Etikett: Entré Storuman

Storumans svindlande affärer

Av , , 18 kommentarer 61

Se till att omsorgen om barn, gamla, sjuka och drabbade får tillräckligt med pengar är inte så spännande. Nä då är det mer drag under galoscherna när man får spendera pengar på flyg och butikslokaler till stora kedjor. Det torde nu finnas ett fåtal i fullmäktige som var med på 1980-talet och byggde Fjällparken i Hemavan för 50 miljoner och sedan tvingades sälja för 5 miljoner. Förlust för skattebetalarna 45 miljoner. Om det skrevs det i länstidningarna. Det fanns t o m en redaktör i Storuman. Nu skrivs inga granskande reportage i länstidningarna längre

En annan svindlande affär var flyget i Gunnarn. Här skulle kommunen flyga i egen regi när staten inte ville bidra med pengar och upphandling längre. P g a mellanlandningar skulle resenärerna tjäna ca 5 minuter jämfört med att flyga från Vilhelmina eller Lycksele. Kalkylerade 0 – 4 miljoner som fullmäktige beslöt om 2008 (exklusive jag och 6 st andra självständigt tänkande ledamöter) visade sig bli mångfaldigt mer. Ändå ville många fortsätta in absurdum. Tomas Mörtsell (C) och Patrik Persson (C)  uppträdde närmast likt väckelsepredikanter under fullmäktiges förmiddagsinformation. Det var kväljande envägspropaganda från början till slut. Någon tid för diskussion hade inte anslagits. Vittnen hade inkallats från Umeå i form av någon från handelskammaren och ytterligare någon som kom från ”stora vida världen och VISSTE”. Dessa vittnen från ovan bedyrade att kommunen skulle gå under utan flyg i Gunnarn (dessa intjänade 5 minuter!!) och blomstring och befolkningstillväxt väntade om kommunen slantade upp ytterligare mångmiljonbelopp för eget flyg. Väckelsepredikan fungerade och det flögs ett drygt år till. Nu var vi uppe i en kommunal kostnad på 25 miljoner för 1½ års flyg. Kommunen hade dammsugits på pengar och verksamheterna sparade på engångshandskar och blöjor. ÄNDÅ var det här spenderargänget med guldbyxorna beredda att fortsätta vansinnet.Och det var på håret att det hade blivit så men stoppades tack vare att Socialdemokraterna äntligen satte ned foten. Efter fullmäktige startade en hysterisk cirkus där förlorarna inom M, C och FP ville begära misstroendevotum mot kommunalrådet Gunilla Lundgren, S dåvarande ordförande. Av det blev dock inget tack och lov. Slutresultat: Minst 25 förlorade miljoner och kommunens likviditet i botten. Nu 2014 har verksamheterna släpat ihop till en hyfsad likviditet igen.

Vad göra då? I stället för att bygga ut demensvården, bygga badhus, bygga ut för Glesbygdsmedicinskt Centrum, bygga trygghetsboenden för äldre mm kommer man på en lysande idé. Kommunen MÅSTE (ja så uttrycker sig faktiskt kommunalrådet Mörtsell i skrift) bygga nya butikslokaler åt den stora bygghandelskedjan XL-Bygg. Det tillhör alltså välfärden i Storuman att hjälpa stora byggkedjor med miljardomsättning att bygga lokaler. Byggkostnaden anges till 17 miljoner (som torde kunna bli betydligt mer) och marknadsvärdet är genast efter färdigställandet kanske en tiondel av 17 miljoner, alltså 1,7 miljoner. Vi skattebetalare är simsalabim 15,3 miljoner fattigare.

Vad jag vet finns inte något nytt statligt påbud att fattiga glesbygdskommuner skall ansvara för byggandet av butiker som säljer cementblandare, bilar, klänningar eller skor. Kommunernas uppgift är att svara för välfärden, vård, skola, omsorg mm. Svårt fatta??

