Etikett: demensvård

Omvårdnadspersonal städar icke!

Av , , 7 kommentarer 6

På äldreboendet Tranan pågår för närvarande ett försök där Samhall sköter städningen och omvårdnadspersonalen sköter omvårdnaden. Det låter ju ganska klokt att använda sig av specialister på respektive områden. Lokalvård är ett yrkesområde som kräver utbildning, modern utrustning, moderna metoder och organisation. Att omvårdnadspersonal ska ha detta som bisyssla på "lediga stunder" är galet. Behovet av omvårdnad är oändligt så egentligen ska det inte finnas några lediga stunder.

Vinsten är bättre och effektivare städning och bättre omvårdnad. Sedan kommer förstås frågan att uppstå hur vi löser detta ekonomiskt. Om det i slutändan skulle visa sig att vi för att få dessa vinster måste slanta upp lite ur kommunbudgeten blir det förstås kris. Eller kanske inte? Enligt många kommunpolitiker har man nu upptäckt att ju fler miljoner kommunen öser ut på diverse kringverksamheter ur obefintliga pengar desto bättre blir kommunens ekonomi. So what? Vi får ta hit Bagdad-Bob som föreläsare!

 När omsorgens ekonomi behandlades i budgetberedningen häromsistones tycks det ha gått till på följande sätt: Ordföranden för nämnden begärde 7 milj extra för att Omsorgsnämnden ska klara år 2011 inkluderande 8 nya demensplatser. Svaret lär ha blivit att kanske 2 miljoner i stället för 4 milj till demenvårdsutbyggnaden. 2 miljoner av 7 med andra ord!  När kommunstyrelsens favoritverksamhet däremot begär 10 milj får man minst 10 miljoner. Nu tillhör förstås omsorg och skola inte kommunstyrelsens favoritverksamheter. I princip begär man att utbyggnaden av demensplatserna ska finansieras genom personalminskningar i den övriga äldreomsorgsverksamheten.

Vilka jämförande nyckeltal indikerar att det finns onödiga resurser i Omsorgsnämndens verksamhet? Vi kan jämföra oss med liknande glesbygdskommuner och få viss vägledning i bedömningarna. När jag för något år sedan jämförde oss med Vilhelmina kom jag fram till att V-mina satsade uppåt 10 milj mer på sin omsorgsverksamhet.

7 kommentarer
Etiketter: , , ,

En dag i verkligheten

Av , , 2 kommentarer 4

Omsorgsnämnd i går. Ungefär som det brukar vara. Rapporter från verksamheterna, stöd till människor som har svårt att få vardagen och livet att gå ihop, information om olika projekt inom vård och omsorg som kommunen deltar i. T ex stöd till anhörigvårdare. Den ekonomiska rapporten haltade så vi fick inte klarhet i den ekonomiska ställningen för 2009. Folk har slutat på ekonomisidan under hösten 2009 utan att beredskapen för detta varit särskilt hög. Omsorgsnämnden kan troligen visa ett överskott men en stor del av detta överskott kan bero på att s k periodiseringar görs vid detta årsskifte som inte periodiserades vid förra årsskiftet och beror alltså inte på att nämnden har "för stor kostym". Den ekonomiskt kunnige förstår detta. Det ryktades att FKUN går med överskott på 3-4 milj. Detta kan innebära att min tidigare redovisning av kommunens långtidsbudget kan justeras en smula för 2010 men i övrigt håller.  I övrigt verkar taktiken vara att den ekonomiska härdsmältan skjuts framåt till åren efter valet i höst och då blir det inte roligt att vara kommunledning.

En annan fråga som fick sin fulla förklaring var frågan om varför den av fullmäktige beslutade utbyggnaden av demensvården gått i stå. Under lång tid har jag informellt tagit upp frågan om utbyggnaden av Blåsippan och påpekat att vi måste agera. Jag fick nu med utbyggnadsfrågan på dagordningen som "övrigt ärende" och ville att vi skulle uppfylla fullmäktiges beslut och avtala med Umluspen om igångsättning av den projekterade utbyggnaden vid Blåsippan. När det uppdagades att det fanns majoritet för detta tog det hus i helsicke. Nu argumenterades det att det inte finns pengar och att behovet av demensplatserna inte var dokumenterat etc etc. När inte ens detta hade verkan kallades chefstjänsteman in för att få stöd för att frågan inte fick tas upp och beslutas om på sammanträdet. Det vilade upphetsning över omsorgsnämndens sammanträde vilket är mycket ovanligt.

När jag tydligen kunde övertyga om att ärendet visst fick tas upp, eftersom nämnden beslutat att ärendet fick tas upp under övriga frågor, blev taktiken en annan. Vi skulle behöva tiden fram till nästa sammanträde om en månad för att begripa att det finns ett behov. Nu kantrade majoriteten så att jag fick ge mig. Vi behöver alltså en månad för att inse det behov som vi gick till fullmäktige med våren 2009 och fick fullmäktigebeslut på 23 juni 2009. Det verkar inte bara vara kommunstyrelse och budgetberedning som skitit i fullmäktiges beslut att bygga ut demensvården med 8 platser. Tyvärr.  Men det är bra att jag fick klart för mig hur saker och ting hänger ihop. Under tiden fram till nästa sammanträde i omsorgsnämnden kan jag nog förvänta mig ett frenetiskt arbete för att stoppa varje utbyggnad av demensvården men jag är helt säker på att nämndens majoritet inte kommer att godta några fler undanflykter om en månad.

2 kommentarer
Etiketter: , ,