Trump åtalas. Rättsstaten under attack.

Trump åtalas för att ha använt partikassan till tystande av prostituerad. Trump var gift vid ”tillfället”. De flesta topprepublikanerna i USA ställer sig upp i kören av protesterande mot åtalet eftersom det gynnar deras egna möjligheter vid nomineringarna i det kommande valet.

Även Lenin tummade på principerna när han år 1902 på kommunistpartiets bekostnad bodde i Paris med sin hustru och köpte sex av gatufnask. Han blev dock straffad direkt när han smittades med Syfilis som senare tog hans liv i förtid år 1924. ”MeToo” kunde han ha utropat i Paris när han smittades av ludret!

Rättsstatens principer är under attack på flera håll i världen t ex USA, Ungern (Orban) och Israel (Netanyahu). Rättsstatens principer är redan avskaffade i länder som Kina, Nordkorea och Ryssland där diktatorn bestämmer över domstolarna.

Etiketter: , , , , , , , , ,

11 kommentarer

 1. brorson

  Lenin dog inte av syfilis. Han dog av skottskadorna efter ett mordförsök i kombination med hans egen rädsla för sjukhurvård (att han skulle mördas på sjukhuset). Han levde under fyra år (om jag minns rätt) efter attentatet, men återvann aldrig sin tidigare hälsa och arbetsförmåga, varför styret av sovjetstaten i praktiken togs över av rivalerna Trokskij och Stalin. Det slutade två år efter Lenins död med att Trotskij försökte röja Stalin ur vägen, men själv blev röjd ur vägen, varefter Stalin var ensam härskare över Sovjetunionen. Stalin var f.ö. inte någon ryss utan en georgier. Kanske värt att tänka på, innan du nästa gång beskyller ”ryssarna” för folkmord i Ukraina.

  Du bör kanske också tänka på att i Sverige har regeringen utsett juristdomare under minst 150 år och att lekmannadomare (nämndemän) i ännu högre grad väljs politiskt. Om detta inte är förenligt med rättsstatens principer, har Sverige aldrig varit en rättsstat. Men när det som kallas diktatur, när förekommer i andra länder, förekommer även i Sverige, är Sverige likväl en demokratisk rättsstat?

  Jaså, har Trump använt partikassan till att tysta en ”prostituerad”? Det visste jag inte, så det kan jag varken bekräfta eller förneka. Men är det verkligen förvånande om det har hänt? I USA finns ju en hel yrkeskår, som tituleras advokater, som ägnar sig åt utpressning mot rika personer och rika ideella organisationer, under hot om skandalisering i offentliga rättegångar. Är det förenligt med rättsstatens principer att hejdukar(politiskt tillsatta åklagare) till sittande president startar skådeprocesser mot dennes företrädare?

  När jag första gången läste rubrikerna om detta, trodde jag att det kommande åtalet skulle handla om stormningen av Kapitolium, som Trump borde ha försökt avstyra, åtminstone med ord. Jag undrar för övrigt om det är demokrati, när poststämpelns datum avgör om en röst ska räknas, eller inte, vilket förekommer i en del amerikanska delstater. Helt enligt dessa dekstaters lagar, varför delstaternas domstolar har avvisat Trumps påståenden om ”valfusk” i senaste presidentvalet…

  Men här tycker jag att Trump får skylla sig själv, när han (såvitt jag vet) inte gjort minsta försök att stoppa denna form av ”valfusk”, när han var president. Hur kan man påstå att USA är en demokratisk rättsstat, med sådana valsystem och med sådana presidenter?

  Är du säker på att inte även Hjalmar Branting hade smittats med syfilis av en prostituerad? Både han och Lenin var ju barn av samma tid. Vad beträffar Trumps samröre med en porrskådesepelare (men det är kanske inte så stor skillnad jämfört med en prostituerad?)lam det ha varit i samband med hans ägande av en underhållningskanal i TV. Har du glömt hur en ”demokratisk” president utnyttjade en ung praktikant i Vita huset sexuellt?

  Vilket Trump utnyttjade i presidentvalskampanjen, innan han blev president, mot sin medtävlare som var den presidentens hustru? Trump kallade sin rival om presidentposten för ”Monicas boyfriends wife”. Nu får han betalt för gammal ost. Har du inte tänkt på möjligheten att ogilla båda, både Trump och Biden?

  • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

   Lenins syfilis råder en allt större konsensus kring. Där känner jag mig säker. Beträffande Lenins köp av prostituerads kropp ironiserar jag över att MeToo-rörelsen har många tillskyndare på den på yttersta vänsterkanten. Har man då Lenin som idolbild på väggen måste de väl omvärdera lämpligheten av valet av idolbild. För övrigt är jag stor anhängare av verksamheten hos MeToo-folket. De behövs och har gjort stor skillnad. Håller med om att det i USA, särskilt hos republikanerna, fortfarande finns en gammaltestamentlig syn på kvinnans roll i samhället, vilken vi lämnat för årtionden sedan. Beträffande statens rättsprinciper ligger Sverige ganska bra till trots politiskt tillsatta nämndemän och monarki. Vi är dock ljusår bättre än t ex Ryssland, Kina och Nordkorea och vi håller oss till EU-standard, vilken t ex Ungern har problem med.