Det normala vid byggande av butikslokaler och liknande är att kommunen iordningställer ett område, t ex Entré Storuman med gator, VA mm, och säljer tomter till företag som vill etablera sig där med tänkt verksamhet. Ett sådant erbjudande måste annonseras ut så att alla har samma möjlighet att vara med. Och ännu har inte fullmäktige tagit något beslut om finansiering av kostnaderna för iordningställande av hela området Entré Storuman!! Hur kan man då lova XL-Bygg någonting överhuvudtaget? Är den nya stilen i Storumanpolitiken att bygga hus genom att börja med taket? Kommunen ska avhålla sig från ryggdunkningspolitik!

Bankerna vill inte riskera sina sparares pengar på byggprojekt som tappar 90 % av sitt värde genast byggnaden är klar. Varför i fridens namn skall vi skattebetalare ställa upp med riskkapital till dylika förlustprojekt?

Firma Storuman Butiksfastigheter upa.

Av , , 11 kommentarer 26

Ett märkligt tystlåtet fullmäktige beslöt 17 juni att gå in i butiksbranschen genom att bygga butikslokaler för 16,8 miljoner vid Entré Storuman åt en butikskedja som redan har lokaler i Storuman!  Av någon anledning var socialdemokraterna mycket tystlåtna i denna principiellt viktiga fråga (en knappnåls fall hade orsakat hörselskador) men röstade ändå för bygget med två undantag. Stallorder? Vilken motprestation har utlovats?  Ska kommunen bygga nya lokaler åt Konsum? Får denna gåta sin upplösning i september? VK hade en kort notis som i stort sett var ett lakoniskt konstaterande att bygget röstats igenom. Som av en händelse var det 7 ledamöter inklusive undertecknad  som röstade emot vilket är samma antal ledamöter som 2008 röstade emot flyggalenskapen i Gunnarn som kostade skattebetalarna 25 miljoner på mindre än 2 år. Fullmäktige i Storuman skulle behöva fler än 7 ledamöter som kan tänka själva! Transformerat till en kommun av Umeås storlek handlar det om en butiksinvestering på ca 300 milj. Undrar om VK stillatigande skulle acceptera att Umeå kommun beslutar bygga butikslokaler för 300 milj åt en butikskedja som redan har butikslokaler i Umeå?? Är inte denna tondövhet problematisk för granskande journalistik? Skillnaden mellan Umeå och Storuman är dessutom den att en butikslokaler i Umeå stiger i värde medan lokalen för 16,8 milj i Storuman dagen efter färdigställandet torde betinga ett marknadsvärde på en tiondel av byggkostnaden. 15 milj kr upp i rök för kommunens kassakista om det blir ett annat scenario än man tänkt sig.

Ett av de återkommande argumenten bland tillskyndarna av butiksbygget är att det inte har byggts en ny butikslokal i Storuman sedan 1970-talet. Är detta ett problem? För vem? Finns behov av ett väl synligt politikermonument?  Utvecklingen är den att allt större lokalytor för handeln står tomma i Storuman. Har ett företag en bärande affärsidé och goda framtidsutsikter så bygger man själv, i synnerhet om man har en koncern bakom sig. Men hittar man blåögda politiker som vill ta över 15 miljoner av affärsrisken för företaget vore man ju dum om man tackade nej. Vem minns inte skojarna från Småland som på 1960-90-talen kom åkande i fin bil, kostymklädda och med pomadaslickat hår och med stor representation på det lokala hotellet lurade lokala politiker upp på läktaren och fick staten att betala ut stora lokaliseringsstöd till investeringar i maskiner och drift. Maskinerna var i regel nednötta vrak som fraktades upp från ägda företag söderut. Lokalerna fixade i regel kommunen i fråga. Sedan lokaliseringsskojarna  fått stålarna monterade de ned sina väl begagnade maskiner och stack tillbaka till Småland eller var de nu tog vägen. Så gick det till på den tiden. Exemplen från Norrlands inland är hur många som helst.

