Etikett: Hagamannen

Straffrabatter

Av , , 1 kommentar 2

En av rånarna på Hotell Lappland i Lycksele hade straffats för 6 st rån tidigare i sitt 23-åriga liv. Detta blev alltså hans sjunde rån! I sanning en heltäckande CV! Vän av ordning frågar sig hur detta kan fortgå att brottslingar begå grova brott, får ett straff på säg 4 års fängelse, släpps ut efter 2 år och begår genast nya allvarliga brott, får 4 års fängelse, släpps ut efter 2 år och fortsätter så i all evighet.I fallet med Lyckselerånaren torde straffen i början ha varit max 1 år och han har alltså blivit frisläppt efter ett halvt år varje gång. Moderaterna tycker att denna ordning är åt h-e och föreslår efter vad jag hört att straffrabatterna ska upphöra. Till straffrabatterna hör också att begår man tio brott som vardera ger 4 års fängelse så blir det totalt endast 4 år i finkan. Nio brott är i ett sådant fall ”gratis”.

Hagamannen är en annan aktuell brottsling som släppts ut i förtid med stora protester som följd. Hans brottsoffer får ingen lindring i sina trauman. I rättegången mot dem som misstänks för den grova misshandeln i Överkalix har vittnen drabbats av kollektiv minnesförlust och de misstänkta är efter rättegången frigivna vilket tyder på frikännande eller mycket låga straff. Jag har följt rättegången i dagspressen och misshandeln var tydligen mycket grov. Ett vittne beskrev ljudupplevelsen som att det lät som ”när man slaktar en gris”. Vederbörande kan knappast mena den slakt som äger rum på våra slakterier som är i det närmaste ljudlös men det lät kanske ibland annorlunda när man förr i tiden slaktade grisar på varje bondgård. Hagamannen har under rättegången talat om den ångest han begripligt nog kände under misshandeln. Kanske han framöver kan koppla sina egna upplevelser till den ångest han utsatt flera kvinnliga brottsoffer för. Misshandeln lär få en repris i hovrätten.

Jag tycker att villkorliga frigivningar inte ska ske med automatik när det gäller överfallsvåldtäkter och pedofilbrott. Möjligheten måste finnas att låsa in dylika brottslingar på livstid, s k sluten vård. Straffrabatter måste också avskaffas. D v s begår någon 10 brott som vardera ger 4 års fängelse skall straffet vara 40 års fängelse.

Lex Hagamannen-hjärnsläpp!

Av , , 2 kommentarer 11

Justitieministern vill äntligen se över de horribla lagar som nu förpassar kvinnornas rättigheter till avgrunden där denne ”oåtgärdade” man kommer att vistas. Den yrkesutbildning i Norrbotten som det pratas om är helt enkelt en utbildning på EN GYMNASIESKOLA! Det är min själ hjärnsläpp! Många tjejer ser nu hur en emotsedd trevlig skolgång förvandlas till rädsla och skräck. Hur många elever byter nu skola???

Jag kan inte tänka mig annat än att utbildningen försiggår i Hagamannens bostad, dessutom med stenkoll på var han finns dygnets alla minuter. Elektronisk fotboja är kanske lösningen.

Utredning och antagande av nya lagar torde vara en process som tar år och det hjälper föga i den akuta situation som nu råder. I Norge lyckades man vrida och vända på lagarna så att Breivik sitter inlåst för resten av livet trots avsaknad av livstidsstraff. Något liknande kunde väl ha gjorts i detta mycket speciella fall som liknar Breivikfallet i så måtto att faran för allmänheten finns kvar livslångt hos gärningsmannen. I förevarande fall ligger faran hos kvinnorna och då är det väl mindre noga…..

Hagamannen och patriarkatet

Av , , 2 kommentarer 12

Frigivningen (den villkorliga) av den målsökande roboten Hagamannen upprör med rätta allmänheten. Med ett nytt körkort sponsrat av skattebetalarna kan ”jaktmarkerna” utvidgas med tiotals mil. Frigivningen är helt enligt reglerna så kriminalvården och domstolarna kan inte anklagas för dårskapen. Lagstiftarna hade nog inte tänkt på hur kvinnorna ska skyddas från sexgangstrar av Hagamannens kaliber där sadistiskt och dödligt våld i samband med våldtäkter hör till personligheten. Och jag tänker mig då att vårt patriarkala förflutna spelar roll i sammanhanget. Det är mindre noga med det sexualiserade våldet mot kvinnor historiskt sett. Underordningen, ”kvinnan tige i församlingen”, sagan om Adams revben osv är grundmurade ingredienser i kvinnans underordning i vårt samhälle.

