Etikett: Jan Björklund

Vårdbiträdenas återkomst?

Av , , Bli först att kommentera 10

Jan Björklund och bihanget Erik Ullenhag föreslog för någon vecka sedan att vårdbiträde i omsorg och sjukvård var ett väldigt lämpligt låglönejobb för outbildad personal, t ex invandrare med låg utbildning. Efter att ha fått på skallen i media återkommer nu Liberalerna med förtydligande av vad man menade (eller trodde sig mena). Man exemplifierar nu vad ett sådant ”vårdbiträdesjobb” skulle omfatta, t ex bädda sängar, städa och liknande. Det är bara det att Björklund m fl målar sig ännu längre in i sitt hörn och avslöjar att Stureplansliberalerna inte är särskilt insatta i vad dagens omsorg innebär.

Dagens äldreboenden har hyresgäster som är mycket gamla och multisjuka. Det outbildade ”vårdbiträdet” möter inte bara en säng som behöver omsorg (bäddning) utan förmodligen även sängens invånare, den multisjuka människan. De fåtal gånger per dag som den multisjuka åldringen möter personal är viktiga möten där personalen fångar upp tecken på hälsoproblem, medicineringsproblem etc. Det är då viktigt att personalen som tittar in har sjukvårdsutbildning på minst undersköterskenivå.

På äldreboendena finns också en stor andel åldringar med demenssjukdomar vilket kräver att personalen har utbildning i demensvård, endera ingående i undersköterskeexamen eller som extra kurser i yrket. Demenssjuka är mycket känsliga för antalet olika personal de möter under en dag och då innebär Björklunds och Ullenhags förslag raka motsatsen mot det önskvärda.

Och när blev städning ett jobb som inte kräver utbildning och kompetens? Det är ju stenålder att idag tro att städning enbart är att sopa eller dra en dammsugare. I synnerhet på sjukhus och i äldreboenden.

Om det skulle visa sig att befintlig utbildad personal kunde använda sig av outbildade hjälpredor i arbetet, s k hantlangare, kan jag tänka mig något i den vägen. Men då måste staten tillföra kommunerna resurser som helt och hållet täcker lönen för hjälpredorna.

Nej, det blir inte bättre genom att Björklund och co invecklar sig i diskussioner om sjukvård och omsorg som övningsfält för lågutbildade och outbildade.  Varför inte föreslå att det är ett lämpligt jobb för outbildade att reparera bilar åt överklassen på Djursholm och Lidingö. Då drabbas ju enbart döda ting!

Undersköterska = instegsjobb?

Av , , Bli först att kommentera 7

Jan Björklund och hans ständiga bihang Erik Ullenhag har i en debattartikel kommit med synpunkter på trösklarna för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Lägre lön för instegs-start-jobb ökar möjligheterna för invandrare-flyktingar att få en start på arbetsmarknaden i det nya landet menar man. Sedan kommer det ett extremt korkat exempel på ett lämpligt instegsjobb – UNDERSKÖTERSKA – och de kräver lägre begynnelselön för undersköterska! Björklund har ett förflutet som officer i Försvarsmakten och borde veta bättre. Ullenhag vet jag inte vad han har för erfarenheter från arbetsmarknaden annat än,vad jag minns, ha varit en partibroiler i Folkpartiet och dess ungdomsförbund i hela sitt vuxna liv. Under alla omständigheter har de noll koll på kompetenskraven på undersköterska. De flesta kommunerna kräver undersköterskeexamen eftersom t ex äldreomsorgsjobbet innehåller en hel del sjukvårdsarbete. Det krävs också tilläggsutbildning i t ex demensvård. Invandrare kommer sällan med en undersköterskeexamen på fickan.

Liberalernas radarpar jämställer alltså sjukvård på vårdcentraler och lasarett och vård av våra äldre med att langa burgare på Mc Donalds, diska på restaurang eller gå ut med hunden åt ordföranden i Swedbank! På vilken planet befinner de sig?

Det finns allvarliga rekryteringsproblem till kommunernas äldreomsorg vilket har att göra med låga löner och obekväma arbetstider, t ex delade turer och helgjobb. Alldeles för få söker undersköterskeutbildning på våra skolor. Björklund och Ullenhag lever i en annan värld än den verkliga.. Stureplanssyndromet??

