Etikett: Covid-19

Covid-19 är krig

Av , , 1 kommentar 9

Jag tycker att man kan jämföra Covid-19 med krig. Ett anfall mot jordens alla länder med många döda på kort tid. Hur ska vi hantera detta krig? I ”vanliga” krig är det bråttom, väldigt bråttom. Alla krafter mobiliseras och det är inte fråga om 0800 till 1700 ”arbete” utan alla krafter släpps lösa dygnet runt och även under helger. Det kan ju förstås vara svårt när ”ammunitionen” inte finns i utgångsläget och tillverkas och säljs av utländska företag med leveransfördröjningar.

Anställda inom sjukvård och äldreboenden har fått känna av vår kroniska brist på beredskap inför aggressiva virus som framförallt är dödligt för äldre och människor med olika sjukdomstillstånd. Jag tänker i det sammanhanget på Sveriges nästan totala brist på beredskap inför första och andra världskriget. Vi var avrustade och skämde särskilt ut oss i början av andra världskriget. När Putin började med aggressivt beteende och massiv upprustning i början på 2000-talet reagerade Sverige som en snigel på ett nytjärat golv. Det tog nästan 20 år innan vi började sega oss upp ur 1-% träsket i satsningar på försvaret. Ett talesätt inom armén var förr att det är bättre att fienden (i detta fall viruset) dör för sitt land än att vi dör för vårt land. Nog om detta. Ska inte här ta upp hanteringen av Tsunamin och Estonia-katastrofen där alla pekade på andra i stället för att agera.

Igår noterade jag att Västmanland planerade för vaccinering i stora hallar och veckans alla dagar och dygnets alla timmar. Här tycker jag jämförelsen med krigstillstånd är relevant! Krig och virus tar inte paus när klockan slår 1700 och inte heller när helgledigheten lördag-söndag rings in eller ropas ut från kommunalhusets torn. I krig är ingen dag nog helig för att avbryta försvaret och facket har inte tolkningsföreträde. En olikhet med krig finns dock i detta fall, personalen (soldaterna) ska ha rejält betalt för all tid de offrar för oss andra. Kvalificerad övertid brukar väl vara dubbelt upp. Minst!

Har vi tillgång till vaccin tycker jag det är tjänstefel att inte organisera vaccinering dygnet runt och alla helger när 100 människor dör varje dag enbart i Sverige. Köp in sjuksköterskor som p g a usla anställningsvillkor gått över till andra yrken. Köp in pensionerade sjuksköterskor. Snabbutbilda övrig sjukvårdspersonal i vaccinering.

Men OK! Jag surrar nog i nattmössan, det är väl förberett redan i Västerbotten enligt min beskrivning av Västmanlands förberedelser

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Äldreomsorgshaveriet

Av , , Bli först att kommentera 12

IVO presenterar idag resultatet av den granskning som genomförts efter misslyckandet med att skydda de äldre på äldreboenden mot Covid-19.
Alla människor har rätt att få en individuell läkarbedömning av sina sjukdomsbesvär, även äldre på äldreboenden, och det är regionerna som har ansvaret för att det blir så. Region Västerbotten får kritik på alla 4 granskade områden. Individuell bedömning på rätt nivå, information till patient och anhöriga, vård i livets slutskede och journalföring.

Efter den s k ädelreformen fick kommunerna ansvaret för sjukvården i äldreomsorgen och landstingets läkare kontaktas vid behov av kommunens sjuksköterskor. De äldre fraktas vid mycket akuta behov till vårdcentraler, ut och in i bilar även i 25 graders kyla, och läkarbesöken på äldreboenden blev mycket sällsynta. Vid besöken på vårdcentraler träffar den äldre sjuke ofta s k stafettläkare som på en halvtimme ska bilda sig en uppfattning om den sjuke vilket ofta som delresultat får övermedicinering. Jag har anhöriga som haft totalt över 10 st olika mediciner. I ett av dessa fall gjordes en rensning av mediciner, från elva till 6 st mediciner. Det fick till följd att vederbörande i mycket dåligt tillstånd blev pigg på en gång och fick ett nytt liv. Geriatrikprofessorn Yngve Gustafson i Umeå predikar bl a om detta.
Jag undrar om kommunerna kanske skulle anställa egna läkare för särskilda boenden? En tanke bara.

Informationen till patient och anhöriga är också mycket bristfällig. I många fall har inte anhöriga omedelbart kontaktats efter att den boende konstaterats smittad med Covid-19.

Vård i livets slutskede har inletts slentrianmässigt utan besök av läkare.

Journalföringen är också bristfällig enligt IVO.

I radioutsändningen framgick också att personalen fått dålig ledning i arbetet med Covid-19 eftersom s k mellanchefer som ska ansvara för introduktion och ledning av arbetet har sparats bort. S k platt organisation med en chef för t ex 40 anställda och räknar vi in alla vikarier blir det många fler. Leda och utveckla verksamhet och individer med ett sådant ansvar blir mission impossible. Begriper kommuner och regioner överhuvudtaget det? Besparingarna inom äldreomsorgen har under lång tid varit närmast anorektiskt och priset ser vi nu. Många nära och kära rycks bort från sina anhöriga utan att ha fått träffa en läkare för individuell bedömning. Och kanske borde ha skyddats från att bli smittade!