Etikett: förlust 1

Vattenfalls ”miljardförlust”

Av , , 17 kommentarer 5

Efter sjabblet med kärnkraftverk som står stilla när elbehovet är som störst behöver kanske Vattenfall lite medömkan från oss elkonsumenter. Nu påstår sålunda Vattenfall att en reaktor som stått stilla ett halvår p g a kvarglömd dammsugare kostar kärnkraftverket (som ägs av Vattenfall) 1,8 miljarder kronor.

Men hur är det nu med det?? Det bortfall av flera reaktorer p g a underhållsarbeten mm under den tid när förbrukningen är som störst medför höga elpriser eftersom de styrs av tillgång och efterfrågan på elbörsen. Om elpriset ökar p g a elbrist med t ex 20 % kan gissningsvis Vattenfalls intäkter öka med 10 miljarder. Eftersom mycket el produceras i övriga elproduceraande anläggningar som vattenkraft, oljekraft, kolkraft och vindkraft ger det Vattenfall enorma intäktsökningar.  10 – 1,8 = + 8,2 miljarder. Med andra ord, den som glömde dammsugaren i reaktorinslutningen  borde nog ges en bonus som är flerdubbelt högre än Nordeadirektörens och ges en rejäl pension i hundramiljonklassen.

Jag tycker inte att det massmedia nu förmedlar till oss konsumenter om Vattenfalls knägång p g a 1,8 förlorade miljarder ger oss hela sanningen. Är det skickligt utförd desinformation? Någon oberoende expert på elmarknaden borde ge sin syn på den påstådda "förlusten" satt i sitt sammanhang.