I övrigt lär det väl finnas goda skäl enligt nationalekonomer m fl att se över instegslönerna eftersom höga trösklar motverkar möjligheterna att komma in på¨arbetsmarknaden men då får man hitta andra områden än sjukvård och omsorg. Om vi ska lösa bristen på kvalificerade lärare och kvalificerad vårdpersonal måste löneläget höjas. Värnlösa sjuka och äldre ska inte vara försökskaniner åt röstfiskande politiker!

Tro inte ett ord av Putin

Av , , Bli först att kommentera 2

Nyheterna domineras av ett propagandakrig och Putin och separatisterna har all möda i världen att ljuga sig fria. Helt enkelt för att det är solklart att passagerarplanet skjutits ned av en rysk missil. Ordet misstag har använts. Det påstås att ingen part skulle medvetet skjuta ned ett passagerarplan utan att det skett genom ett misstag. De som tryckte på avtryckaren kunde väl ändå inte vara säkra på att det var fråga om ett militärplan från Ukraina som flög på över 10 000 meters höjd i en flygkorridor som användes av 100-talet trafikflygplan per dygn. En del ryssar och separatister tycks ha den attityden att allt som kommer från ”väst” är fientligt. Putin har blivit varse att det har sina risker att överlämna kraftfulla vapensystem till separatister som i sina led bl a  har allsköns mänsklig bråte i form av överåriga legosoldater och halvkriminella element.

De svarta lådorna sägs nu överlämnas till behöriga utredare. Kan vi vara säkra på att de ”svarta lådorna” inte vistats i Moskva ett par dagar för ”åtgärder”? Var de ”svarta lådorna” sitter på ett flygplan kan med lätthet hittas på internet. Separatisterna har sålunda kunnat göra vad de vill med lådorna under flera dygn.

Sverige har lagt ned sin organisation för psykologiskt försvar, enligt uppgift, vilket är ännu ett led i den svenska massiva avrustningen. Vi vet inte vart Ryssland är om 5 – 10 år. Går vi inte snarast med i Nato kanske vi efter de åren inte behöver något psykologiskt försvar överhuvudtaget. Svenska regeringar måste då kanske sätta ett vått finger i luften för att utröna vad Ryssland tillåter oss att säga och tycka. Precis som det var 1945 – 1990, åtminstone delvis.

Vår utrikesminister Carl Bildt är den enda som vågat ta skägget ur munnen och utse separatisterna och Putin som ansvariga för massmordet på 300 flygpassagerare. Och detta redan strax efter att nedskjutningen skett. Till hösten riskerar vi att få Urban Ahlin (s) som utrikesminister. Det enda han lyckades åstadkomma det första dygnet var att kritisera Carl Bildt för att han sa det som var uppenbart för alla som följt med händelserna i den Ukrainska krisen i de östra delarna av landet. Vi får kanske en utrikesminister i höst som sätter goda relationer med Putin i Kreml mycket högt på dagordningen.

I dessa dagar är med säkerhet ryska agenter i febril verksamhet med att förvränga fakta i våra media. Kommentarer i kommentarsfälten och i sociala medier kan vi t ex inte lita på när kommentatorerna för ut Putins förvrängda bild av vad som skett och sker. I en del fall kan man definitivt misstänka att utländska propagandaministerier varit i farten. Och vi har ingen organisation för psykologiskt försvar. Och detta i dataåldern! Man tar sig för pannan! Jan Björklund borde lämna skolfrågorna och utses till svensk försvarsminister!

Skolhaveriutredningen.

