Etikett: kärnkraft

Moderater mot vindkraft

Av , , 2 kommentarer 7

Lyssnade på riksdagsdebatten idag och häpnade över att moderaterna hittat en ny populistisk möjlighet att vinna röster. Det har varit tyst ett tag om det fruktansvärda bensinpriset men nu har man hittat nya möjligheter, den hemska vindkraften. Kanske vindkraftens prisutveckling hotar drömmen om nya kärnkraftverk som har en prisutveckling åt rakt motsatt håll. Nybyggd kärnkraft är svindyr och framtida kärnkraftverk som tas i bruk om kanske 20-30 år fordrar stora tillskott från skattebetalarna för att klara kostnaderna. Inget kraftbolag är villigt att satsa på ny kärnkraft utan att få garantier för de enorma subventionsbelopp som skattebetalarna avses ställa upp med.

Vindkraften ger stora arrendeinkomster till markägare i glesbygd och det lokala föreningslivet får också stora årliga bidrag. Många får jobb som vindkraftstekniker och man talar om behov av 1 tekniker per 5 verk. En enda park på 100 verk ger då 20 fasta anställningar i områden som är på väg att dö ut sysselsättningsmässigt. Till dessa arbetstillfällen kommer sysselsättning med vägunderhåll, snöröjning etc. Det handlar alltså om tusentals jobb i Sveriges glesbygder som håller på att dö ut. Vad tycker moderaterna om det? Vilka alternativa jobb i den storleken kan M redovisa?

Största motståndet mot vindkraft kommer från inflyttade pensionärer och andra som haft sitt yrkesliv i våra städer. Det är troligen obefintligheten av inkomstbringande verksamhet och den därav följande totala tystnadens om lockar. När dessa människor kommer kräver de att det ska vara knäpp tyst och inget som syns och rör på sig får märkas och man far omkring med upprop och listor som glesbygdsborna, ofta gamlingar, förväntas skriva under på stående fot. Utan vindkraftverk finns det också inget som syns och inget som rör på sig.

Ljudet som också finns i den internetbaserade eländeskatalogen mot vindkraft är så lågt att kylskåpet i köket ”väsnas” mer. Jag brukar jämföra ”problemet” med mitt förhållande till inande myggor i sovrummet. Ljudet är knappt hörbart men jag jagar den stackars inande myggan tills den är ihjälslagen och döden död. Problemet med ”oljudet” från den inande myggan är inte ett objektivt problem utanför mitt huvud utan ett problem inuti mitt eget huvud. Det låga ljudet från vindkraftverk hör till samma problemområde.

Diskussionen i Riksdagen handlar också om det s k ”kommunala vetot”, att kommuner kan stoppa vindkraftsprojekt. Det är stor risk att frampiskade opinioner med hjälp av flitiga listspringare kan få fullmäktige att darra i knävecken. Lex Sorsele. Överklagningsmöjligheter av kommunala beslut kommer att finnas kvar.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Kärnkraftskärlek

Av , , 5 kommentarer 2

Moderaterna men även KD,SD och L har fastnat i en obegriplig kärlek till den strålande kraften hos kärnkraftverk. De reaktorer som är ekonomiska att driva bör naturligtvis få vara kvar tills det inte håller längre ekonomiskt men att bygga nytt sägs ta 15 år och då torde produktionspriset per kilowatt vara synnerligen oattraktivt för konsumenterna. Redan idag är ny kärnkraft dubbelt så dyr som t ex ny vindkraft och skillnaderna torde öka.  Bäst att inse att ny kärnkraft hör till historien. Inga företag är beredda att bygga svindyr ny kärnkraft. Något som Fred Flintstone kan ägna sig åt i humor-TV! Eller Frimurande politiker i sina källare!

