Etikett: geriatrikavdelning

Klampa in på vårdavdelning

Av , , 2 kommentarer 5

Studiebesök på vårdinrättningar i Umeå och annorstädes av politiska partier med sina följen av journalister och agenter borde i lag förbjudas. Det handlar till 100 % om reklamjippon. Även politiker torde vara människor med egen erfarenhet av vården och med anhöriga man besökt i vården så ingen är okunnig om hur det ser ut på en sjukhusavdelning. Hur vården fungerar i länet och landet beskrivs bäst i nyckeltal och utvärderingar och där borde de politiska partierna läsa på bättre för mycket är åt skogen när det gäller väntetider, rekryteringssvårigheter och annat. En annan sak är om politiskt sammansatta styrelser och nämnder vill se hur det är i den verklighet man är satt att styra över och det sker utan massmediauppbåd och uppståndelse. I de här sammanhangen ska inte heller bortses från smittspridningsrisker med hostande och nysande folkhopar med okänd bakterieflora.  I Västerbotten har införts fotoförbud på på NUS och vårdinrättningar så att man inte får ta bilder på sin sjuka mamma eller pappa. DÅ är det plötsligt väldigt noga med integriteten.

Jag förbjuder härmed politiska partier med massmediauppbåd, följen och säkerhetsagenter att fara omkring och glo på mina sjuka anhöriga! Usch! Fy!

2 kommentarer
Etiketter: , , ,