Av , , Bli först att kommentera 3

Enmansutredningen om försämringen av skolresultaten presenteras på måndag men redan 2 dagar innan går SKL:s expert i utredningen ut och kritiserar utredningen för att vara ovetenskaplig och enkelriktad. Ganska unikt med sådan kort stubin. Kantänka att någon känner sig trampad på tårna? Enligt ”avslöjandet” från SKL:s sida pekar utredaren entydigt ut kommunaliseringen som huvudorsak till de fallande resultaten i skolan. SKL-representanten skyller på staten som hade ansvaret för skolan före 1990. Ostridigt är väl i alla fall att SKL och kommunerna haft 23 år på sig att sköta skolan och därvid misslyckats kapitalt. SKL och kommunerna gick ju direkt ut i strid mot främst lärarna på direkten efter maktövertagandet. Här skulle lata lärare sättas på plats, lärarnas arbetstid skulle kontrolleras nästan i detalj, arbetsåret utökas mm. Kontroll var ledordet.  Lärarna har hela tiden ålagts alltfler arbetsuppgifter utan att några samtidigt tagits bort. Löneutvecklingen har på dessa 23 år inte heller hängt med. Alla lärare skulle ha samma löneläge oavsett längd och djup i sina utbildningar och oavsett stadium. Vi ser resultat av detta i ansökningarna till lärarhögskolan. Några enstaka söker idag naturvetenskapliga inriktningar eftersom lönen för lärare ligger minst 15 000 kr per månad under vad liknande utbildningar ger på privata marknaden. Språklärare med akademisk examen tjänar mindre än industriarbetare. De för resultaten viktiga rektorerna tjänar obetydligt mer än bäst betalde lärare etc.

SKL hävdar att lönehissen nedåt började redan på 1960-talet när staten hade arbetsgivaransvaret och det är helt riktigt. På 1960-talet tjänade en gymnasielektor och en riksdagsman ungefär lika mycket. Idag har riksdagsmannen dubbelt upp, ca 2 st lektorslöner.  Men denna utveckling fritar inte SKL och kommunerna från ansvar när de haft 23 år på sig. I sammanhanget en evighet!  Andra konstigheter som påverkat professionen i skolan är uppfattningen att en lärare inte behöver djupa kunskaper i de ämnen hen undervisar i. Läraren skulle vara ”coach” och eleven skulle lära sig själv. Det skulle räcka att läraren var i nivå med klassens bästa elev. Detta kunskapsförakt utnyttjades på sina håll även när skolledare tillsattes. Jag vill minnas det rabalder som uppstod när alla skolledare i Boden sades upp i samband med omorganisation och alla uppsagda skulle få söka jobb iden nya organisationen. Det lär ha slutat med att Bodens då nyanställda skolledare hade en sammanlagd akademisk poäng på  80 vill jag minnas. En halv akademisk grundexamen. Är det sådant som kallas för KLASSRESA??

Till denna nedmontering av lärarnas och skolledarnas status på arbetsmarknaden kommer de elevorättvisor som uppstår mellan olika kommuner när var och en av Sveriges 290 kommuner gör som de vill. Det blir ordning på torpet först när staten återtagit ansvaret för skolan. Alltfler politiker och riksdagspartier inser detta och en säker spådom är att detta sker inom ett mindre antal år, senast år 2020. Vid höstens val kommer dock inte frågan upp i konkreta vallöften eftersom partierna bundit sig för andra angelägna frågor, t ex jobben, statens finanser, Sveriges konkurrenskraft mm. Sedan verkar valet också komma att handla om återställare av höga skatter och bidragsberoende i storleksordningen uppåt 70 miljarder om de rödgröna ska samsas om budgeten. Och återställare brukar inte vara någon bra lösning på de problem man har. Återställare fördjupar problemen i stället. Utom i ett specifikt fall. Kommunaliseringen av skolan var en katastrof.

Staten (statsrådet Jan Björklund) har det nationella ansvaret för skolan men är bakbunden till händer och fötter när det gäller vår internationella konkurrenskraft eftersom det är kommunerna 290 st som har bestämmanderätten. Den som har ansvaret ska naturligtvis också kunna bestämma!

http://www.vk.se/1116587/manga-larare-vill-forstatliga-skolan

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sa-mycket-satsar-sveriges-kommuner-pa-skolundervisning_8978006.svd

Gå med i NATO!

Av , , 1 kommentar 5

Jan Björklund har helt rätt i försvarsfrågan. Det är galet att rusta ned när Ryssland rustar upp och samtidigt går i auktoritär och odemokratisk riktning med en president som går omkring och spänner sig. Om Sverige befinner sig i ett försvarsmässigt vacuum kan vi ligga illa till när vi står utanför NATO. Risken finns att vi måste dansa efter Putins pipa när det gäller Östersjöområdet och även i övrigt. Jag håller med FP:s Jan Björklund om att vi måste ha militär närvaro på Gotland för att bl a markera revir. Tomrum brukar alltid fyllas med något med tiden.

