Bottenlös ondska – Ryssland

Citat från Twitter. Anders Strinnholm med anledning av bombning av en stor Ukrainsk träkyrka,

”Ryssland är inte ett land, det är en diagnos som beskriver bottenlös ondska. De använder sig av folkmordets alla redskap. Mord och deportationer samt utplånande av historia. Må de hänga likt sina idoler som hamnade innanför skranket i Nürnberg”.

Jag instämmer till fullo. Det finns förstås även ett annat Ryssland som tycks vara i minoritet. Mitt läsande av förf Svetlana Aleksijevitj ”Tiden second hand” som intervjuat massor med människor från Sovjettiden gör mig nästan sömnlös. Kommunismen ser ut att ha skadat detta land på djupet. Här möter men en föreställningsvärld hos många som är rent ut sagt vriden. Lägger man därtill en tyrann på livstid med giftmord som specialité, Putin, kan det bara barka åt helv-te.

Sorgligt! Men idag kan vi i alla fall fortfarande fira vår Nationaldag i frihet!

Etiketter: , , , , ,

5 kommentarer

 1. Erik

  Rysk kultur var säkert en bra grogrund för kommunismen, men rövarmentaliteten och föraktet för människoliv är mycket äldre än så.
  Det lilla Moskvariket var länge en lydstat till Mongolväldet. När man till slut bliv fria visade man snart att man varit duktiga på att lära av sina herrar.
  Och på den vägen är det fortfarande, 500 år senare.

 2. brorson

  I ditt svar till mig den 3 juni skrev du om mig ”Dina historiska kunskaper imponerar men jag delar inte alla dina värderingar.” Jag tackar dig för erkännandet, men vill samtidigt framhålla att jag nog är mer liberal än du tror.

  Problemen för partiet Liberalerna är flera. 1. Det gamla partinamnen Folkpartiet stämde dålig med partiets politik, eftersom den gynnade en högutbildad och högavlönad elit. snarare än folket flertal. 2. Det nya partinamnet stämmer inte heller riktigt, eftersom partiet stödjer västlig imperialism, handelshinder och stödjer krigshetsare som Biden och Boris Johnsson samt ultrationalitster i andra länder, såsom Ukraina, Polen och Litauen samtidigt som angriper svensk, demokratisk nationalism, 3..Partiet är inte ensamt om att vara liberalt. Samtliga riksdagspartier har betydande inslag av liberalism i sina ideologer, sina program och praktik.

  Dessutom spelar partiet falskt, när man låtsas vara det anti-rasistiska partiet i riksdagen. Den förra partiledaren mobbades bort, enbart för att hon har fel kön och hudfärg. En tydlig upprepning av hur den förra kvinnliga partiledaren Maria Leissner mobbades bort men anspelning på att hon inte var ”manhaftig” nog för jobbet

  Det finns två väsensskilda former av nationalism. 1. Varje folks rätt att i demokratisk ordning bestämma över sitt eget land. 2. Vissa folks ledares rätt att bestämma över andra länder och de som bor där, som därigenom förvägras rätten att bestämma över sitt eget land, enligt pkt 1. Jag tror att vi är överens om pkt 1, att det bör vara på det viset. Emellertid räcker inte nationellt självbestämmande och frånvaron av erövringsplaner gentemot andra länder .Nordkorea är ett exempel.

  Många befrielserörelser har haft som strategi att uppnå nationellt självbestämmande först och erövra demokratin sedan. Detta har lyckats i tidigare demokratiska länder, men misslyckats i andra länder, antingen p.g.a bristande demokratiska traditioner eller för att befrielserörelsernas ledare velat behålla makten för egen del. USA är ett särfall. Landet är inte en fullvärdig parlamentarisk demokratiutan har ett system som bygger på maktdelningsläran, och har dessutom direkt motarbetat demokratiska strävanden i andra länder, när de har gått USA;a nationella intressen emot.