Hade ett butiksbeslut som nu i Storuman tagits för något årtionde sedan hade det varit helt olagligt. En paragraf som tidigare talade om ”synnerliga skäl” har sedan några år ändrats till ”särskilda skäl”. Frågan är nu om investeringsstöd till en butikskedja i aktuellt fall kan tillåtas med hänvisning till ”särskilda skäl”. För mig är det obegripligt att så skulle vara fallet. Storumanborna har inga problem att skaffa sig snickarsågar, trallvirke, spik, geringssågar etc. Sådant säljs redan av aktuellt företag och även hos andra. Jag välkomnar definitivt en överklagan så att fallet får prövas rättsligt.

Kommunala butiker

Av , , 6 kommentarer 27

En del politiker i Storuman vill bygga butikslokaler åt en butikskedja med miljardomsättning. Förslaget lanseras med samma hyperaktivitet som när kommunstyrelse och fullmäktige för några år sedan antog förslaget att subventionera flygbiljetter från Gunnarn med 25 miljoner under 1½ år. Kommunkassan höll efter 1½ år  på att förblöda så några kloka politiker tillsammans med sossarna stoppade vansinnet. Men den hårda kärnan stred våldsamt för att få flyga bort ytterligare 10-tals miljoner. Till synes nedbrutna lämnade de fullmäktigesammanträdet. En effekt av åkomman tunnelseende. Efter flygkalaset var kommunens likviditet i botten och soliditeten var allvarligt skadad. Om det vore fråga om ett privat företag var siffrorna sådana att man skulle använda benämningen ”kritiskt läge”. Kommunen håller så sakteliga på att återhämta sig efter magplasket och många har förhoppningar om att viktiga investeringar ska kunna göras. Jag har nämnt några i föregående blogg men kan lägga till behovet av att skapa demensavdelningar i befintliga särskilda boenden som kommer att kosta skjortan. När nu ”butiksbyggarna”  går igenom alla kommande stora kommunala lokalinvesteringsbehov, badhus, kulturhus i Tärnaby, Glesbygdsmedicinskt Centrum, demensavdelningar etc så kommer man på den lysande idén. Vi skiter i allihopa och bygger butikslokaler åt en stor butikskedja vid Entré Storuman i stället!

Det intressanta i denna kråksång är att de synnerligen aktiva tillskyndarna av butikslokaler åt visst företag till övervägande del är SAMMA PERSONER som förödde den kommunala ekonomin med att subventionera flygbiljetter från Gunnarn!! Vilket förtroende kan man ha för sådana politiker? I stort sett all massmedial bevakning av inlandets småkommuner har ju upphört så väljarna är nog lyckligt ovetande om vad som sker med deras inlevererade skatter.

Nu hävdas det att kommunen måste börja bygga butikslokaler eftersom bankerna inte lånar ut några större pengar till lokaler i glesbygd. Tänker man lite längre än näsan räcker inser man ju snabbt att våra surt förvärvade skatteslantar inte räcker långt om byggande av butikslokaler upphöjs till en allmän doktrin för glesbygdskommuner. Att upphäva glesbygdsproblemet med sjunkande fastighetspriser genom samhälleliga subventioner är som att försöka tömma Atlanten med en sked.

Den tänkta kommunala understödstagaren, den stora butikskedjan, påstås vara en bombsäker hyresgäst under årtionden framåt. Jaha, varför bygger de inte själva då när de tänker vara kvar i årtionden? De är kanske inte själva är så bombsäkra på det? Eller så jublar man över att ha hittat en kommun som övertar en del av deras affärsrisker? Bingo! Ett privat företag flyttar eller lägger ned när lönsamheten blir för dålig. Sådan är den krassa verkligheten.

Men när vi nu ändå är inne på avdelningen kommunal galenskap. Ska inte kommunen ta och bygga nya lokaler åt Konsum? Deras butiksläge är inte optimalt. Som gammal konsumkund önskar jag ett bättre butiksläge för Konsum! Det är väl sådant vi politiker ska syssla med? Eller?