Sverige har stort överskott på el och exporterar stora mängder. Det stora problemet är överföringskapacitet och där finns stor senfärdighet med utbyggnaden både inom landet och till och från grannländer och kontinenten. Blåser det inte någonstans i vårt avlånga land (mycket ovanligt) så blåser det på andra håll i Europa. Det finns nu även jätteprojekt med solenergi där energin överförs på mycket långa avstånd till områden med stort elbehov från områden med mycket sol.

Utvecklingen har sprungit ifrån kärnkraften och de partier jag nämnt ovan. Den är för dyr att producera och inget seriöst företag är beredd att satsa aktieägarnas pengar på sådant. Men vi konsumenter är kanske tänkta att betala överpriser med benäget bistånd från våra politiker? Vem skall betala? Falinken?

Klimatet och EU

Av , , Bli först att kommentera 1

EU-valet närmar sig och de olika partierna försöker profilera sig på de viktiga frågorna. För ”vanligt folk” torde ödesfrågan klimatet vara den kanske viktigaste. I synnerhet för ungdomarna som förhoppningsvis ska ha en bra värld att leva i om 60 år. Ungdomar över hela världen har fått en frontfigur i svenska Greta och ”skolstrejker för klimatet” sprider sig.

Jag ska förbigå det primitiva hatet mot svenska Greta med hänsynsfull tystnad. Det är främst ett inhemskt svenskt problem för marginaliserade män som ser sin livsstil hotad och som nog rent allmänt har svårt för intelligenta och smarta flickor.

Vi har partier som är högprofilerade på klimatfrågan, t ex Miljöpartiet. Vi har partier som är högprofilerade på att förlöjliga nödvändiga klimatåtgärder t ex Moderater och Kristdemokrater. Naturligtvis är det för att attrahera vissa väljargrupper som ser sin livsstil hotad. Bensinskatt och flygskatt är här betydligt viktigare än skatter på mat och arbete. Knappt någon nämner att oljelandet Norge, som har sådan fantastisk glesbygdspolitik, har betydligt högre bränslepriser än Sverige.

Men det finns naturligtvis möjligheter att blanda bort korten. Moderaterna och Kristdemokraterna, som profilerar sig på motstånd mot flygskatt och bensinskatt, har hittat räddningen i kärnkraften.I stället för att vidta åtgärder här och nu mot den slösaktiga förbrukningen av fossila bränslen föreslår de att EU ska bygga ut kärnkraften i mycket stor skala. Simsalabim då behöver vi inte göra något för att minska energiförbrukningen i transportsektorn och nöjesmotorismen i natur, i luft (charterresor) och på vatten. Vår miljö väntar inte men på utbyggd kärnkraft får vi vänta i 15-20 år och den blir ofantligt dyr i jämförelse med t ex solkraft och vindkraft. Vem skall betala? Vart har klimatproblemet tagit vägen om 15-20 år?

Kanske skolungdomarna, vår framtid, kan förändra inställningen till klimatproblemet genom påverkan på sina föräldrar hemma vid köksbordet. De klimatstrejkande skolungdomarna runt hela världen som inspireras av svenska Greta inger hopp.

Kärnkraftskramaren Björklund går i spinn

Av , , 6 kommentarer 5

Utvecklingen på elmarknaden har inte precis gynnat kärnkraftskramarna. Överskott på el och därmed billig el pressar Vattenfall som nu måste skära i sina kostnader. Prognoserna för flera år framåt visar på överskott på el och de låga elpriserna väntas fortsätta. Detta beror på flera saker. Elbesparande processer i industri och elsnålare apparatur i hushållen. Klimatförändringar, det går mindre el till uppvärmning. Lågkonjunktur och ekonomiska problem i Sydeuropa. Utbyggnad av miljövänlig el som t ex vindkraft och solkraft.