  Vad gäller mina historiska kunskaper, så har jag en bred historisk allmänbildning och har dessutom gått en universitetskurs i historievetenskaplig källkritik. Ämnet historia förvandlades från ”kunsskap” (= okritisk inlärning av statlig propaganda )till vetenskap av bröderna Weibull, som båda var professorer i historia under början av 1900-talet. Det finns en rolig karikatyr, där de sitter och river sidor, hela kapitel,. ur Sveriges historia.

  I nyhetsrapporteringen sägs allting som kommer från ryska medier, vara ”propaganda”, medan allting som kommer från ukrainskt regeringshåll framställs som rena rama sanningen, trots uppenbara överdrifter och förvrängningar. Twitter litar jag inte alls på, oavsett vilken sida som stöds.

  • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

   Jag själv är nog en konstig fågel om man ser på Lappland och övre Norrland i stort. I min hemby röstade uppåt 60 % på Folkpartiet så där var vi unika och jag torde ha påverkats. Familjen var s k hemmansägare och producerade mjölk, kött och ägg och tog tillfälliga jobb i övrig. Största påverkan fick jag genom att läsa Stockholmstidningen och senare Dagens Nyheter. Herbert Tingsten blev något av en idol. När jag sedermera jobbade i Norrbotten hamnade jag i den situationen i kommunpolitiken att soc dem hade 55 % och vpk och kp hade 15 % och alla övriga partier inklusive Folkpartiet delade på resten d v s 30 %. Vi var alltså lite eljest som vi säger här uppe. Vi borgerliga gick ibland tillsammans med VPK och KP i de kommunala frågorna för att få något gjort. Jag flyttade tillbaka till Södra Lappland 1988 och fortsatte med kommunalpolitik 1998 – 2013. Under min militära tid 1959 – 1990, efter 1966 som reservofficer, kom fienden alltid från öster i verkligheten. Jag har ogillat kommunismen sedan mitt 12:e levnadsår. För mig var Stalin och Hitler världspolitikens värstingar. USA ser jag som Västeuropas räddare 1944 – till våra dagar. Det var USA som knäckte Sovjetunionen ekonomiskt och Östeuropa befriade sig självt. Under mitt första spädbarnsår 1940 drabbades jag av rakitis vilket gett mig kroppsliga vanställningar som evigt minne. Det kan jag väl ytterst lasta nazismen för eftersom det i fattiga Lapplandsbyar nära fjällen var brist på mycket under kriget. Inte minst läkaruppföljning av små barn. Ja så här skulle jag kunna fortsätta i det oändliga med att försöka beskriva vad som format mig som politisk och mänsklig varelse. Hade jag kunnat bli kommunist om jag vuxit upp i en gruvarbetarfamilj i Kiruna?

   • brorson

    Du har nu bekräftat det som jag har trott hela tiden, nämligen – som du själv skriver – att Herbert Tingsten av din idol. Han var chefredaktör för DN rätt i tiden för att påverka en tonårspojke, med en okritisk inställning till USA som Västeuropas räddare. Jag hade själv, om möjligt en ännu mer okritisk inställning till USA under samma tid och t.o.m under de första åren av Vietnamkriget. Det var därför en nästan chockerande upplevelse, när jag upptäckte att min far och mina syskon stödde FNL i Vietnam. Min far hade ju hela tiden stått under inflytande av en morbror som haft politiska uppdrag för Högerpartiet (nuvarande Moderaterna).

    Rädslan för ett sovjetiskt anfall mot Sverige var så stark i början av 1950-talet, så att vi inte vågade bo kvar i östra Svealand. Jag minns de svenska flygplanen, som försvann över Östersjön. Ingen visste då att DC3-an hade avancerad spionutrustning ombord, när den sköts ner av sovjetiskt jaktflyg. Jag kom senare att träffa sonen till en av de omkomna besättningsmännen. Redan i folkskolan hade historia varit mitt bästa ämne, varför jag var väl förberedd för fortsatta studier i detta ämne. Jag har ägnat mycket tid åt förspelet till de båda världskrigen och även tiden under och efter. Jag drevs av en iver att få veta sanningen, eftersom jag hade haft så fel om USA – som otvivelaktigt var Västeuropas, men inte hela världens räddare.

