Etikett: enkönad

Skolan sviker pojkarna

Av , , Bli först att kommentera 1

Det säger den speciella utredaren som presenterade sina resultat häromdagen.Ett och annat kan säkert göras för att stödja pojkarnas ambitioner (eller brist på) i skolan men det får ju inte innebära negativa konsekvenser för flickorna.I gamla brukssamhällen har sedan länge funnits en problematik bestående i bristande motivation för teoretiska studier hos pojkarna. Varför anstränga sig i skolan när framtiden var utstakad med jobb genast efter skolan i det lokala storföretaget med en ingångslön som var högre än lärarens? Intresse för teoretiska studier var inget pojkarna ville erkänna öppet med risk för att kallas plugghäst och annat nedsättande. Flickornas chans till jobb var och är att satsa på studier och därmed bli konkurrenskraftiga. Jag vill nog hävda att den bristande studiemotivationen hos pojkar långt ifrån är ett problem som skolan enbart kan lösa. Hela det omgivande samhället måste uppvärdera inställningen till teoretiska studier. Manliga förebilder behövs. När jag var i pojkåren talade man i min hembygd nedsättande om karlar som läste böcker, det var ”fruntimmersgöra”. De manliga förebilderna då läste alltså inte böcker och pojkarna sökte i stor utsträckning inte in på den dåvarande realskolan trots studiebegåvning.

Ett annat problem gäller manliga förebilder i skolan. På många skolor är det snart bara vaktmästaren som är man. Jag tror att man inte ska underskatta följderna av att grundskolan snart är enkönad och att gymnasiets teoretiska program är på god väg åt samma håll. Absolut inget fel på de kvinnliga lärarna och kvinnliga skolledarna de är ofta strålande bra men barnen behöver BÅDE kvinnliga och manliga förebilder.  Den främsta orsaken till den enkönade lärarkåren är det usla löneläget för lärare. Ska vi reformera löneläget så att läraryrket blir attraktivt för ynglingar med höga studentbetyg är det fråga om mycket stora pengar. Det lönepåslag som nu med stor tröghet ges till enstaka  inrättade tjänster som förstelärare, 10 000 kr extra per månad, är en summa som i princip borde gälla alla lärare som har några års lärarerfarenhet bakom sig och som sköter sitt jobb väl. Ett sådant lönelyft bör göras under en treårsperiod och vara UTÖVER normal löneökning. Högst 3 år!

Argumentet att en lärare inte blir bättre för 10 000 kr mer i lönekuvertet är ett rent kalkonargument. Ingen har påstått det! Vi får inte studenter med bra betyg att söka sig till skolan med det löneläge som råder. Det kommer att dröja årtionden innan ett betydligt högre söktryck till lärarhögskolorna via högre löner får genomslag för Sveriges hela lärarkår. Staten måste ta befälet och börja redan nu. SKL och kommunerna har haft 23 år på sig att ENS STOPPA spiralen nedåt och är bortom all räddning som arbetsgivare i våra skolor. Spiralen nedåt lönemässigt kommer med stor säkerhet att fortsätta om SKL och kommunerna får fortsätta att vara lärarnas arbetsgivare.