Något som Björklund med sin drabant Ullenhag aldrig nämner är nuvarande och framtida utbyggnad av elkabelnätet mellan EU-länderna. Här finns mycket mer att göra för att säkerställa el där den behövs och göra EU mindre sårbart. Är det vindstilla i norra Sverige blåser det alltid någon annanstans, i Sydsverige eller i mellan- och Sydeuropa. Samma med solkraft, alltid lyser solen någonstans i Europa.  Sådant pratar aldrig kärnkraftskramare om, förståeligt nog. Regeringens förslag på en marginell skattehöjning på kärnkraftsel kallar nu Björklund  för ”straffskatt på kärnkraft”. Det handlar om en skattehöjning på 17 % och senaste gången skatten höjdes var år 2008. Kan det vara 1 öre per kilowatt? Dråpslag?

Kärnkraften bär inte sina egna kostnader eftersom staten, vi, står för försäkringspremien och försäkringen. Vilket försäkringsbolag skulle våga teckna försäkring på kärnkraftverk? Fukushima är sedelärande. Slutförvaret av kärnbränsle är inte löst ännu i Sverige och kommer att kosta skjortan vilket motiverar skatt på kärnkraft. Kärnkraft är också en parentes i mänsklighetens historia. Den tar slut till slut.

Men nu idag går kärnkraftskramarna Björklund och Ullenhag i spinn när Vattenfall beslutar stänga 2 st gamla kostsamma reaktorer inom 5 år vilket sker på helt marknadsmässiga grunder. Det medför att kärnkraftskramarna Björklund och Ullenhag går miste om ”triumfkortet” att beslutet skulle hamna på Riksdagens bord. Alltså måste de storartade piruetterna spelas upp i TV och övriga massmedia. Mitt råd är. Släpp detta evinnerliga kramande av kärnkraft som numera inte alls är någon röstvinnare. Måste Folkpartiet byta ledning för att en ändring ska ske? Ja sannerligen är det nog på det viset.

Vindkraft billigast

Av , , Bli först att kommentera 4

Enligt nya studier har vindkraft lägst produktionskostnad av tillgängliga energikällor vid nybyggnad. 45-50 öre per kwh. Kärnkraft 55 öre per kwh och då inräknas inte försäkringskostnader eftersom dessa undantagsvis för kärnkraft  belastar staten, d v s du och jag. Försäkringspremien för kärnkraft skulle bli astronomisk och knappast något försäkringsbolag skulle drista sig till att ge sig in i de risktagandena.

Vattenkraft och kolkraft är egentligen billigast men dessa energikällor är bortvalda av olika skäl för byggnad av nya anläggningar. De som får adrenalinattacker och hög hjärtverksamhet vid åsynen av vindkraftverk får nog finna sig i att dessa kommer att synas i årtionden framåt. Minst! Kanske vindkraftskepsar med lång skärm kan vara till hjälp om nu folk begriper att kepsen skall bäras rättvänd. Ingen går ju heller i skor vända bak och fram. Eller paraplyer upp och ned.

 

http://news.cision.com/se/elforsk-/r/elforsk–vattenkraft-och-vindkraft-billigast-att-bygga%2Cc9682524

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Kärnkraftskramarna

Av , , 4 kommentarer 10

Vi har ett utpräglat kärnkraftskramarparti i riksdagen. Tyvärr för min egen sinnesfrid är det Folkpartiet.Kanske är partiet en aning för ”Stureplansdominerat”. Kärnkraftskramandet är i synnerlig otakt med utvecklingen. Dels är en stor majoritet svenska väljare  emot kärnkraft som framtidens energikälla. Dels är kärnkraften svindyr om den som andra energislag skall bära sina egna kostnader inklusive försäkringskostnaderna. Dels är det omoraliskt att använda ett ändligt energislag som övervältrar avfallsproblematiken till kommande hundratals och kanske tusentals generationer.

Alternativa energislag blir jämförelsevis allt billigare och den utvecklingen fortsätter i full fart. Jag kan här nämna vindkraft och solkraft. Kärnkraftskramarnas huvudargument brukar vara att det inte blir el från vindkraftverk om det inte blåser. Nu är det ju inte så att det blir vindstilla över hela jordklotet på en och samma gång, inte ens vindstilla i hela Sverige. Med ett utbyggt överföringsnät som täcker hela EU kan el säljas från överskottsområden till underskottsområden. Det blåser alltid någonstans och solen skiner alltid någonstans i Europa.

