Etikett: Kommunsammanslagning

Slå ihop landsting och kommuner!

Av , , 1 kommentar 10

Sammanslagningen av landstingen till större regioner har gått i stå i Sverige. Det heter att sammanslagning av landstingen ska ske genom folkligt engagemang underifrån, ett slags gräsrotsromantik som väl knappast någon tar på allvar. Och det har inte fungerat. En broms är nog inte osannolikt att en hoper tjänstemän och politiker får skaffa sig andra jobb om landsting slås ihop. Bevakning av det egna generösa politikerarvodet kan kanske kännas viktigare än att den egna regionen kan hävda sig i konkurrens med andra regioner. En annan stötesten är var regionens administration ska placeras. Slår vi ihop Norrland till en region finns det ett antal städer som känner sig kallade att vara regioncentrum. Skyttegravarna är djupa som Marianergraven!

För att hävda sig anser experter att en region måste ha minst en milj invånare och då duger det inte med en region bestående av AC och BD län plus eventuellt Örnsköldsviks kommun. En sådan region får svårt hävda sig när vi betänker att hela Norrland endast inhyser en tiondel av Sveriges befolkning. AC- plus BD- län har en tjugondel av Sveriges befolkning. I vågskålen ligger också de kommande regionernas i särklass största verksamhet sjukvården. Fullvärdiga regionsjukhus måste ha ett befolkningsunderlag som möjliggör kvalitetsmässigt fullgoda specialiteter inom sjukvården.

Axel Oxenstierna som skapade nuvarande länsindelning på 1600-talet kunde nog inte ana att det skulle dröja nästan 400 år innan en reformering av den administrativa indelningen av Sverige sker. Detta säger en hel del om Axel Oxenstierna men också en hel del om trögheten hos senare beslutsfattare.

Då det gäller kommunindelningen har vi liknande problematik med politiker som vaktar sina köttgrytor. Slås kommuner ihop blir det färre chefstjänstemän och färre avlönade politiker. Däremot kommer samarbetet över nuvarande kommungränser att öka. Gymnasieskolor samordnas i stället för nuvarande lurpassande som visar sig i att gymnasieprogram startas i lönndom utan samverkan med angränsande gymnasieskolor. Visst, det finns goda exempel på samarbete, men det sker till priset av knöliga samverkansformer mellan kommunerna t ex kommunalförbund och liknande administrationsformer. Kommunernas verksamhet är idag mycket komplicerad och kräver tjänstemän med hög utbildning. I våra små kommuner är det svårt att rekrytera kompetent personal inom olika områden. Löneläget blir för lågt och den lokala arbetsmarknaden är för liten för att medföljande make/maka ska hitta ett adekvat jobb. Större orter är idag ofta intressantare genom det kultur- och nöjesliv som där erbjuds.

Södra Lappland har idag ca 37 000 invånare och invånarantalet minskar lagbundet.Södra Lappland har idag inte underlag för mer än en kommun. Slå alltså ihop södra Lapplands sju kommuner till en med Lycksele som centralort. Ett kommunfullmäktige med säg 41 ledamöter i st f dagens drygt 200. Flera kommunalrådslöner sparas in. En kommunchef i st f sju stycken. En socialchef i st f sju stycken. En skolchef i st f sju stycken. Kvalificerade chefsbefattningar som kommer att locka sökande med höga kvalifikationer. Och bäst av allt. Bra kvalitet till betydligt lägre kostnad för skattebetalarna. Eller bättre kvalitet till samma kostnad.

Vi har idag inte den kommunalnationalism som fanns för 50 år sedan. Avståndet från Storuman till Vilhelmina var i klass med avståndet till månen. Dialekterna var helt olika genom att dialekterna följde älvdalarna och stora höjdsträckningar skilde kommunerna åt. Sedan 1960-talet har vi utåtriktade ungdomar som tågluffat och på andra sätt besökt fjärran länder och som inte känner igen sig i sockencentralismens inkrökta värld. Har verkligen våra kommunpolitiker hängt med i utvecklingen? Eller har de snöat in genom lång och trogen tjänst i närheten av mammas köttbullar?

Bunta ihop kommunerna bara!

Av , , 5 kommentarer 8

Ämnet kommunsammanslagningar är aktuellt igen. Det är bara att konstatera att vi nått vägs ände och inte klarar skola och omsorg längre i små glesbygdskommuner. Framförallt äldreomsorgen slukar alltmer pengar pga att andelen äldre blir större och att vårdtyngden ökar.  Detta är ingen hemlighet för den som följer utvecklingen. Vi måste börja med sammanslagningsförberedelserna redan nu innan vi har ett omöjligt läge inom kärnverksamheterna.

