Etikett: glesbygdsgymnasier

Utveckla distansundervisningen, lär av Lapplandsvux

Av , , 1 kommentar 1

Ser till min glädje att det börjar hända något när det gäller distansundervisning som metod att öka urvalet för gymnasieelever på små gymnasieskolor och att behålla gymnasieundervisning där den hotas av elevminskning. Bra att även grundskolan kommer med i utvecklingsarbetet. Jag tar det som självklart att statliga förordningar som hindrat utveckling på området ändras så att försöksverksamheten och utvecklingen inte hindras.

I artikeln i V-K står det att "ingen liknande undervisningsform finns i Sverige". Det är en sanning med modifikation. När Kunskapslyftet startade 1977 valde några utvecklingsbenägna kommuner i Sverige, bl a Storuman och Vilhelmina, att bedriva komvux med distansmetoder vilket innebar att elever inte behövde flytta in till centralorten kanske 15 mil bort för att höja sin kompetens. I början hade tyvärr inte Internet den styrka och stadga det har i dag men pionjäranda och entreprenörskap löste det mesta. Man märkte tydligt att fjällfolk var vana vid att självständigt lösa problem utan större åthävor. Storuman och Vilhelmina bedriver vad jag vet fortfarande distansundervisning under samlingsnamnet Lapplandsvux. Lycksele har också varit deltagande och bidragande.

Umeå Universitet behöver inte gå över ån efter vatten och inte heller "uppfinna hjulet". Lapplandsvux har arbetat med utveckling av distansundervisning på gymnasial nivå i drygt 12 år och fortfarande finns ytterst kompetent personal kvar i verksamhet. Jag vill påstå, efter att ha haft förmånen att vara rektor i Storuman för verksamheten, att i Lapplandsvux finns personal som är i Sverigeeliten då det gäller distansundervisning och utnyttjande av det senaste inom IT.

Ta tillvara denna resurs som Lapplandsvux erfarenheter och personal utgör!

1 kommentar
Etiketter: , ,