Hänvisa till att vi står rådlösa om det inte blåser är den obotfärdiges förhinder.Ett tankehaveri.Bevara kärnkraften och till och med bygga ut den är nog ingen valvinnare för framtiden. Vi kommer dessutom att få uppleva nöjet av att ha ett Putinbyggt kärnkraftverk nästgårds över Bottenviken. Går säkert att använda i utpressningssyfte av gangsterregimen i Kreml.

En del brukar hävda att svensk kärnkraft är helt säker och naturligtvis säkrare än andra länders kärnkraft. Sanningen är ju den att ingenting är säkert annat än vår egen framtida död. Det finns inga säkra kärnkraftverk, bilar, höghastighetståg etc etc. Bara mer och mindre osäkra. Det har kärnkraftshistorien redan visat med stor tydlighet. Själv tillhör jag en befolkning med kraftigt förhöjd radioaktivitet  i kroppen efter Tjernobyl. Men vid Stureplan är folket helt odrabbade av Tjernobyl.

4 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Kärnkraftens vänner

Av , , 5 kommentarer 1

Jag undrar hur många röster man vinner i Sverige på att krama kärnkraften efter den senaste atomkatastrofen i Japan. Katastrofen känns ganska nära i tid och fortfarande är hav och land förgiftade och en död hand ligger över stora områden. För att inte tala om alla mänskliga offer. Vi som bor i det nedsmutsade området efter Tjernobyl har säkert kraftigt förhöjda halter av kärnkraftsgifter i våra kroppar. I syd- och mellansverige slapp man undan atomregnet som drabbade oss i mellannorrland och i syd- och mellansverige finns 90 % av rösterna. Med hjälp av den mänskliga egenskapen glömskan tror en del partier på att kärnkraft är framtidens melodi. Denna hemska energikälla som ger farligt avfall som endast mycket långsamt, hundratusentals år, förlorar sin farlighet. För att inte tala om eventuella framtida konflikter och avancerad terrorism. som kan utnyttja atomsoporna.

Om kärnkraften skulle betala fulla försäkringspremier för sina anläggningar skulle kärnkraften vara så dyr att ingen skulle komma på tanken att bygga kärnkraftverk. ”Säker” kärnkraft? Pyttsan! Inga av människan skapade maskiner har någonsin varit helt säkra. Den mänskliga faktorn är allestädes närvarande vilket inga ingenjörer kan hindra. Men de kan försöka lura oss. Och det har de gjort. Hur länge ska vi gå på dessa finter?

I kvällens valdebatt var framtida kärnkraftsbyggnad ett återkommande ämne. Det kan vara politiskt harakiri att köra fram detta ämne som en av huvudfrågorna i nästa års val.

5 kommentarer
Etiketter: , , ,

Strålande kärnkraft

Av , , 5 kommentarer 4

Efter Tjernobyl drabbades stora områden i norra Sverige av radioaktivt nedfall. Radioaktiviteten finns fortfarande i mark, sjöar och vattendrag och följaktligen i växtlighet, djur och fisk. Detta får vi dras med i hundratusentals år. Tja "vi" är kanske inte rätt uttryck. Vi överlämnar förgiftade marker och ett farligt avfall till ett svindlande antal kommande generationer. Faraonernas Egypten är i det sammanhanget nästan att betrakta som nutid. I V-K säger Strålskyddsmyndighetens forskningschef Leif Moberg trosvisst att nedfallet över Sverige inte kommer att orsaka ett enda cancerfall eftersom ingen kunnat leda i bevis att någon på individnivå hittills drabbats av cancer pga nedfallet. En logisk kullerbytta som heter duga. Eftersom det är näst intill omöjligt att bevisa detta i enskilda fall även framdeles måste naturligtvis forskningen inriktas på vad som händer i hela befolkningar. Och studier är gjorda som visar på förhöjd cancerrisk hos befolkningen i det mest drabbade området i Sverige.  Om nu Strålskyddsmyndighetens forskningschef  tycker att studierna är behäftade med metodfel vore väl det naturliga steget att själv göra en studie UTAN metodfel.