Staten måste peka med hela handen för frivilligvägen tycks vara blockerad av kommunpolitiker som som ser kommungränsen som en militär motståndslinje. Mycket fagert tal ändrar inte mycket på det. Kommunalförbund kan vara bra när det gäller samverkan på enstaka områden men blir otympligt och svårkontrollerbart för de olika kommunfullmäktige om nästan all verksamhet skall vara bedriven av olika kommunalförbund. Södra Lapplands 7 kommuner är nu nere på totalt 35 000 invånare vilket väl är ett minimiantal invånare för en bärkraftig kommun. Samverkansandan mellan de sju är inte särskilt väl utvecklad. Vilhelmina och Dorotea vänslas med Strömsund i Jämtland. Sorsele och Malå vänslas norrut med Arjeplog och Arvidsjaur. Storuman har då bara snälla Lycksele att vänslas med.

Södra Lappland borde slås ihop till en kommun vilket skapar en någorlunda styrka i umgänget med Umeå och Skellefteå. Tänker vi turistiskt kunde denna nya kommun kallas Södra Lapplands kommun. Mycket stora belopp skulle sparas på effektivisering av ledningsfunktioner och samordning av gymnasieskolor och komvux mm och det blir lättare att rekrytera kvalificerat folk till chefsposterna. Ska man tro enskilda yttranden in i TV-kameror finns ett stort motstånd hos de politiker som har välbetalda uppdrag, kommunalråd och liknande. Man sågar inte av den gren man sitter på.

Staten får bli den nödvändiga katalysatorn. Enligt Lennart Holmlund är man på full gång i Finland med kommunsammanslagningar och även på andra håll.

Bunta o slå ihop småkommunerna

Av , , 4 kommentarer 6

Hopslagning av kommuner är ett ofta återkommande ämne och nu är det dags igen. Och om något år kommer frågan upp på nytt. Både jag och andra förståsigpåare, t ex CERUM, har tidigare redovisat skälen för att det inte håller att behålla nuvarande kommunstruktur i inlandet. En stor gruva öster om Tärnaby kommer i och för sig att innebära att mycket folk vistas i kommunen Storuman för arbete men något större lyft för den skattebetalande folkmängden kommer det knappast att bli. De flesta kommer att vara inpendlare.

Argumenten för sammanslagningar kvarstår, Ett antal kommunpolitiker har i dagens V-K luftat sina argument emot. Stora kulturskillnader mellan kommunerna säger en. Är vi stackare som bor i olika miniatyrkommunen boende i olika världsdelar?!! Jag baxnar. Stoltheten och identiteten säger en annan, som inte är SD:are. Konstigt nog.  Andra är bara emot allt vad förändring heter och det är dock en form av kultur som inte är ovanlig och som råkar vara ganska gemensam för inlandskommuner.

En mycket viktig orsak kan också vara att det är många som har kommunpolitikens olika syltburkar som levebröd. En sammanslagning skulle obönhörligen minska antalet syltburkar att gräva med sina fingrar i. En del uppdrag är så välbetalda att en återgång till förutvarande arbete skulle innebära en rejäl inkomstminskning.  Men en börda mindre för skattebetalarna. Större konkurrens om de politiska uppdragen skulle inte skada.

Slå ihop inlandskommuner!

Av , , 9 kommentarer 8

Lennart Holmlund är helt rätt ute i kommunstrukturfrågan. Igen! Han föreslår att Västerbotten skall indelas i 4 st kommuner. Jag tycker att det räcker med 3 kommuner, Umeå, Skellefteå och Lycksele. Södra Lappland hade ursprungligen Lycksele ("Lapp-Stockholm") som centralort och det är lämpligt att återgå till en enda kommun i södra Lappland igen. Den kommunen skulle ha en befolkning på 37 000 inv vilket ändå är i minsta laget.  Staten har satsat enorma summor på prestigeprojekt (politikermonument) i de små kommunerna i stället för att förbättra väg- och järnvägsnätet. T ex har ju många för sig att varje liten kommun på ett fåtal tusen invånare måste ha minst ett eget trafikerat flygfält. Vi torde på det området vara ett världsunikum.  Holmlund framhåller att mycket pengar går åt till kostnadskrävande administration. En annan aspekt är att det är dokumenterat svårt att rekrytera kvalificerad personal till små inlandskommuner. Kommunstrukturen har överlevt sig själv med årtionden.

Lennart Holmlund slänger in en brasklapp att det finns småpåvar i kommunerna som är rädda om sitt eget jobb. Klart är att det blir ett mindre antal välavlönade politikerjobb och det skulle inte förvåna om det i vissa fall påverkar kommunledningarnas inställning till kommunsammanslagning.