Etikett: arbetskraftsinvandring

Delade turer i fullmäktige

Av , , 9 kommentarer 7

I V-K kan man läsa att flera tusen undersköterskor måste rekryteras  i Västerbotten inom några få år pga pensionsavgångar. Samtidigt lockar vårdutbildningar väldigt få sökande. Samtidigt kommer inlandet att lida stor brist på personal till övriga sektorer. Men det är inom vård och omsorg problemen väntas bli störst.

Viktiga orsaker till att vård och omsorg inte lockar unga människor i dag är enkla att upptäcka om man inte vill låtsas vara blind. De politiker som inte upptäckt hur det är ställt kan tyvärr ha andra problem än blindhet. För att beslutsfattarna själva ska förstå problemen föreslår jag att fullmäktige har följande arbetstider (delade turer) under en fullmäktigedag: Kl 0700 – 1100 och 1600 – 2000. Vi kan även införa delade turer för kommunstyrelsen och övriga nämnder. I fortbildningssyfte.

Problembild:

1. Lönen är usel. Storuman ligger här dåligt till.

2. Arbetet är stundtals tungt och stressande.

3. Arbetstiderna är obekväma, nätter och helger. Naturligtvis svårt att helt undvika.

4. Dagsverkena delas upp i block med mellanliggande ledighet på flera timmar. S k delade turer.

5. De anställda får i stort sett betala arbetskläderna själva.

6.  Heltidsanställningarna är få.  Alla varianter förekommer, 75 % är vanligt. Den anställde förväntas alltså leva tillsammans med någon som har full lön.

Vad kan man göra då? Sorsele försöker importera ryssar. Jag tror att alla inlandskommuner  måste stimulera arbetskraftsinvandring i stor skala. För att locka svenska ungdomar måste lönen vara attraktiv och heltidstjänster det vanliga. Personalen måste ha tid till huvuduppgiften vård och omsorg. Brukarens rätt till utevistelse måste det finnas personal till. Delade turer ska inte vara ett tvång utan en rättighet som den anställde har om den anställde VILL ha delade turer av någon anledning. Arbete varannan helg skall undvikas, det borde införas en rätt till arbete högst var tredje helg. I de fall den anställde VILL arbeta varannan helg eller kanske alla helger ska det inte läggas hinder i vägen. Lönen under obekväm tid, nätter och helger,  skall vara så hög att det gör skillnad och upplevs lockande. Arbetsgivaren skall bekosta arbetskläder som är snygga och som kan bäras med stolthet.

Med andra ord. Omsorgen av gamla kan mot bakgrund av ovanstående inte vara ett i årtionden återkommande sparbeting varje år samtidigt som vårdtyngden ökar i och med att vi lever längre och att medelåldern i våra äldreboenden ökar kontinuerligt. Jag såg en uppgift om att varannan 80-åring har minst 10 mediciner.

Jag har under flera år föreslagit att en rekryteringsplan för skola, vård och omsorg skall upprättas i kommunen och även gemensamt i den s k 10-kommungruppen men har hittills talat för döva öron. Det är tur för mig att jag, när jag rekryterar ny älghund, inte bär mig lika korkat åt. Jag har insett att för att få ett bra älghundsämne gäller det först och främst betala vad ett bra älghundsämne kostar och inte ha valpköpet som familjens sparobjekt. Man måste ha en målsättning och en plan för rekryteringen.

Karin Malmfjord redogjorde för rekryteringsproblemen och vårdyrkets bristande attraktivitet under gårdagens fullmäktige. I övrigt en generande tystnad. T o m jag var tyst för inget behövde tilläggas till det Karin sa och jag har tidigare berört frågan åtskilliga gånger.