Etikett: klansamhälle

Sverige klansamhälle?

Av , , 4 kommentarer 1

Sverigedemokraterna försöker ta sig in i riksdagen genom att spela på människornas fördomsfullhet och främlingsrädsla. Andra skulle säga ren nationalism. Vad nationalism har för verkan såg vi verkligen under första halvan av 1900-talet. Över 50 miljoner döda och sönderbombade länder och städer.Jag kan inte undgå att jämföra SD:s önskade kliniskt rena svenska samhälle med klansamhällena i t ex Somalia, Irak och Afghanistan. Klansamhället är litet till formatet och så enhetligt att de som har anlag för främlingsrädsla och fördomsfullhet antagligen känner sig trygga i sin inkrökta mikromiljö. Om jag fattat saken rätt vill SD ha ett kemiskt rent svenskt samhälle av och för svenskar. Vilken som är en riktig svensk och vilken som inte är en riktig svensk för in på så korkade resonemang att jag inte begriper hur någon kan komma på tanken att försöka sig på en uppdelning. När sådana krafter är i farten är steget till etnisk rensning a la Balkan inte långt borta. SD har ju t ex inte dragit sig för att lägga sig i intressekonflikterna mellan vår urbefolkning och övrig ortsbefolkning. SD fiskar alltså i alla grumliga vatten de kan komma på.

Jag menar inte att invandrare inte ska acceptera de lagar och förordningar vi har. De måste också acceptera vår sekulära stat och religionsfrihet. Barnbröllopp, hedersförtryck och kvinnoförtryck ska vi inte ha. Inget konstigt med det, så har det varit under lång tid. Sverige är extremt beroende av omvärlden genom vår stora utrikeshandel som andel av BNP. Så har det också varit under lång tid. Invandringen har tidvis också varit stor och avgörande för vår välståndsutveckling, från vallonernas intåg fram till våra dagar. Det förhållandevis lilla Sverige med sin omfattande utrikeshandel har särskilt stor anledning att vara med i EU och vara en aktiv part i EU. SD:s stam- och klansamhällesideologi har i det sammanhanget absolut ingenting positivt att tillföra.

I en värld som blivit internationaliserad i aldrig tidigare skådad omfattning anser jag att det enda rimliga förhållningssättet för Sverige är att bejaka fri handel och samarbete med andra länder  inom Norden, EU, FN och alla möjliga internationella organisationer. Det skapar välstånd och motverkar tillbakagång till klansamhällesorganisation av den sort som medeltidaren Arn i Guillous böcker struttade omkring på sin häst i. I arbetet för Sverige i världen har SD inte något konstruktivt att tillföra så bl a därför kommer de inte att hamna i någon svensk regering. Sverige måste vårda sitt rykte.

4 kommentarer
Etiketter: , ,