Kan vi lita på strålskyddsmyndigheten? En undersökning efter rapporteringen av katastrofen i Japan har visat att den expertis på kärnkraftsområdet vi har i Sverige är en ganska liten grupp människor som studerat kärnkraft tillsammans och är mycket positiva till kärnkraft. Om nu Strålskyddsmyndighetens forskningschef frankt påstår att vi inte har och inte kommer att få någon förhöjd cancerrisk pga Tjernobyl bör det naturliga steget vara att häva alla gränser för becquerel i kött, fisk, vatten, husgrunder, svamp mm och dessutom sluta att avråda svenskar att vistas i Japanska områden med förhöjd radioaktivitet. Annars är Strålskyddsmyndigheten inte trovärdig.

Varje kärnkraftsolycka i de högre klasserna innebär att områden blir obeboeliga (om vi nu antar att radioaktivitet är farligt) i tusentals och kanske hundratusentals år. Får vi ett allvarligt haveri vart 30:e år blir det en hel del  på några hundra år. Avfallet är ett hot mot mänskligt och annat liv i kanske miljoner år. Säkerheten kan kanske garanteras i några årtionden men vad som sedan händer i framtiden kan ingen jordisk varelse garantera. En bieffekt av kärnkraft är att material produceras som är verksam del i atombomber. Bland jordens paranoida skurkstater finns Nordkorea som redan nu har kärnvapenkapacitet att mörda hundratusentals människor i grannländerna. Och dessutom hotar med det! Det finns inga garantier alls för hur den demokratiska utvecklingen blir i framtiden. Nationalismen är ett ständigt och stundom växande spöke även i de fortfarande stabila demokratierna som idag innehar kärnvapen. Ingen kan garantera utvecklingen i våra demokratier om några tiotal år.  Och Iran, Burma, Pakistan m fl högriskländer.

Kärnkraftens påstådda säkerhet är alltså en omhuldad myt och ett tecken på människans förmåga att tänka så långt näsan räcker. Inget energislag har sådana risker för århundraden och årtusenden framöver som kärnkraften. Inte ens i närheten. Kärnkraftskramarna har sett till att Sverige ligger långt efter många andra industriländer när det gäller vindkraftens utbyggnad. Vindkraften är vår ännu så länge renaste produktionsform för elenergi. I framtiden finns utnyttjande av vågenergi och tidvattenströmmar mm mm. Detta är framtiden och kärnkraft borde förpassas till forntiden. 

Radioaktivitet i Sverige

Av , , 10 kommentarer 3

I dessa dagar åker rikspressens journalister gruppresor till Japan för att basunera ut de senaste radioaktivitetsvärdena i grönsaker, vatten mm. Det rör sig i de flesta fall om värden som är en bråkdel av vad som fortfarande finns i fisk, svamp, kött etc i området Gävleborg – Västerbotten efter Tjernobyl

Kärnkraftskramarnas husorgan DN har inte ägnat den svenska atomförgiftade naturen och de drabbade människorna särskilt mycket trycksvärta. Det är mycket begripligt och kanske avsiktligt. Och det är ju inte fråga om så många människor i glesbygd. Deras röster vinner man inga riksdagsval med.

Alltså! Vill rikspressen sälja lösnummer på atomrädslan behöver man inte åka till Japan. Betydligt värre uppmätta värden på radioaktivitet finns fortfarande över 20 år efter Tjernobyl endast några timmars bilresa från Stockholm!

10 kommentarer
Etiketter: , , , ,