Etikett: Lärarutbildning

Svårt komma in på lärarutbildning i Finland

Av , , Bli först att kommentera 7

Enligt nedanstående artikel i SVD är det svårare att komma in på lärarutbildning än på läkar-och juristutbildning i Finland.  I Sverige antas ju i princip vem som helst till lärarutbildning. Det räcker med att gissa svaren på högskoleprovet i stort sett.Men så är det på en fri marknad. Man får vad man betalar för. I Finland satsar man också betydligt mer på elevstöd än i Sverige. Nog finns det en del att lära av grannlandet Finland när det gäller skolan. Vad jag sett och antagligen förstått är att det i Finland är status att vara duktig i skolan. I Sverige avskaffades för länge sedan en del utmärkelser för goda studieresultat eftersom de ansågs främja ojämlikhet. Däremot finns fortfarande utmärkelser kvar för t ex idrottsprestationer. Men vi kan ju börja med löneläget. Det räcker inte med att öka lönen med 10 000 per månad för en liten del av lärarkåren. För lärare med lång ämnesutbildning borde hela rasket ha 10 000 mer i månaden  om skolan ska kunna konkurrera om de duktigaste gymnasisterna. Karriärstegar är också bra och kan behållas.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/finland-overlagsna-sverige-i-elevstod_3516838.svd

Lärare direkt från gatan

Av , , 5 kommentarer 4

 Grattis Kommunförbundet! Ni har lyckats störtdyka läraryrkets status så att 123 st lyckats komma in på lärarutbildning med betyget 0,1 från högskoleprovet. Man kan faktiskt oftast  få högre poäng än 0,1 genom att kasta tärning.

Varför denna störtdykning i läraryrkets status när rekryteringsläget är optimalt genom att eleverna befinner sig  i skolmiljö ända tills de väljer yrke? Inget annat yrke har denna rekryteringsfördel. Svaret är mycket enkelt. Lön, lön, lön…. och arbetstidsförhållanden. Om detaljstyrningen av lärares arbetstid har Maciej Zaremba skrivit en artikelserie i DN för några år sedan. Hemarbete utöver full arbetstid är fortfarande omfattande särskilt på högre stadier. Kommunförbundet och kommunerna har lyckats fördärva den svenska skolan i sådan grad att det bör tillsättas en HAVERIKOMMISSION bestående av så framstående ledamöter att de klarar över 0,1 på högskoleprovet!!!

Kommunerna övertog ansvaret för löner och arbetsförhållanden för drygt 20 år sedan och ska vi vara sanningsenliga hade staten sedan ett par årtionden sysslat med att köra lärarna ned i löneträsket. Adjunktstiteln för lärare i teoretiska ämnen avskaffades i socialismens namn och helt enligt Jantelagen. Lärare som lärare och alla skulle ha samma lön. Varför inte titeln undervisningsarbetare? Där missade Mao-blusarna något!

Uppförsbacken är enorm att rätta till det svenska skolhaveriet. Regeringen lanserar nu riktade statsbidrag till karriärtjänster. Duktiga lärare och lektorer ska få 10 000 extra i månaden och dessa "stjärnor" kommer då upp i en lön som ändå är lägre än vad de flesta gymnasielärare har i Tyskland! Problemet med regeringens satsning är att pengarna bara räcker till ett fåtal lärare. 880 milj räcker till var 25:e lärare om vi antar lärarantalet 120 000. Sannolikheten 0,04 att få en rimlig lön lär inte få duktiga studenter att strömma till lärarhögskolorna.

Det självklara och uppenbara är att staten återtar arbetsgivaransvaret för lärarna i stället för att lappa och laga med riktade statsbidrag som ju är ett underkännande av kommunernas förmåga att vara lärarnas arbetsgivare. Folkpartiet har fattat detta!

http://www.dn.se/nyheter/sverige/langa-dagar-och-dalig-lon-lararyrket-har-sjunkit-i-status