Etikett: Cameron

BREXIT

Av , , 1 kommentar 1

Folket i Storbritannien röstade för Brexit. Detta kommer att påverka den brittiska ekonomins tillväxt negativt och därmed ge medborgarna en lägre framtida levnadsstandard. Bland lågutbildade, lågavlönade och arbetslösa var andelen som röstade för Brexit mycket stor. D v s de grupper som kommer att känna av den lägre tillväxten in på bara skinnet. De välbeställda som röstade för Brexit har väl råd att betala för förmånen att få känna sig suveräna och skita i andra. Många äldre som minns eller känner till konflikterna med Tyskland, Frankrike, Italien m fl under världskrigen har inte heller känt sig bekväma med vänskapen med dessa länder i EU. Den f d koloniala stormakten Storbritannien har har inte riktigt kunnat förlika sig med tanken att vara ett vanligt land i Europa och tillhörande Europa. Ett ödets ironi att kolonin Nordamerika i två världskrig har räddat kolonialmakten Storbritannien. Och Europa, undantagandes de länder som påtvingades kommunismen.

Nu har frågan genast uppstått hur länge Storbritannien kommer att vara Storbritannien. Skottland kommer med största sannolikhet att begära utträde ur Storbritannien och inträde i EU. Samma sak gäller Nordirland. Kanske London skulle bilda en egen stat och begära utträde ur Storbritannien??

Brexit är ingen bra sak för EU och processen för utträdet bör forceras för att minska skadeverkningarna. Camerons galna idé att utträdesprocessen ska utgå ifrån och anpassa sig till Torypartiets agenda med partimöte i oktober är just rena galenskapen. Torypartiet i Storbritannien ska inte tillåtas hålla Europa som gisslan i flera månader. Ut med dem snarast möjligt så att de får börja ”skörda frukterna” av utträdet. ”Frukterna” har för resten redan börjat med sjunkande pundkurser och aktiekurser. Köpkraft och pensioner påverkas etc etc.

Att folket alltid vet sitt eget bästa motsägs av att t ex despoten Adolf Hitler stöddes av mer än 90 % av tyskarna under andra världskriget. I Sverige röstade tre fjärdedelar mot införande av högertrafik. Folkomröstningen var rådgivande och klokt nog sket riksdagen i att följa folkomröstningsresultatet.

1 kommentar
Etiketter: , ,

Engelska sjukan i EU.

Av , , 3 kommentarer 2

Engelska sjukan (rakitis) är en bristsjukdom som främst drabbar barn. De kan bli kobenta, hjulbenta och en del värre saker. När jag gick i folkskolan tvingade man i mig fiskleverolja som smakade apa rent ut sagt. Denna hemska illasmakande äckliga olja innehåller mycket D-vitamin som förebygger rakitis. Nu får barn vad jag vet bättre smakande D-vitamin. En kvinna, djupt troende kommunist, som emigrerade till Sovjet (Moskva) 1936 skriver i sin bok om livet i paradiset (Gulag) att hon aldrig sett så många rakitisdrabbade barn som hon såg i Moskva under den korta tid hon befann sig på fri fot.

Den nya engelska sjukan i Storbritannien handlar om intern utrikespolitik inom Tories. Partiledaren Cameron hanterar nationalistiska EU-skeptiker inom det egna partiet genom att utlova folkomröstning om EU-medlemsskapet. Ett svårsmält faktum inom den gamla högern är att landet inte längre är en kolonialistisk världsmakt. Commonwealth är nu bara en kuliss av länder som drottningar och prinsar åker ut till lite då och då för att stärka den inbillade egna storheten. Det antikoloniala USA har i två världskrig hjälpt det koloniala Storbritannien. Vid ett utträde ur EU kommer Storbritannien att hamna i ett vakum mellan USA och EU. Detta i ett läge där världens ekonomi kantrar över mot Asien-Afrika. Västvärldens ställning som den ekonomiska maktens centrum är snart ett minne blott och då får ett i sammanhanget pyttelitet Storbritannien utanför EU ägna sig åt torrsim i sin ankdamm.

Storbritannien har ett avtal med EU som innebär att landet inte betalar medlemsavgiften fullt ut utan har kraftig rabatt. Vi i Sverige är med och subventionerar den numera inbillade världsmakten Storbritannien!! Nu vill Cameron och tories åka ännu mer snålskjuts genom en omförhandling av avtalet med EU. Labour och liberalerna plus en god del av tories vill vara med i EU så det är en minoritet i Storbritannien som nu försöker vi påverka genom inrikes utrikespolitik. Om labour och liberalerna får stort stöd i nästa val blir det knappast den folkomröstning som Cameron klamrar sig fast vid. Och denne Cameron tycker partivännerna i de Nya Moderaterna i Sverige har en bra Europapolitik? På Anders Borg låter det så.  Låter som inrikes utrikespolitik även här? Låt oss slippa Den Engelska Sjukan i Sverige!

Låt Storbritannien isolera sig. De tillverkar ändå bara bilar som tillbringar de flesta av sina dagar på verkstad.

Komplettering:

http://www.expressen.se/kultur/undergang/?print=true

3 kommentarer
Etiketter: , , ,

Great Britain blir mindre

Av , , 9 kommentarer 1

Toryledaren Cameron stängde dörren till Europa på EU-toppmötet. Många i hans parti har i årtionden odlat myten om GB:s förträfflighet  (lever på minnen från fornstora dar) och förmåga att stå utanför EU. Men partiet är långt ifrån enigt vilket den stormiga debatten i parlamentet vittnar om.  Risken finns nu att vi får ett Europa i tretakt. De viktigaste besluten kommer att fattas av den stora kärna som består av Euroländerna och då framförallt Tyskland och Frankrike. De flesta länderna utanför Euron bildar en andra grupp som vill bidra och få vara med så mycket som möjligt i beslutsfattandet men får finna sig i att vid viktiga beslut om finanspolitik mm få sitta på åskådarläktaren. Den tredje gruppen består av Storbritannien och kanske något ytterligare land som vill sitta och drömma om det gamla stora imperiet, brittiska samväldet,  som levde flott på kolonier i alla världsdelar. Gud bevare oss om Juholt bidrar till att vi hamnar i Storbritanniens sällskap.

Nationalism är ett gift som ställer till det både här och där. Man borde fråga "vad kan jag göra för Europa" i stället för att hela tiden fråga "vad kan Europa göra för mig"? Det finns alltid folk som bygger hus och så en stor skara som står och hänger armarna och frågar "när får jag flytta in"? Jag är hellre i den förra gruppen.

9 kommentarer
Etiketter: , , , ,