Etikett: flyg

Inte en femöring till kommunalt flyg

Av , , 20 kommentarer 7

Nu får det vara slutlekt i sandlådan. Jag häpnar när jag läser i annonsbladet att några politiker pläderar för fortsatta toksatsningar på kommunalt bedrivet flyg i Gunnarn. Flyg är Rikstrafikens ansvar och underskotten på de flygplatser som Rikstrafiken stödjer betalas via statsskatten. Kommunalskatten skall vara till annat, t ex skola, omsorg, byggnadslovsingenjörer etc.

Kommunala verksamheter lider nu och framgent av de bortblåsta 22 miljonerna på bara 1½ år. Investeringsstopp, personalneddragningar etc följer i allt snabbare takt. Argumenten herrarna framför i sin annons handlar om gruvor, vindkraft etc. Kommunens företag och verksamheter har även utan Gunnarn en tillgång till flyg som alla företag i Södertälje och flertalet företag i Storstockholm avundas oss. Det är rent nys att företagsetableringar skett och sker tack vare flyg just i Gunnarn. Gott folk. Världshorisonten ligger inte vid kommungränsen. Den ligger längre bort.

Kryssa mig i kommunal- och landstingsvalet. Fullmäktige behöver politiker i tiden som fattar vilket ansvar man har.

20 kommentarer
Etiketter: , , ,

Snart kommer räkningen

Av , , 1 kommentar 23

Nu kommer räkningen för luftcirkusen som pågått sedan okt 2008. Jätteförlusterna för flyget ska inarbetas de kommande åren och för 2010 torde komma krav till nämnderna i innevarande års budget på mångmiljonbelopp eftersom årets budget spruckit med 9 miljoner tack vare tidigare flygbeslut. Jag skulle kunna säga "skyll inte på mig" men det hjälper ju inte verksamheterna. Vad jag förstår av efterdebatten, som kännetecknas av de sura rönnbären, finns det väldigt kompetenta personer i partierna och i näringslivets organisationer som kan trolla fram pengar så att de bortflugna 23 miljonerna inte innebär några personalminskningar inom kommunens kärnverksamheter. Dessa personer borde anlitas som konsulter. Kan t ex omsorgsnämnden med hjälp av dessa "konsulter" minska kostnaderna med 10 miljoner de närmaste 3 åren utan personalminskningar trots ökad volym på verksamheten är det dags att lägga fram en doktorsavhandling av osedvanlig kvalitet. De har nämligen kommit på något som ingen annan kommit på förut. Maken till trollerinummer har aldrig tidigare setts inom kommunal ekonomi.

Flygtrafik på icke lönsamma flygplatser är i detta land en fråga för Rikstrafiken. När staten via Rikstrafiken drar in stöd för en flygplats har man inte ens tänkt tanken att kommunen Storuman, dessutom under den svåraste ekonomiska krisen sedan 1930-talet, skulle äventyra skola och omsorg för att leka flygbolag.

Hur kunde det gå åt helskotta som nu skett? Det förefaller som en skara politiker haft en plan som följts. Först presentera en lättsmält kostnad på "bara 0 – 4,1 milj för 1 år" i okt 2008 för att lura med sig tillräckligt många fullmäktigeledamöter för att få starta eget flyg i trots mot Rikstrafiken (staten). Beslutet i okt 2008 skedde under annalkande finanskris och jag + 7 andra röstade emot. Sedan mörkades jätteförlusterna till 23/6 2009. För att flyga till årets slut skulle notan bli 11 milj, inte 0 – 4,1 milj som utlovats. Nu förstod man att fara var å färde så ett gäng "konsulter" inkallades och nästan hela fullmäktigedagen 23/6 upptogs av en bedövande enkelriktad propaganda, ingen tid skulle reserveras till diskussion om inverkan på den totala kommunala verksamheten. Det var hur tydligt som helst.  Det gick bara nästan hem. Fullmäktige beslutade att tillskjuta de totalt 11 miljonerna med villkor att om ekonomiska förutsättningar inte finns ej tillskjuta ytterligare medel till fortsatt flyg.

Detta beslut upprepades av fullmäktige 13/10 2009. Fullmäktige var alltså inte beredd att tillskjuta mer pengar. Fullmäktige 24/11 briserar bomben att det var fråga om 13 miljoner i förlust för 2009 och att ytterligare 22 miljoner skulle behövas för flyg till mars 2010. Nu beslutade fullmäktige att inte tillskjuta ytterligare medel än de 13 miljoner som redan gått upp i rök och flyget skulle läggas ned i mitten av januari 2010 om inte annan finansiering hittades.

Observera att ännu i nov 2009 hade ingen personal på flygplatsen varslats trots att flygbolaget redan i juni fått reda på att gränsen var nådd för kommunal finansiering. Icke desto mindre kunde vi läsa i media att kommunstyrelsen beviljat fortsatt förlustflyg till 28/2 år 2010 eftersom biljetter sålts till sista februari!!  Fullmäktige skulle helt enkelt inte få lägga ned något flyg!

