Etikett: CIA

CIA i farten igen?

Av , , 2 kommentarer 2

 

Läser i en dagstidning en något taggad artikel att CIA fått USA:s regerings uppdrag att påverka opinionen i Tyskland och Frankrike till att bli mer positiv till insatserna i Afghanistan. Inget nytt under solen säger jag. Den som inbillar sig att den information vi får via media är objektiv är i sanning blåögd. Det finns alltid en avsändare som har vissa syften. Informationen är dessutom utvald av någon redaktör någonstans och även urvalet är subjektivt. Den bild av USA som våra egna media gett oss de senaste årtiondena är enligt många USA-kännare ganska snedvriden. Jag undrar själv i vilken grad detta beror på vänsterdominansen inom journalistkåren i Sverige, vilket är ett väldokumenterat faktum.  Varje land försöker påverka opinionen i andra länder i vissa syften. Helt legitimt, anser jag, om det inte är fråga om omstörtande verksamhet i demokratier. När vi svenskar drar ut i härnadståg i opinionskriget försöker vi t ex pådyvla andra länder i Europa vår osed att stoppa tobaksprodukter under överläppen. (Är det fråga om ett halvt hekto snus har jag även sett att underläppen måste användas för att avrinningen inte ska bli för stor ner mot hakan-halsen). Vi har under nästan 70 år försökt inbilla vår omvärld att Sverige är ett neutralt land. Neutraliteten har blivit ett så fint värdeladdat ord i Sverige att det blivit en besvärjelse. I en avskyvärd våldtäktshistoria på en skola försvarar skolledningen sin brist på agerande med att man hålla sig ”neutral” mellan förövare och brottsoffer. ”Neutraliteten har tjänat oss väl” som det stod i massor av läroböcker i samhällskunskap under ett halvt sekel. Vi ska nog inte bara se upp med CIA för vi har skadlig desinformation på betydligt närmare håll.
Tidningar, radio, TV, massreklam och nu även Internet översköljer oss med information med öppna och dolda syften som det krävs mycket goda referensramar för att värdera och hantera. I synnerhet på Internet finns så mycket skräp och överdrifter att man kan hitta stöd för vilka galenskaper som helst. ”Har du sett att? Har du hört att”? Utbildning har blivit allt viktigare i informationssamhället för att vi ska kunna dra rätt slutsatser av all information vi kan ta fram med några knapptryckningar. Vem är avsändaren? Vem betalar avsändaren? Är avsändaren aktiv i något politiskt parti? Vilka nätverk är avsändaren inblandad i? Vad kan avsändaren eller bakomstående finansiärer ha för syften med informationen? Osv osv. Skolan har nog sällan varit så viktig som nu. Och i Bjästa visste inte skolledningen hur man hittade mobbning på nätet!