Etikett: Bygdeavgiftsmedel

Bygdeavgiftsmedel slutet?

Av , , 2 kommentarer 6

En statlig utredning föreslår att  förordningen om bygdeavgiftsmedel ska skrivas om så att en stor del av de årliga pengarna går till vattenvård och liknande. Bygdeavgiftsmedlen tillkom  i samband med de stora utbyggnaderna av vattenkraften som en kompensation till de bygder som fick sina näringsförutsättningar raserade. För Storumans del tror jag att det rör sig om 10 – 11 miljoner per år. Jokkmokks kommun skulle t ex få större delen av sin investeringsbudget bortsopad. Utredningsförslaget är med andra ord ett dråpslag mot vattenkraftskommunerna.

Utgifter för att vårda vattenmiljöerna bör kunna bekostas av vattenkraftsföretagen som tack vare oligopolkonkurrens går med vinster som för tankarna till sedelpressverksamhet. I en tid när vattenkraftskommunerna får allt svårare att klara sin ekonomi är det svårt att förstå tankarna bakom utredningsförslaget. Är tanken att påskynda avfolkningen av glesbygd är det säkert ett bra förslag. Eller spekulerar man i att de generationer som upplevde vattenkraftsepoken håller på att dö ut och att därmed det kollektiva minnet av den stora landskapsomvandlingen håller på att blekna bort?

Berörda kommuner går nu till motoffensiv och vi kan bara hoppas att övriga Sverige inser det orättfärdiga i detta påhopp på vår landsända.

2 kommentarer
Etiketter: , ,