Etikett: IKEA

Storumans kommun bygger butikslokaler

Av , , Bli först att kommentera 20

Det är inte 1.april utan faktiskt sant. Om Kommunfullmäktige låter sig förtjusas av detta galna förslag vill säga. Planeringen av ett handelsområde vid Östra vägkrysset E12 – E45, Entré Storuman,  är välkommen och området borde vara attraktivt för olika typer av handel och service. Men att sedan komma på idén att bygga lokaler åt ett företag som enligt uppgift ägs av en koncern med miljardomsättning är synnerligen märkligt. Jag har aldrig hört talas om något sådant i hela mitt liv. Bastubadssamarbete kommun – näringsliv?

Detta horribla förslag är långt utanför vad en kommun ska syssla med. Tänk om Umeå kommun skulle få för sig att bygga lokaler åt IKEA? Då hade nog de flesta skrikit ”Hjärnsläpp!!”

Storuman har ett allt större överskott på butikslokaler och andra lokaler. Låt näringslivet sköta det näringslivet ska sköta och låt kommunen sköta det kommunen ska sköta. Kommunen  ska inte klafsa ut i näringslivets fastighetsbyggnationer med skattebetalarnas pengar som riskkapital. Förutom det galna i idén som sådan bidrar kommunens operationer på butikslokalsmarknaden till att snedvrida konkurrensen i näringslivet. Kommunens politiker ska hålla sig utanför sådant och koncentrera sig på sina huvuduppgifter.

Kommunstyrelsen försenade utbyggnaden av demensboendet i Stensele med minst ett år efter fullmäktiges beslut genom förhalning och fick tummen ur först efter allvarliga påstötningar. Detta påfund och förslag om byggande av butikslokaler kommer kommunstyrelsen störtande med i sådan hastighet att kommunstyrelsebeslutet kom samma dag som fullmäktigebehandlingen, genom ett extra insatt kommunstyrelsesammanträde. Det beslut om återremiss som följde i fullmäktige borde  ha gett tid till eftertanke inför nästa veckas fullmäktige i Tärnaby. Förhoppningsvis har vi valda fullmäktigeledamöter som förmår tänka efter!

Kommunen saknar inte investeringar som hör till kommunens huvuduppgifter. T ex kulturhus i Tärnaby, badhus i Storuman, glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman, trygghetsboende för äldre. För att ta några exempel ur högen. Äldreboendestrukturen i Storumanområdet borde också rationaliseras, inte minst p g a personalkostnaderna. Ska delade turer minska och heltidstjänstandelen öka blir det ännu dyrare med utspridda enheter.

Entré Storuman

Av , , 4 kommentarer 14

Nyheten om planerna på ett handels- och serviceområde vid korsningen E12 -E45 är välkommen eftersom jag propagerat för detta i åratal i alla sammanhang där frågan om att utveckla Storuman kommit upp. En och annan näringsidkare har genom åren varit intresserad av att etablera sig där men fastnat i ”kvarnen”. Det har saknats plan och mark till salu mm. Nu kanske det äntligen blir av.

När jag läser vidare i tidningsartikeln blir jag däremot en aning konfunderad. Där står det att kommunens industribolag skall bygga och hyra ut färdiga lokaler. Varför måste kommunen vara byggherre? Förr i tiden var det så att man i glesbygd kunde få olika former av statliga bidrag till industrilokaler och även driftsstöd och då var det väldigt noga med att det var fråga om industriproduktion och industrilokaler. En klar gräns mellan handel och industri fanns. Handel har en förmåga att uppstå alldeles av sig själv där det finns behov av handel. Konsum fixar sina lokaler. ICA fixar sina lokaler, bensinstationerna fixar sina lokaler, hårfrisörerna fixar sina lokaler, restaurangerna fixar sina lokale etc. IKEA krävde inte av Umeå att Umeå kommun skulle bygga IKEA:s lokaler utan det är självklart att IKEA bygger själv, Elgiganten bygger själv. I min värld iordningställer kommunen mark som säljs till företagare som vill förverkliga planerna. Kommunal inblandning i byggande av handelslokaler får tveklöst till följd att vissa gynnas och vissa missgynnas. Snedvridning av konkurrensen kallas det. I Hemavan byggdes gallerian av privata företagare. Är det bara i fjällområdet sådan företagaranda finns? Finns det någon annan kommun i Sverige som bygger och driver handelslokaler och tar därmed följande affärsrisker?  Min principiella inställning är dock klar. Ingen kommunal inblandning i marknaden för handelslokaler.

Senaste industrihusbygget i Storuman visade sig innehålla en slamkrypare. Utan någon märkbar budgetdiskussion hade subventionerad hyra smugits in bland kommunens utgifter. Första året 2 milj, andra året 1,8 milj, tredje året 1,6 milj o s v i 10 år. Summa summarum 11 milj på 10 år. Inte ens en musfjärt i kommunfullmäktige kunde höras förutom mitt eget ifrågasättande. Är det tänkt samma slamkrypare nu?

Enligt rapporter från senaste KS har beslutet angående Entré Storuman flyttats fram till extra KS i juni. Samma dag som KF ska avgöra frågan? Med erfarenheterna från de senaste årtiondenas svindlande affärer i kommunen med förluster på 10-tals miljoner för skattebetalarna finns det anledning att hålla i hatten. Annars försvinner den väl upp i luften tillsammans med skattebetalarnas miljoner. Kanske tankegångarna kunde delges skattebetalarna och väljarna på något sätt (annonsbladet) när massmedia i övrigt slutat med den kritiska granskningen. Varför ska skattebetalarna bygga och hyra ut lokaler till handeln i Storuman i ett läge där många handelslokaler är outnyttjade i samhället?