Storumans kommun bygger butikslokaler

Av , , Bli först att kommentera 20

Det är inte 1.april utan faktiskt sant. Om Kommunfullmäktige låter sig förtjusas av detta galna förslag vill säga. Planeringen av ett handelsområde vid Östra vägkrysset E12 – E45, Entré Storuman,  är välkommen och området borde vara attraktivt för olika typer av handel och service. Men att sedan komma på idén att bygga lokaler åt ett företag som enligt uppgift ägs av en koncern med miljardomsättning är synnerligen märkligt. Jag har aldrig hört talas om något sådant i hela mitt liv. Bastubadssamarbete kommun – näringsliv?

Detta horribla förslag är långt utanför vad en kommun ska syssla med. Tänk om Umeå kommun skulle få för sig att bygga lokaler åt IKEA? Då hade nog de flesta skrikit ”Hjärnsläpp!!”

Storuman har ett allt större överskott på butikslokaler och andra lokaler. Låt näringslivet sköta det näringslivet ska sköta och låt kommunen sköta det kommunen ska sköta. Kommunen  ska inte klafsa ut i näringslivets fastighetsbyggnationer med skattebetalarnas pengar som riskkapital. Förutom det galna i idén som sådan bidrar kommunens operationer på butikslokalsmarknaden till att snedvrida konkurrensen i näringslivet. Kommunens politiker ska hålla sig utanför sådant och koncentrera sig på sina huvuduppgifter.

Kommunstyrelsen försenade utbyggnaden av demensboendet i Stensele med minst ett år efter fullmäktiges beslut genom förhalning och fick tummen ur först efter allvarliga påstötningar. Detta påfund och förslag om byggande av butikslokaler kommer kommunstyrelsen störtande med i sådan hastighet att kommunstyrelsebeslutet kom samma dag som fullmäktigebehandlingen, genom ett extra insatt kommunstyrelsesammanträde. Det beslut om återremiss som följde i fullmäktige borde  ha gett tid till eftertanke inför nästa veckas fullmäktige i Tärnaby. Förhoppningsvis har vi valda fullmäktigeledamöter som förmår tänka efter!

Kommunen saknar inte investeringar som hör till kommunens huvuduppgifter. T ex kulturhus i Tärnaby, badhus i Storuman, glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman, trygghetsboende för äldre. För att ta några exempel ur högen. Äldreboendestrukturen i Storumanområdet borde också rationaliseras, inte minst p g a personalkostnaderna. Ska delade turer minska och heltidstjänstandelen öka blir det ännu dyrare med utspridda enheter.

Extra allt i Storuman

Av , , 8 kommentarer 18

Kommunfullmäktige beslöt i tisdags att återremittera förslaget om att kommunen skulle bygga handelslokaler för 17 milj vid Entré Storuman. Bra det så får fullmäktigeledamöterna tid att fundera över  klokheten i att ge sig in i butikslokalsbranschen i Storuman centralort. Vi ska genast konstatera att oavsett om det är ett helägt kommunalt bolag som bygger eller kommunen själv så är det kommunens finansiella muskler som drabbas av åderlåtning. Det är kommunen till 100 %! Bolagen är inga friseglande satelliter!  Kommunen har en hel rad olösta investeringsproblem t ex badhus i Storuman, Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman, kulturhus i Tärnaby, sannolika behov av fler äldreboendeplatser i Storuman, trygghetsboende för äldre i Storuman, utbyte VA-ledningar i Storuman. Eventuella investeringar i bostäder mm om storgruvan i Rönnbäcken blir av.  Det finns säkert mera än denna uppräkning som kommer att ställa stora krav på upplåning, soliditet, likviditet mm.