 2. brorson

  Jag har inte förnekat att Lenin led av syfilis. Men han dog inte av syfilis. Han dog av skottskador. som han fått otillräcklig vård för. Om han hade fått den bästa vård, som fanns i Ryssland vid den tiden, hade han sannolikt återfått hälsan och arbetsförmågan. Men han vägrade ta emot den vård, som han erbjöds. Det kan inte uteslutas att syfilisen förvärrade hans hälsotillstånd. men var alltså inte huvudorsaken till hans död. Man hade på den tiden inte samma moraliserande syn på mäns besök hos prostituerade som idag. Endast den prostituerade kvinnan ansågs vara en sämre sort. Denna omständighet gör alltså inte Lenin mer klandervärd än samtida borgerliga och socialdemokratiska politiker, utan det han ska klandras för är politiken. Håller dock med om att Lenin inte är någon lämplig idol för MeToo-rörelsen . inte ens för de MeToo-aktvister som har en kommunistisk övertygelse. Det finns ju trots allt kvinnliga revolutioner, med troligen en annan syn på prostitution än Lenin, att välja mellan. Alexandra Kollontaj??

  • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

   Det är faktiskt första gången jag läst om sambandet Lenins död och skottskadan han fick vid attentatet. Ska vid tillfälle söka info om det.

   • Mique

    Konsensus råder bland forskare, att Lenin avled på grund av långt gången skleros som stängde blodtillförseln till hjärnan, som orsakade tre slaganfall. Den 21 januari 1924 kl. 18, steg Lenins temperatur hastigt. Han drabbades av en svår attack av sjukdomen, fick häftiga muskelspasmer i hela kroppen och förlorade medvetandet. Han dog kl. 18.50 samma dag. På många konspirationsteoretiska sidor på nätet, florerar det frekvent om allt från syfilis, skottskador till lönnmord och att Lenin lever och bor i Mexico. Inga tecken på syfilis observerades vid obduktionen av Lenins kropp, ej heller att de tidigare två relativt lindriga skottskadorna skulle ha orsakat Lenins död. Källor: Qwant och Cambridge Digital Library.

    • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

     Jag har mina tvivel om obducenterna vågade avslöja sanningen när det var fullständigt livsfarligt att komma med ”fel sanning”. Så var det med kommunismen i Sovjetunionen och annorstädes.

     • Mique

      Förvisso kan ”fel sanning” vara ett alternativ. Informationen i Cambridge Digital Library är en sammanställning av fyra oberoende foskarteam, två franska, ett nederländskt och ett schweiziskt, vid fyra västeuropeiska medicinska institutioner.

  • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

   Som jag svarat tidigare har jag svårt att tro på en enda bulletin från Kreml under kommunisttiden. Det var fullkomligt livsfarligt att komma med fel sanning. Numera finns det många som hävdar att Lenin fick Syfilis i Paris 1902 och att han sedan använde kvicksilverpreparat. I
   syfilisens slutstadium förstörs hjärnan.

 3. brorson

  Att Lenin dog av skottskador, som han erhöll vid ett attentat vid ett offentligt möte, minns jag från en historielektion under 1950-talet. Illa behandlade skottskador kjan ge upphov till skleros.Syfilis kan ha varit en bidragande orsak. Eftersom det fanns många vittnen, troligen även utländska journalister, finns ingen orsak att tvivla på att detta har hänt. Jag delar emellertid Rombes uppfattning att man inte kan lita på bulletiner från Kreml. Ett bevis för den saken ärett foto från samtida offentligt möte med Lenin med Trotskij vid sidan av talarstolen. I sovjetiska publficeringar av detta foto är Totskij bortretuscherad, men i utländska tidningar är han med.

  Vid samma lektion berättade läraren att tsarens säkerhetstjänst hade upplösts efter kommunisternas maktövertagande p.g.a. förföljelserna mot kommunisterna, vilket (avsaknaden av säkerhetstjänst) kan förklara varför attentatsmannen kunde komma så nära Lenin. En omedelbar konsekvens av attentatet blev att kommunisterna upprättade en egen säkerhetstjänst, varit tsarens säkerhetsagenter erbjöds nya anställningar. Så övertot kommunisternas tsarens terror-organisation, dess personal och metoder,Enligt min mening är det dock att dra alltför långtgående slutsatser att kalla Putin giftmördare. Jag har naturligtvis inga bevis för att han inte är en sådan.

  Men jag tror att det inom den nuvarande säkerhetstjänsten, med dess anor sedan tsartiden, finns tillräckligt med anhängare till Putins politik och kapacitet att helt på eget initiativ göragöra vad de anser nödvändigt. Och giftmord som poltisk metod är ju sedan tsartiden en rysk specialitet. Det måste också nämnas att KGB, som denna stat i staten då hette och visste all om alla och allting, kände till omfattande byggfusk i Tjernobylverket och förgäves försökte varna kommunistpartiet, som då leddes av Gorbatjov, som avskydde KGB p.g.a. av egna smärtsamma minnen under uppväxttiden i terrorns skugga.

  Sensmoral: Den, som har för vana att ljuga och konstruera falska anklagelser mot oskyldiga, riskerar att inte bli trodd, när han talar sanning. Och varför försöker nutida ”experter” skriva om historien, det som varit allmänt känt bland historiker under decennier, och bortförklara att Lenin hade fiender, som var beredda att döda honom?

  • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

   Ja, omskrivning av historien pågår för fullt i Ryssland sedan Putin kom till makten. Det är ren tur att morden på ”Kirunasvenskarna” hann avslöjas. Nu är det ”locket på” som gäller avseende Stalins brott.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.