Klankandet på IKEA

Av , , 8 kommentarer 4

Varför detta klankande på IKEA om att producenter av IKEA-möbler i Östtyskland (Stasiland) använde politiska fångar i straffarbete? Hur skulle IKEA veta det???

Samtidigt som IKEA köpte möbler från Östtyskland åkte svenska politiker i skytteltrafik till Stasilandet. Skolöverstyrelsen var en stor sambandscentral för intima kontakter med Östtyskland. Det höll sig mest på det platoniska planet antar jag. Tyska lektorer besökte våra skolor för att främja undervisningen i tyska. Dessa lektorer var kontrollerade av Stasi. Det organiserades resor för skolungdom till kommunistindoktrineringsläger som kallades för Östersjöveckan. (Nu drog jag till lite extra!) Den socialdemokratiska regeringen i Sverige såg till att Östtyskland erkändes som stat. Ingvar Carlsson på officiellt besök med hedersbetygelser. Östtyskland hade till Stasis stora förtjusning indirekt nära kontakt med det svenska socialdemokratiska partiet genom riksdagsmannen Stellan Arvidsson (känd som den svenska enhetsskolans fader) som även umgicks med svenska ministrar.  Arvidsson befann sig ofta i Östtyskland i olika angelägenheter. Lars Werner (v) och Lars Ohly (v) badade bastu tillsammans med regeringstopparna i Stasiland och klappade händer på partimöten så huden närapå flagnade.

Jag stannar här. Hur många svenska företag som helst handlade med Stasiland. Så fruktansvärt simpelt och lågt att anklaga IKEA för att de gjorde som alla andra, inklusive den socialdemokratiska regeringen.

8 kommentarer
Etiketter: , , , ,

IKEA i Saudiarabien.

Av , , 4 kommentarer 1

Efter att kungen och handelsministern varit på handelsresa till detta medeltida land och uppvaktat den styrande klanen med presenter råkar så IKEA illa ut i mediadrevet. IKEA har anpassat sig efter landets regler vilket lär vara en god idé om man vill sälja där. Jag tycker hjärtligt illa om regimer som förtrycker kvinnorna efter hedenhösa regler och som förtrycker det fria ordet. Frågan är dock om Sveriges regering ska ha hjälp av de multinationella företagen med utrikespolitiken eller sköta den politiken själv. Man kunde börja med att ta kungen i örat och vrida om lite lämpligt.

4 kommentarer
Etiketter: , , ,

IKEA och DDR

Av , , 12 kommentarer 4

Uppdrag granskning granskar ofta bra men ofta också ganska selektivt. IKEA lär enligt Uppdrag Granskning ha köpt vissa möbler från DDR på 1980-talet från fabriker där politiska fångar arbetade. Inget konstigt med det egentligen. IKEA kunde knappast veta hur det förhöll sig i detta slutna kommunistiska land där proletariatet styrde och ställde helt enligt Karl Marx läror. Samtidigt som IKEA köpte möbler i DDR åkte svenska partiledare, regeringsföreträdare, industridelegationer, kulturpersonligheter, skolöverstyrelsen, lärare och ungdomsförbund som skottspolar till och från Östtyskland.

Här kan nämnas Olof Palme och Vänsterpartiets olika företrädare. De senare blev rikligt belönade med fester och bastubad med Stasis mikrofoner inmonterade överallt. Att kritisera IKEA för att de uppträdde politiskt korrekt är mycket magstarkt för att uttrycka det milt. Att Janne Josefsson klädde av Lars Werner och Lars Ohly nakna  i TV-program för några år sedan förändrar inte saken.

På samma sätt är larmandet om den svenska vapenhandeln med Saudiarabien inte mycket att hymla om när den svenske kungen fraterniserar sig med den saudiske kungen och delar ut beröm och medalj.

Ska man städa en trappa är det klokast att börja uppifrån.

12 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Heja Kamprad!

Av , , 25 kommentarer 9

Sveriges framgångsrikaste företagare genom tiderna granskas av Uppdrag Granskning. Jag har inte haft tid att se kvällens program men det blir väl repriser. Att denne entreprör även är duktig på att minska skattebördan är väl inte särskilt konstigt. Håller man sig inom lagar och regler är man väl bra dum om man inte ser till att skatten blir så låg som möjligt. Jag förutsätter att Kamprad och Ikea följer lagarna.

Beträffande bolags- och stiftelsekonstruktionen är det på liknande sätt. Om Kamprad vill behålla den personliga makten och därför hittar på legala konstruktioner för detta är väl inget konstigt i det. Kamprad har lyckats tack vare att han är Kamprad. Ingen regering, riksdag, kommunfullmäktige, politiskt parti eller fackförening har kunnat skapa IKEA. IKEA har bara kunnat skapas av en unik människa som heter Ingvar Kamprad. Finns några skönhetsfläckar får vi väl leva med det trots att jantelagen rister och sliter i "typisk svensk" något alldeles fruktansvärt. Ingvar Kamprad är ju sinnebilden för något som  inte kan tolereras i Sverige. 100 miljarder på banken, huuuuu, fyyyy!

Håller sig Ingvar Kamprad och IKEA inom de lagar vi har så är det helt OK för mig att man utnyttjar lagarna. Ingvar Kamprad är en del av IKEA:s image och alla (nästan) förstår att hans personliga snålhet är en ploj för marknadsföringen. Många kommer säkert att rusa till IKEA i morgon och sympatihandla.

25 kommentarer
Etiketter: , ,