När nu ritningar börjar uppstå på butikslokalsbyggnad vid Entré Storuman så börjar leken ”Allt Åt Alla” eller snarare ”Allt Åt Ett Håll” i stället för prioriteringar mellan angelägnast och mindre angeläget. Nu är tunnelseendet helt inriktat åt öster till korsningen E12 – E45. Många rusar plötsligt åt samma håll utan eftertanke. Som tur är dock ej alla! Som jag tidigare bloggat finns ett stort butikslokalsöverskott i Storuman och det har vuxit kontinuerligt i många år. Som jag ser det är det total galenskap att fylla på de växande lediga ytorna med ännu mera kvadratmetrar med skattebetalarnas pengar som insats och riskkapital. För risker är det. Skulle den stora hyresgästen schappa av någon orsak står kommunen med lokaler som ingen betalar ens halva hyreskostnaden för när alternativen är en uppsjö lediga butikslokaler. Det blir förhyrarens marknad så det osar om det. Vi lever i en föränderlig värld och att spå säkra hyresinkomster på nybyggda och dyra butikslokaler 10-tals år in i framtiden i en glesbygdskommun är mer än blåögt! Vad har t ex Rysslands Putin hittat på om 10 år? Vi kan få en helt annan situation än nu.

En fullmäktigeledamot utbrister, ”vad ska vi politiker hålla på med” och det för honom självklara svaret är visst att fullmäktiges ledamöter ska hålla på med just svindlande affärer på den privata marknaden. Skola, Omsorg, miljö, planarbete, myndighetsutövning, kultur, V/A ledningar etc hör till vårt uppdrag men det hör man sällan några bra idéer om. En åhörare ställde frågor till fullmäktige om hur politikerna kunde godta att omsorgsnämnden  år efter år går med stora förluster utan några märkbara åtgärder. Omsorgsnämndens ordförande kunde förstås bara konstatera att prioriteringen mellan olika sektorer är en uppgift för kommunstyrelsen och fullmäktige. Och där finns mera lockande diskussionsämnen än kommunens huvuduppgifter vad jag förstår. Bolagsordningen för det kommunala fastighetsbolaget ändrades under fullmäktige så att uthyrning av butikslokaler ingår i verksamheten. Vissa skäl kan tala för att det är lämpligt om bolaget råkat komma över en fastighet med både/och men nog är det andra tider. Allmännyttan kan väl i framtiden byta namn till Handelsnyttan?

Flyga med jätteförluster på 25 milj, bygga riskfyllda butikslokaler för 17 milj,  borga på hyreshus i utdöende byar med mångmiljonbelopp i förluster, bygga Tärna Fjällpark i Hemavan med kommunal förlust 45 milj hör INTE till det primära kommunala uppdraget. Kommunens elbolag som säljer el runt hela Sverige har gjort förluster på ca 20 milj de senaste åren. Kommunen sitter med ett aktiekapital i detta bolag på 20 milj och har ställt elhandelsgarantier upp till 31 milj. Det bokförda värdet på bolaget är 7 milj och marknadsvärdet kanske inte ens det!  Alla borde inte sova gott om nätterna. De uppräknade tokaffärerna har inneburit en total kommunal förlust i 100 milj-klassen. Det är inte ”illa” i en kommun på numera under 6000 inv. En del av dessa förlustaffärer har lanserats under stor pompa och ståt med timtals av ensidig propaganda.  Enligt mina liberala värderingar är kommunens opererande på den privata företagsmarknaden djupt olämpliga, förlustbringande och riskabla. Mitt lokala folkparti gillar inte mina ställningstaganden i dessa avseenden och jag har därför sagt upp mitt medlemskap i Folkpartiet i Storuman eftersom de äldre i partiet här verkar stå för planekonomi och prioriterar affärer med skattebetalarnas pengar som riskkapital. Månne de nya unga i partiet kunna ändra på det? Det är då helt nödvändigt! Jag stannar kvar i fullmäktige i alliansen året ut på det mandat väljarna gett mig genom att kryssa in mig på första plats för Folkpartiet i Storuman trots att lokalavdelningen försökte putta ut mig från fullmäktige inför innevarande period! Detta och att jag fick 100% rätt om flygandet för 25 milj under 1½ år i Gunnarn är förstås svårsmält och skapar sur mage.

