Etikett: Bildt

Håll gränsen! Sa Fälldin.

Av , , 7 kommentarer 4

Det var Torbjörn Fälldins lakoniska svar när Försvarsmakten ville veta hur långt de kunde gå i försvaret av svenskt territorium när ubåt U-137 hade gått på grund i Karlskrona. Frågan är hur långt den nya regeringen är beredd att gå med sitt inslag av rena pacifister som vill avveckla vårt försvar när Ryssland nu återigen med sina ubåtar opererar i Stockholms omedelbara närhet. Neutraliteten har sitt pris bestående av mumlanden och hummanden när en aggressiv despot Putin Den Lille kränker vår självbestämmanderätt. Den Lille påminner i hög grad om Adol Fittler! Inte ens Hitler hotade med sina kärnvapen vilket han hade gjort om han haft några, men Putin Den Lille förtäckt hotar omvärlden med sin kärnvapenkapacitet. Han kan definitivt  inte vara i psykiskt gott skick!  Historien upprepar sig om man inte lär någonting av historien. Fd utrikesministern Carl Bildt han kan sin historia väl! Men han ingick i en regering som febrilt sysslade med att nedmontera svensk försvarsförmåga. Det, plus att vi inte är med i NATO, kommer vi att få äta upp framöver! Jag tror tyvärr att jag har alldeles rätt!

7 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

WikiLeaks läckor, Bildt och Billström.

Av , , 1 kommentar 3

Frågan är om svensk politik och andra länders politik skall låta sig styras av WikiLeaks läckor i all evighet. Det vore illa om demokratiska länders politiska debatt skall domineras av att förhålla sig till de hemliga dokument som avsiktligt pytsas ut med jämna mellanrum likt följetonger i den kolorerade veckopressen. I så fall överlåter vi till andra att sätta agendan för vårt politiska liv. Räcker det inte med att SJ spårar ur lite då och då? Jag håller på att vara less!

Ofta tycks det handla om dokument som är enskilda tjänstemäns minnesanteckningar om vad som man tror ha sagts vid möten av olika slag. Inte om protokoll som underskrivits och godkänts av inblandade parter. Det hela får karaktären av "skvallret går". WikiLeaks försök att med dokument som inte skrivits för allmänt bruk dominera den politiska debatten i snart sagt alla jordens länder underlättas av politiker som ser chansen att plocka politiska poäng eller har ett trängande behov av att synas och märkas. Bara man nu inte gör självmål genom att man är den som "drabbas" nästa gång!

Skall vi få stopp på detta planerade försök att störa demokratiska länders politiska liv bör vi göra som Bildt och Billström. Ägna sig åt viktigare saker än att kommentera  WikiLeaks läckor i parti ocm minut. Det Bildt och Billström står för offentligt framgår av officiella beslut, justerade protokoll och offentliga framträdanden.

Tidigare har t ex diplomaters mustiga formuleringar i hemliga brev till sitt utrikesdepartement tolkats som USA:s officiella ställningstaganden. Det är inte bara SJ som spårar ur.

1 kommentar
Etiketter: , ,