Fredrik Reinfeldt menade i en diskussion att vi inte under den närmaste tiden ser något ryskt hot mot Sverige. Men hallå där! Att bygga upp militär förmåga handlar om tidsrymder på 15 år eller mer och under så lång tid hinner mycket hända som verkar totalt osannolikt i dag. Vem förutsåg t ex kommunismens totala kollaps i Europa? Ingen anade detta så sent som bara ett år före kraschen och magplasket.

Det snabbaste och bästa och billigaste sättet att säkra vår försvarsförmåga och vårt oberoende är att gå med i NATO. Endast detta steg ger oss säker tillgång till NATO:s konfliktavhållande styrka. Det är rent idiotiskt att betala dyrt för dålig försvarsförmåga bara för våra politiska företrädares fixa idéer (vissa politikers!) Gå med i NATO nu!!!

Ministerstyre!!

Av , , Bli först att kommentera 4

Göran Hägglund (föga förvånande) men också Jan Björklund av alla överprövar Skolverkets förtydligande av den lag som garanterar att den svenska skolan är icke konfessionell. Båda verkar ha ett desperat behov av att göra populistiska utspel efter de senaste opinionsmätningarna. För Göran Hägglunds del visserligen ett kroniskt tillstånd.

Lagen är glasklar för alla som kan läsa och begripa vad man läser. Skolverket har gjort sitt jobb därför att Skolverkets tjänstemän begriper vad de läser. Om politikerna i främst kommunerna med SKL som verkställare också gjorde sitt jobb skulle inte skolan idag tillhöra låglönebranscherna och utgöra en verksamhet med allt sämre resultat. Här kan Jan Björklund med fog hävda att han har bakbundna händer. Han får stå med ansvaret och skammen men saknar medel, arbetsgivaransvaret, för att kunna göra något.

Är det frustration över detta och dåliga opinionssiffror som får Jan Björklund att medelst ett solklart ministerstyre över sin myndighet Skolverket  säga att psalmer och bön på terminsavslutningar är OK när de enligt lag inte är OK och Skolverket utfärdat riktlinjer helt enligt sitt mandat. Göran Hägglund är förlåten för man kan inte vänta annat från det hållet. Kanske duon kan casha in ett antal röster från Sverigedemokraterna genom utspelet och ministerstyret. Det är nog lika sant som amen i kyrkan.

Bra Jan Björklund!

Av , , Bli först att kommentera 5

Regeringens förslag om karriärtjänster inom skolan är bra. Dagens ungdom förväntar sig annat av sitt val av yrke än att allt är förutsägbart fram till pensioneringen. Det vill säga samma typ av arbetsuppgifter till en jämförelsevis allt lägre lön. Den fantastiska bonus som lärarna har är att få jobba med barn och ungdom hela tiden. Men trivsel betalar inga räkningar och studieskulder. Sedan kommunerna övertog löneansvaret för lärarna för 20 år sedan har löneläget kontinuerligt försämrats. För sådär 10-12 år sedan slogs ett kraftfullt slag i luften. Lärarna skulle få 10 % extra utöver andra kommunalanställda under en femårsperiod. Resultatet blev att även under denna period fortsatte det relativa löneläget jämfört med övriga arbetsmarknaden att försämras!

Sveriges kommuner och landsting har haft 20 år på sig att fixa det nu Björklund och regeringen åstadkommer. Varför har inget hänt?

Den svenska skolan har presterat allt sämre resultat enligt internationella jämförelser sedan kommunaliseringen. Varför har inget hänt?

Rekryteringen till läraryrket har försämrats kvalitetsmässigt  år efter år sedan kommunaliseringen. Varför har inget hänt?

Lärarnas och skolledarnas relativa löneläge har kontinuerligt urholkats sedan kommunaliseringen. Varför har inget hänt?

Jan Björklund tvår sina händer inför den bisarra situationen att han och regeringen har ansvaret för skolans kvalitet och prestationer men SKL och kommunerna bestämmer över löneutveckling och arbetsvillkor. Jag är personligen ett hundra procent (100%) säker på att SKL och kommunerna kommer att fortsätta läraryrkets rutschkana utför så länge de anförtros makten över löneläge och arbetsvillkor för lärarna. Det räcker inte med att några fåtal i sammanhanget får karriärtjänster och tjänar lite mer än den övriga stora majoriteten "vanliga lärare" tack vare statliga riktade pengar.

