Etikett: flyget

Är fullmäktige herre i sitt eget hus?

Av , , 3 kommentarer 188

Lite historik kan belysa den frågan.

Fullmäktige 14/10 2008. Det stod klart att Rikstrafiken slutar betala trafik på Gunnarns flygplats. Fullmäktiges majoritet beslutar att flygplatsbolaget för 2009 får en garanti på 0 – 4,1 milj för att upphandla flyg 2009 i trots mot staten. Vad jag förstod på en del talare låg smärtgränsen just vid 4,1 milj kr. Den ekonomiska krisen i Sverige och ute i världen var i antågande. Jag och några andra förutseende och insiktsfulla röstade mot fortsatt flyg på kommunens bekostnad. Efter diverse strul upphandlades en ny flygoperatör av flygbolaget som var betydligt dyrare för kommunen än den föregående. Men om konsekvenserna av detta var det tyst!

Fullmäktige 24/2 2009. Tyst. Inga signaler om att kostnaderna för flyget gick mot en härdsmälta trots att styrelsen och dess ordförande redan nu måste ha vetat vart det barkade hän.

Fullmäktige 28/4. Bengt-Göran Burman frågar om den 14/10 2008 beslutade garantin på 4,1 milj skulle behöva slantas upp av kommunen. Lugnande besked.

Fullmäktige 23/6 2009. Det uppdagas först nu vilken ekonomisk smäll flyget skulle bli. Förutom garantin på 4,1 milj skulle ytterligare 7,2 milj behöva tillskjutas för 2009. Fullmäktiges tid större delen av den dagen upptogs av en massiv enkelriktad propaganda om nödvändigheten av flyg.  Inhyrda konsulter från när och fjärran förutspådde kommunens snara död om vi inte sköt till de 11 miljonerna och fortsatte flyga i Gunnarn. När jag påminde om påverkan på kommunens kärnverksamheter blev vissa personer irriterade. Det riggade partyt fick inte störas av snack om verkligheten. Efter hård debatt blev beslutet täcka flygbolagets underskott för 2009 med dessa 7,2 milj + garantins 4,1 milj. och  "att om inte ekonomiska förutsättningar finns inte tillskjuta ytterligare kommunala medel för 2010 och 2011". Fullmäktige beslutade även att sätta igång utbyggnaden av demensvården med 8 nya platser och med byggstart om möjligt hösten 2009.

Fullmäktige 13/10 2009. Flygstyrelsen får i uppdrag att inför fullmäktige 24/11 redovisa förutsättningarna för fortsatt flyg, nedläggning eller försäljning. Återigen upprepas i fullmäktiges beslut  "att om inte ekonomiska förutsättningar finns inte tillskjuta ytterligare kommunala medel för 2010 och 2011"

Fullmäktige 24/11 2009. Nu briserar bomben. Förlusten för 2009 skulle röra sig om totalt 13 miljoner och för att flyga till sommaren 2011 skulle ytterligare 22 miljoner behöva tillföras. Alltså totalt 33 miljoner i förlust för kommunen när 4,1 miljoner 14/10 2008 lät som en smärtgräns. Fullmäktige beslutade dock "att inte tillföra ytterligare medel för fortsatt flyg"  under kommande år. Med andra ord skulle flyget läggas ned efter avtalsperiodens utgång i januari 2010. Det kunde även konstateras att kommunstyrelsen inte efterkommit fullmäktigebeslutet 23/6 2009 om igångsättning av demensutbyggnaden.

Sammanfattning: Flygbolaget har inte redovisat för kommunstyrelse? och fullmäktige jätteförlusterna för flygbolaget och kommunen i tid. Fördröjningen har varit upp till 4 månader. Med det nya avtal flygbolaget tecknade i början på 2009 måste det stått klart att förlusterna skulle bli precis så stora som de blev. Kommunstyrelse och flygbolag har trotsat fullmäktiges  beslut 23/6, 13/10 och 24/11 att lägga ned flygtrafiken 2010 och 2011 genom att inte tillskjuta några medel till förlusttäckning. Eftersom personal inte varslats på flygplatsen drabbas kommunen av miljontals kronor i personalkostnader för år 2010. Tre st fullmäktigebeslut har ju klargjort att det inte finns finansiering.

Jag och 7 st andra klarsynta fullmäktigeledamöter hade, om vi fått bestämma 14/10 2008, besparat kommunen i storleksordningen 25 miljoner kronor. Pengar som sprätts upp i det blå utan att lösa något kommunalt problem. Tjäna 1 minut vid en Stockholmsresa var det någon som räknat ut. Fullmäktigebeslutet att bygga ut demensvården har kommunstyrelsen också struntat i. Min slutsats av ovanstående är att ett antal politiker i bl a kommunstyrelsen tycks betrakta kommunens högsta beslutande organ fullmäktige som en fårskock som inte vet sitt eget bästa. Hur ska man annars tolka det som sker gång efter gång? Jag hoppas att fullmäktige i morgon sätter klackarna i backen och talar om var skåpet ska stå, en gång för alla och slutgiltigt! 

Det är bara att ta kommunens budget för 2010 – 2012 för att se att vi inte har råd att satsa en femöring på nya flygäventyr som fullmäktige TRE GÅNGER redan sagt nej till.

3 kommentarer
Etiketter: , ,