Med andra ord borde Hagamannen inte släppas lös överhuvudtaget ”oåtgärdad”. Medel finns!  Går det inte med nuvarande lagstiftning får lagarna ändras, vilket borde gjorts för för årtionden sedan. En total genomgång av lagarna i brottsbalken borde för övrigt ske med fokus på bristerna då det gäller kvinnors oförytterliga rättigheter i en modern stat i modern tid.

Hagamannen ska släppas lös

Av , , 4 kommentarer 13

Enligt våra bisarra lagstiftning skall en brottsling som dömts till fängelse släppas lös efter två tredjedelar strafftiden, i stort sett automatiskt,även om det gäller en sexbrottsling med sina farliga drifter i behåll. Hagamannen har till sommaren avtjänat två tredjedelar av strafftiden och släpps då ut på gator och torg trots att han för någon månad sedan ansågs för farlig för att få obevakad permission. Har kvinnorna förtjänat detta?  En tickande bomb utom kontroll. Enligt artikeln i Expressen har han sina sadistiska anlag kvar och sina reaktionsmönster på stimuli. En målsökande robot!

Först och främst bör sexbrottslingar i normalfallet sitta sin strafftid ut. Efter strafftidens slut borde en farlighetsbedömning göras och om det behövs spärra in vederbörande i sluten psykiatrisk vård. I svårare fall på livstid. Stulna pengar kan ersättas men förstörda liv för våra kvinnor och barn kan inte ersättas. Men vilket politiskt parti törs ta i detta problem? ”Vända den andra kinden till”går ju bra att propagera för om man inte är kvinna eller barn.

Det finns åtgärder som skulle göra en sådan som Hagamannen ofarlig efter strafftidens slut. Naturligtvis med brottslingens medgivande. Ett villkor med andra ord för att få befinna sig i frihet på gator och torg!

http://www.expressen.se/nyheter/hagamannen-kan-bli-fri–portas-fran-umea/

Ny ”Hagaman” på Lidingö.

Av , , Bli först att kommentera 2

Rapporterna om ett större antal överfall på kvinnor på Lidingö i Stockholm för tankarna till terrorn som Hagamannen utövade i Umeå under 10 års tid. Hagamannen fanns inte i polisens register och hade tydligen ej heller sökt psykhjälp vilket försvårade spaningarna. I de flesta fall av grovt våld mot kvinnor har dock gärningsmannen tidigare varit i kontakt med psykiatrin eller är dömda för våldsbrott. Det borde kunna utvecklas metoder att diagnosticera de farliga männens farlighet. Åtminstone är det då en förhoppning. (Hagamannen ska tydligen snart släppas lös i frihet och det kan väl knappast bidra till trygghet för kvinnorna i Umeå).

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Hagamannen snart fri.

Av , , 1 kommentar 1

 Enligt svensk praxis släpps straffångar ut när 2/3 av strafftiden avtjänats. Vi har samtidigt en ständigt pågående diskussion om huruvida hårda straff minskar brottsligheten. Om man åker in i den långa tunneln och bara söker efter den lilla ljusa punkten som förebådar tunnelns slut, utsläppandet av våldsbrottslingen, får man en torftig och syrefattig diskussion. Om vi uppehåller oss en smula vid brottsoffrens upplevelser av den STORA GODHETEN blir det en annan diskussion. (Den är definitionsmässigt godast som inte vill ha några straff alls).

Hagamannen förstörde livet för flera kvinnor. Dessutom injagade han skräck i tiotusentals kvinnor i Umeå med omnejd under ett decennium. Är det förmätet att påstå att fängelsetiden för Hagamannen har inneburit friheten åter för tiotusentals kvinnor under exakt samma tid. När Hagamannen släpps ut kan man ju fråga sig hur alla dessa kvinnor i Umeå känner sig inför vetskapen att han är fri igen att göra vad han vill och när han vill.

Brottsoffren är ofta en vid krets människor och som i Hagamannens fall en stor del av befolkningen i en stor stad. Vi har nog en lång väg att vandra innan brottsofferperspektivet fått fullt genomslag i rättskipningen. I Hagamannens fall är det fråga om man ens ska ta ordet brottsofferperspektiv i sin mun. Bedrövligt är ordet!

1 kommentar
Etiketter: , ,