Tillsätt en haverikommission som får utreda hur SKL och kommunerna kunnat missbruka förtroendet och förstöra löneläge, lärarrekrytering och skolresultat under de 20 år de haft makten över skolan. För ett klockrent haveri är det!

Majoritet för statlig skola

Av , , 6 kommentarer 3

Enligt en ny undersökning vill 56 % att staten ska återta ansvaret för skolan. Fick Jan Björklund bestämma skulle det nog redan varit på gång. Det är en konstig tingens ordning att den som har ansvaret för den svenska skolans kvalitet saknar det kanske viktigaste verktyget nämligen löneläget. Löneläget  är avgörande för läraryrkets attraktivitet och staten sitter med bakbundna händer medan Kommunförbundet jobbar febrilt med att detaljreglera lärarnas arbetstider enligt gamla brukspatronprinciper, hålla nere lönerna och på så sätt göra läraryrket mindre attraktivt. Jag ska inte upprepa vad Maciej Zaremba skrivit i sin artikelserie om den svenska skolan i DN. Jag är jättesnäll jämfört med honom.

Lärare och skolledare har åkt lönehissen nedåt sedan 1960-talet och farten nedåt ökade markant efter kommunaliseringen. Tar inte staten tillbaka ansvaret för löneläget inom skolan kommer störtdykningen utför att fortsätta ty kommunerna tar inget ansvar för den svenska skolans konkurrenskraft internationellt. Här råder den enkla lagen att världshorisonten ligger vid kommungränsen och har man bara ett namn i katedern, vilket som helst, så är uppgiften för läsåret löst.

Omoderna moderater

Av , , 1 kommentar 2

Folkpartiets Jan Björklund föreslår i en debattartikel i Dagens Industri att den skadliga värnskatten avskaffas. Värnskatten på 20 extra procent infördes "temporärt" för att rädda landet ur en svår ekonomisk situation. Hur länge har det varit temporärt? 20 år?

Straffskatt på kompetens och utbildning är helt galet om vi vill ha en långsiktigt bra ekonomisk utveckling i landet. Det är enkelt att förstå problemet för M. Man vill framstå som "det nya arbetarpartiet" och är rädd för reaktioner från t ex LO vars höglönegrupper simmar strax under den kontinuerligt och försiktigt ökande gränsen för värnskatten på 20 %. Nu är det så att gränsen mellan arbetare och tjänstemän suddas ut alltmer. Ibland är det t o m så att tjänstemän "arbetar" och arbetare "tjänstgör" vid styrpaneler för processer och liknande.

Soc dem är det tredje största partiet i Stockholm och måste vinna röster där för att någorlunda återhämta förlorad mark. Det skulle inte förvåna om S kom med ett förslag att slopa värnskatten eller åtminstone flytta gränsen uppåt, säg, 600 000 i årsinkomst. Att straffbeskatta utbildning och kompetens är ingen framgångsväg för ett land som vill hävda sig i den internationella konkurrensen och det är ingen framgångsväg för de partier som vill vinna många röster i storstadsområdena. Och det är ju där valen kommer att vinnas.

Folkpartiet är det enda parti som hittills hållit sig vaket i frågan. Temporärt måste vara kortare än 20 år!

Nej till överklagning betyg

Av , , 2 kommentarer 4

Jan Björklund gör rätt när han underkänner utredningens förslag till rätten att överklaga betyg. Levde vi i en värld med obegränsade resurser vore det en annan sak men kommunerna orkar ju inte ens fördela resurser till problemskolor så att eleverna blir gymnasiebehöriga. I vissa problemområden når mindre än hälften av eleverna behörighet att komma in på gymnasiet. Ett förslag som gjort för populism.

Följdriktigt är det små partier med behov av att synas, c och kd,  som tillstyrker förslaget. Från Maud Olofsson kommer ett annat populistiskt förslag, att lärares löner ska grundas på elevernas betygsättning av sin lärare. Tror man att den lågavlönade svenska lärarkåren sitter och rullar tummarna i väntan på att få något att göra?

Finns nu en massa pengar som kliar i byxfickorna på c och kd kan de lämpligen användas till att öka de svenska lärarlönerna till minst europagenomsnittet. Ett jättekliv vill jag lova efter årtionden av vistelse på det sluttande planet.