Sedan kom då detta extra fullmäktige 18/1 2010 och återigen skallade argumenten "att har vi ändå satsat så och så många miljoner hittills måste vi få satsa dessa nya miljoner". Så har det låtit hela tiden sedan 23 juni 2009. Efter vad jag förstår har personalen varslats först helt nyligen. Det ger en tydlig bild att målet helgar medlen.

Hela tiden har det funnits en kärntrupp inom framför allt centerpartiet, moderaterna och kristdemokraterna, särskilt deras ledningar,  för vilka inga tiotals miljoner i världen tycks kunna få dem att ägna en tanke på vad som kommer att hända med skola, äldreomsorg mm. Sådana småsaker som skola och omsorg tycks inte ens finnas i ordförrådet annat än som sparobjekt för att främja kommunens huvudverksamhet flyg. De har varit beredda att gå hela vägen med 33 förlustmiljoner fram till mars 2011. Frågan är var de hade sin gräns. 50 miljoner? 100 miljoner? När förmyndare tar över kommunen? Min förvåning har stigit oavbrutet sedan okt 2008.

1 kommentar
Etiketter: , ,

Fullmäktige herre i sitt eget hus.

Av , , 5 kommentarer 6

Fullmäktige beslutade i dag i enlighet med sina tidigare beslut vid tre tillfällen under 2009 att inte tillskjuta pengar till fortsatt flyg. Det innebär inte att kommunens kärnverksamheter kan andas ut. På grund av det i historiens ljus dåraktiga beslutet 14/10 2008 att trotsa staten och flyga på eget bevåg finns en jättesumma som ska sparas in av kommunens övriga verksamheter. Det rör sig om 23 miljoner vilket orsakar ett underskott i bokslutet för 2009 och orsakar ett budgetunderskott för år 2010. Det senare innebär att ett sparbeting för 2010 på kanske 9 milj kan drabba verksamheterna under pågående budgetår. För år 2011 – 2013 kommer sparbeting som inte är av denna världen pga minskade intäkter och återtagning av tidigare förluster enligt balanskravet. Det kanske vore en bra idé att kommunstyrelsen inbjuds till omsorgsnämnden och fridids- kultur- och utbildningsnämnden när sparbetingen behandlas i dessa nämnder för att i verkligheten se konsekvenserna av de ställningstaganden man gjort, som en synnerligen behövlig fortbildning. I dessa nämnder har vi en stor del av den kommunala verkligheten som i dag inte ägnades minsta intresse. OK, Gunilla Lundgren motiverade sitt ställningstagande med behoven i kommunens kärnverksamheter men i övrigt var det tyst. Det finns politiska företrädare som ännu inte sagt flaska om hur vi ska klara kommunens kärnverksamheter under åren 2010 – 2013. Hur de röstade i dag förstår nog läsaren. Tycker man att 25- 35 miljoner av pengar som vi inte har används till ett flyg som inte löser något flygbehovsproblem är i sin ordning, har man nog noll koll på behoven i kärnverksamheterna eller struntar i följderna för dessa verksamheter.

Vi hade vid dagens beslut det läget att kommunens räkenskaper för 2009 visar på stort underskott och budgeten för 2010 stort underskott. Det fanns alltså egentligen inte en femöring att satsa på  fortsatt flyg eller någon annan icke nödvändig verksamhet. Hur ledamöterna röstade ska jag redovisa senare när protokollet är klart.

Ett annat viktigt beslut var att bilda en samverkansnämnd med Lycksele. Det är på tiden. Vilhelmina, Åsele och Dorotea har kommit längre på samarbetsområdet än andra inlandskommuner och blickar hellre söderut mot Strömsunds kommun än norrut mot Storuman. Det torde ha att göra med det lågskaliga kriget om flygplatser och då tycks Storuman vara rena pesten. Rätta mig om jag har fel! Blir det inte en sammanslagning måste samarbetet fördjupas betydligt jämfört med i dag. Det är synnerligen olyckligt att vi inte har en samverkansnämnd mellan Lycksele, Vilhelmina och Storuman på gymnasieområdet men det kanske kommer? Gymnasiekommunerna i inlandet måste samarbeta i stället för att konkurrera. Man kan få bättre utbud för mindre pengar genom samordning och samarbete.

Stridsyxorna som flög i luften i dag måste grävas ned och jag tror att vi i Storuman nu spottar i nävarna för att utveckla kommunen på de områden vi är framstående. Gruvor, vindkraft, skog, rennäring och turism. Vi har även bra företag inom industri och handel, ehuru vi dock inte ännu lyckats göra Storuman till det handelscentrum som motiveras av att vi ligger i skärningspunkten mellan E 12 och E 45. Enorma summor kommer att satsas inom gruvnäring och vindkraft de närmaste 10 åren och kommunens företag måste hålla sig framme. När vi nu inte satsar varenda slant på flyg kanske vi kan inrikta de personella resurserna på dessa områden och kanske även har råd med en och annan slant till utveckling när vi sparat igen de bortblåsta 25 miljonerna till flyg, vilket kommer att ta minst 4 år.

Nu när jag skrivit detta torde tärnaledamöterna ha kommit hem och förhoppningsvis åtnjuter en god middag efter en sedvanligt lång och arbetsam dag. Men det finns ju tåga i fjällfolket.

5 kommentarer
Etiketter: , ,