Äldreomsorgshaveriet

IVO presenterar idag resultatet av den granskning som genomförts efter misslyckandet med att skydda de äldre på äldreboenden mot Covid-19.
Alla människor har rätt att få en individuell läkarbedömning av sina sjukdomsbesvär, även äldre på äldreboenden, och det är regionerna som har ansvaret för att det blir så. Region Västerbotten får kritik på alla 4 granskade områden. Individuell bedömning på rätt nivå, information till patient och anhöriga, vård i livets slutskede och journalföring.

Efter den s k ädelreformen fick kommunerna ansvaret för sjukvården i äldreomsorgen och landstingets läkare kontaktas vid behov av kommunens sjuksköterskor. De äldre fraktas vid mycket akuta behov till vårdcentraler, ut och in i bilar även i 25 graders kyla, och läkarbesöken på äldreboenden blev mycket sällsynta. Vid besöken på vårdcentraler träffar den äldre sjuke ofta s k stafettläkare som på en halvtimme ska bilda sig en uppfattning om den sjuke vilket ofta som delresultat får övermedicinering. Jag har anhöriga som haft totalt över 10 st olika mediciner. I ett av dessa fall gjordes en rensning av mediciner, från elva till 6 st mediciner. Det fick till följd att vederbörande i mycket dåligt tillstånd blev pigg på en gång och fick ett nytt liv. Geriatrikprofessorn Yngve Gustafson i Umeå predikar bl a om detta.
Jag undrar om kommunerna kanske skulle anställa egna läkare för särskilda boenden? En tanke bara.

Informationen till patient och anhöriga är också mycket bristfällig. I många fall har inte anhöriga omedelbart kontaktats efter att den boende konstaterats smittad med Covid-19.

Vård i livets slutskede har inletts slentrianmässigt utan besök av läkare.

Journalföringen är också bristfällig enligt IVO.

I radioutsändningen framgick också att personalen fått dålig ledning i arbetet med Covid-19 eftersom s k mellanchefer som ska ansvara för introduktion och ledning av arbetet har sparats bort. S k platt organisation med en chef för t ex 40 anställda och räknar vi in alla vikarier blir det många fler. Leda och utveckla verksamhet och individer med ett sådant ansvar blir mission impossible. Begriper kommuner och regioner överhuvudtaget det? Besparingarna inom äldreomsorgen har under lång tid varit närmast anorektiskt och priset ser vi nu. Många nära och kära rycks bort från sina anhöriga utan att ha fått träffa en läkare för individuell bedömning. Och kanske borde ha skyddats från att bli smittade!

Etiketter: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.