är suboptimering när det gäller infrastruktur, t ex att vi på 35 000 invånare har 3 st trafikerade flygplatser = ren galenskap. Vi hade för sådär 8-9 år sedan 4 st trafikerade flygplatser vilket var ännu större galenskap! Vad händer nu på den fronten med tanke på klimatpåverkan som definitivt kommer att minska inrikesflyget i framtiden?

Folket borde starta studiecirklar i ämnet kommunsammanslagning med skuldavskrivning. De som sitter vid de politiska köttgrytorna kommer inte att ändra sig, det är givet på förhand.

I SVT2 drabbas jag efter skrivandet av denna blogg av en kommunförbundsrepresentant och ett kommunalråd som inget har lärt sig. De säger att det är fel ände man börjar i, man borde börja med samverkan. Detta har jag hört till leda i tiotals år men varje kommun stirrar i sin egen navel när det kommer till kritan. Flygplatser, skolan, omsorgen, näringslivskontor etc etc.

Trump och talibaner

Av , , Bli först att kommentera 3

USA:s president Trump och talibanerna i Afghanistan har ingått ett ”fredsavtal” innebärande att USA drar tillbaka sina militära styrkor och talibanerna utlovar ”fred”. Afghanistans regering är inte glad och bör kanske fundera på sin framtida landsflykt. Avtalet är intressant ur den synvinkeln att båda parter är fullt medvetna om att den av talibanerna utlovade ”freden” bara är lurendrejeri och trams.

För USA är det ”mission impossible” att skapa ett demokratiskt styre i ett muslimskt land och det är mycket begripligt att de vill dra sig ur. För det Afghanska folket är det tragiskt att det islamistiska mörkret åter kommer att lägra  sig över landet. För en sak är säker, talibanerna kommer att ta över och förslava människorna och kvinnornas rättigheter och livsmöjligheter blir det första offret. Koranen blir landets författning och lagbok.