Etikett: flyktingar

Det blev Sabuni

Av , , Bli först att kommentera 1

Nyamko Sabuni blev vald till ordförande i L. Det kan bli bra för L:s överlevnad som riksdagsparti. Jag tror att hon har en mer realistisk syn på vår förmåga att integrera invandrare-flyktingar i vårt samhälle än den tidigare partiledningen. Knappt någon ifrågasätter numera att 160 000 flyktingar under år 2015 var långt över vår kapacitet vilket de flesta riksdagspartier håller med om idag. Omkring 2015 anlände 35 000 ensamkommande barn till Sverige, de flesta från Afghanistan. Det liknade rena resebyråverksamheten och högst var 10:e var flicka  som lider mest under patriarkatet i detta land. Var är flickorna? Kvar i förtrycket!

Andelen pojkar från Afghanistan, totala antalet är ca 70 000, har varit så stort att det påverkar Sveriges demografiska sammansättning för lång tid framåt. De ensamkommande pojkarna har inga identitetshandlingar som kan styrka t ex åldersuppgifter, de har nogsamt kastats. Även i Afghanistan torde finnas lokala myndigheter som håller reda på födslar, namn och åldrar mm men det ansågs ogörligt att utreda varje ensamkommandes identitet genom kontroller i detta land.

Bakom varje flykting finns ett människoöde och drömmar om en bättre framtid, vilket flykten av svenskar till Nordamerika under 1800-talet vittnar om, men ett litet land har inte möjlighet att ta emot en långt större andel än andra länder i Europa utan negativa konsekvenser. Det göder främlingsfientlighet och framväxten av främlingsfientliga partier vilket också har skett. Jag tror att Sabuni har en mer realistisk syn på detta genom hennes egna erfarenheter som flykting och kvinna. Det har varit för mycket kramande av hatpredikanter och extrema islamister som åtnjutit statsbidrag i olika former. Vi är sämst i Norden på att hantera återvändande IS-terrorister. Ren naivitet från vår politiska ledning!

Sabuni är tveklöst en sann liberal, annars hade hon inte blivit partiledare i L. Jag tror att hon kan lyfta partiet en bra bit över 4%-träsket genom sin realism, särskilt om L lägger till en vidare politik än enbart skolan för att vara relevant. Det är en för smal bas att bli betraktat som ett enfrågeparti.

Nya hyreshus i glesbygdskommuner

Av , , 1 kommentar 6

Nya hyreshus planeras i glesbygdskommuner p g a bostadsbrist. Bostadsbristen tycks mest orsakas av flyktingströmmen och inte av att befolkningsminskningen plötsligt avstannat. Enligt mediauppgifter är arbetslösheten bland invandrare i t ex Stockholmsområdet 5,5 % och i många glesbygdskommuner långt över 50 %. Flyktingarna placeras ut helt utan beaktande av arbetsmarknaden i aktuella kommuner.

Vad jag menar är att glesbygdskommunerna bör ta det sakta i backarna. De flyktingar som får uppehållstillstånd torde ganska snart flytta från arbetslöshet till orter där det finns möjligheter att få jobb. Jag är rädd för att glesbygdskommunerna återigen bygger hyreshus som efter ett antal år visar sig vara helt obehövliga och en ny rivningsvåg inträffar.

Är problemen akuta bör kommunerna enligt min mening söka andra lösningar, vilket också sker på sina håll. Kanske flyttbara baracker kan vara en del i detta?

1 kommentar
Etiketter: , , , ,