    Vietnamkriget var det första TV-kriget, när amerikanerna fick se den ocensurerade sanningen. Men sedan dess har den amerikanska staten lärt sig, och under Gulfkriget 1990 var journalisterna ”inbäddade” i den amerikanska krigsmakten och tjänade dess syften. För oss som växte upp under kalla kriget, när det var som närmast ett tredje världskrig, var Vietnamkriget verkligen en synvända. Därför har jag, som du kanske märkt, närmast förakt till övers för ”forskare” som inte ens var födda under Vietnamkriget, utan presenterar amerikansk och brittisk propaganda som ”vetenskap”. – Linderborg gjorde dock misstaget att utan bevis utpeka Kragh som en (betald?) brittisk agent. Lika illa som Vilhelmina-moderatens utpekande av mig som betald av Putin. Man måste alltid söka alternativa förklaringar till det som man misstänker.

    Du har helt rätt i att USA knäckte Sovjetunionen. Men de unga amerikanska ekonomer, som ledde omvandlingen till kapitalism, fick inte den hjälp från USA, som de hade hoppats på (en motsvarighet till Marshall-planen). Jeltsin genomdrev ändå omvandlingen, som en diktator, med oerhört brutala metoder, vilket kom att leda till för tidig död för många ryssar och sänkt medellivslängd. För att bringa ordning i kaoset rekryterade Jeltsin Putin, som visat stor kompetens och handlingskraft som partichefens närmaste man i Sankt Petersburg, som dittills i stort sett hade skonats från fasorna under Jeltsintiden.

    Och det blev omgående bättre under Putins styre, genom en kombination av skicklighet och tur. Efter sin karriär inom KGB visste Putin hur man skulle utnyttja den ryska byråkratin för statens och samhällets bästa. Under utlandstjänst som KGB-officer hade Putin både mött rysshat och kommit i kontakt med och blivit påverkad av demokratins ideal och ville göra Ryssland till en ”västeuropeisk” demokrati och medlem i EU. Att han ser Peter den store som ett föredöme är inte konstigt, eftersom tsar Peter, som var tio år äldre än vår kung Karl den tolfte, hade rest i Västeuropa och förstått hur efterblivet och orientaliskt Ryssland var under hans tid. Och genomförde reformer för att göra Ryssland till ett europeiskt land.

    Våra åsikter om Putin skiljer sig nog en hel del. Men det är nog snarare detta- och synen på USA – än olika värderingar, som leder oss till så olika slutsatser om det pågående kriget i Ukraina och dess orsaker. Enligt min mening nöjer sig inte USA med att ha krossat kommnunismen i f.d. Sovjetunionen som ekonomiskt system, utan vill även krossa Ryssland som nation. Detta började under fylltt

    • brorson

     forts
     Detta började under fylltratten George E Bush’ tid som president, har fullföljts under Obama, som dock inte tagit egna initiativ som kunnat förvärra konflikten, Och har nu, efter ett avbrott och försök till avspänning under Trump, återupptagits av Biden. På ett sätt som kan leda till ett tredje världskrig.

     Biden och Putin har gemensamt skapat en mycket farlig situation, som mycket väl kan börja med att Kina erövrar Taiwan, i skuggan av kriget i Europa. I nuläget undviker Kina att provocera USA för att få tid med egna förberedelser. Men Kina kommer inte passivt att åse ett eventuellt ryskt nederlag i Ukraina. Ett ryskt nederlag i Ukraina skulle leda till att även Ryssland blir en amerikansk lydstat (eventuellt uppdelat på ett antal småstater- Jmfr Jugoslavien), Med följd att ryska naturresurser kommer under USA:s kontroll. Det kommer Kina aldrig att tillåta.

     George W Bush startade krig i Afghanistan 2001, i Irak 2003 och försökte provocera krig med Ryssland 2005 genom landsättning av amerikansk trupp på Krim-halvön, som Ryssland redan då ansåg sig ha rätt till. Rätten till Krim är en tolkningsfråga, som jag trots försök inte lyckats få klarhet i. Verkar vara en av många olösta gränsfrågor, som diplomaterna har skjutit på framtiden för att ro avtal, som för stunden ansetts viktigare, i land.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.