Entré Storuman är i sig en god tanke som jag själv framfört i olika sammanhang. Men jag kunde inte föreställa mig att kommunen skulle börja bygga butikslokaler där eller någonstans i Universum!  I fullmäktige i Storuman och bland företagarna finns många kapitalstarka personer. Varför inte gå ihop i ett fastighetsbolag och satsa och riskera egna pengar i stället för att satsa och riskera skattebetalarnas surt förvärvade slantar i affärsverksamheter helt utanför det kommunala uppdraget. Ett aktiekapital på 12 miljoner räcker förmodligen för att bygga för 17 miljoner. Lätt som en plätt. 24 st satsar 500 000 vardera så är det klart. Det skapas ingen sysselsättning genom att butiksinnehavare flyttar runt i olika lokaler i samhället. Vi köper inte mera mat eller elspisar för att säljare av dessa ting flyttar omkring. Men kommunen skall inte stöka till det och snedvrida konkurrensen mellan näringsidkarna genom att börja bygga butikslokaler som det redan finns övernog av!

Entré Storuman

Av , , 4 kommentarer 14

Nyheten om planerna på ett handels- och serviceområde vid korsningen E12 -E45 är välkommen eftersom jag propagerat för detta i åratal i alla sammanhang där frågan om att utveckla Storuman kommit upp. En och annan näringsidkare har genom åren varit intresserad av att etablera sig där men fastnat i ”kvarnen”. Det har saknats plan och mark till salu mm. Nu kanske det äntligen blir av.

När jag läser vidare i tidningsartikeln blir jag däremot en aning konfunderad. Där står det att kommunens industribolag skall bygga och hyra ut färdiga lokaler. Varför måste kommunen vara byggherre? Förr i tiden var det så att man i glesbygd kunde få olika former av statliga bidrag till industrilokaler och även driftsstöd och då var det väldigt noga med att det var fråga om industriproduktion och industrilokaler. En klar gräns mellan handel och industri fanns. Handel har en förmåga att uppstå alldeles av sig själv där det finns behov av handel. Konsum fixar sina lokaler. ICA fixar sina lokaler, bensinstationerna fixar sina lokaler, hårfrisörerna fixar sina lokaler, restaurangerna fixar sina lokale etc. IKEA krävde inte av Umeå att Umeå kommun skulle bygga IKEA:s lokaler utan det är självklart att IKEA bygger själv, Elgiganten bygger själv. I min värld iordningställer kommunen mark som säljs till företagare som vill förverkliga planerna. Kommunal inblandning i byggande av handelslokaler får tveklöst till följd att vissa gynnas och vissa missgynnas. Snedvridning av konkurrensen kallas det. I Hemavan byggdes gallerian av privata företagare. Är det bara i fjällområdet sådan företagaranda finns? Finns det någon annan kommun i Sverige som bygger och driver handelslokaler och tar därmed följande affärsrisker?  Min principiella inställning är dock klar. Ingen kommunal inblandning i marknaden för handelslokaler.

Senaste industrihusbygget i Storuman visade sig innehålla en slamkrypare. Utan någon märkbar budgetdiskussion hade subventionerad hyra smugits in bland kommunens utgifter. Första året 2 milj, andra året 1,8 milj, tredje året 1,6 milj o s v i 10 år. Summa summarum 11 milj på 10 år. Inte ens en musfjärt i kommunfullmäktige kunde höras förutom mitt eget ifrågasättande. Är det tänkt samma slamkrypare nu?

Enligt rapporter från senaste KS har beslutet angående Entré Storuman flyttats fram till extra KS i juni. Samma dag som KF ska avgöra frågan? Med erfarenheterna från de senaste årtiondenas svindlande affärer i kommunen med förluster på 10-tals miljoner för skattebetalarna finns det anledning att hålla i hatten. Annars försvinner den väl upp i luften tillsammans med skattebetalarnas miljoner. Kanske tankegångarna kunde delges skattebetalarna och väljarna på något sätt (annonsbladet) när massmedia i övrigt slutat med den kritiska granskningen. Varför ska skattebetalarna bygga och hyra ut lokaler till handeln i Storuman i ett läge där många handelslokaler är outnyttjade i samhället?