Etikett: läraryrket

Moderat slår slag i luften

Av , , 1 kommentar 4

Margareta Pålsson (M) föreslår att alla lärare ska ha egen dator ELLER läsplatta. Detta för att ge lärarna ett IT-lyft. I ett läge där minst 90 % av den yrkesverksamma befolkningen har egen dator hemma har fortfarande mindre än hälften av lärarna i skolan egen dator på jobbet.

Men det är inte bara på detta område som skolan är ett resursmässigt u-land. Lärarlönerna har sedan 1990 rört sig i en spiral nedåt och vi ligger i nivå med de fattigaste länderna inom EU. Livslönen är klart högre för en industriarbetare än för en gymnasielärare och så har det varit länge. Dessutom ökar gapet hela tiden.

Jan Björklund har insett att en av nycklarna till ett bättre resultat i skolan är att skolan kan attrahera begåvningarna. Nu förfogar inte staten och skolministern över löneinstrumentet utan makten över löneläget ligger hos kommunerna och Kommunförbundet. Det är mycket enkelt att förutspå att lönespiralen nedåt för lärarna kommer att fortsätta. Kommunförbundet och kommunerna skiter i vår internationella konkurrenskraft. En lärare i katedern till lägsta möjliga kostnad är deras huvudmål. Bl a därför kräver Jan Björklund att löneansvaret för lärarna återgår till staten. Men här bromsar framförallt moderaterna i alliansregeringen. Under viss vånda förhoppningsvis eftersom även moderaterna inser att kommunerna inte kommer att vilja uppvärdera läraryrket ekonomiskt. Detta är att ha bocken till trädgårdsmästare.

Men så kommer då detta moderatförslag (som ännu inte är antaget av M) från Margareta Pålsson. Läraryrket uppgraderas och görs attraktivt genom att lärarna ges samma tillgång till dator på jobbet som de vant sig hemmavid i snart 20 år.

Simsalabim. I stället för löneförhöjningar till rekryteringsfrämjande nivå som skulle kosta ett stort antal miljarder bidde det bara en datoruppgradering till den nivå som gäller på alla andra arbetsplatser. Till en försumbar engångskostnad. Luftdraget från detta imponerande slag i luften skulle sätta fart på en hel vindkraftspark.

Bra Jan Björklund!

Av , , Bli först att kommentera 5

Regeringens förslag om karriärtjänster inom skolan är bra. Dagens ungdom förväntar sig annat av sitt val av yrke än att allt är förutsägbart fram till pensioneringen. Det vill säga samma typ av arbetsuppgifter till en jämförelsevis allt lägre lön. Den fantastiska bonus som lärarna har är att få jobba med barn och ungdom hela tiden. Men trivsel betalar inga räkningar och studieskulder. Sedan kommunerna övertog löneansvaret för lärarna för 20 år sedan har löneläget kontinuerligt försämrats. För sådär 10-12 år sedan slogs ett kraftfullt slag i luften. Lärarna skulle få 10 % extra utöver andra kommunalanställda under en femårsperiod. Resultatet blev att även under denna period fortsatte det relativa löneläget jämfört med övriga arbetsmarknaden att försämras!

Sveriges kommuner och landsting har haft 20 år på sig att fixa det nu Björklund och regeringen åstadkommer. Varför har inget hänt?

Den svenska skolan har presterat allt sämre resultat enligt internationella jämförelser sedan kommunaliseringen. Varför har inget hänt?

Rekryteringen till läraryrket har försämrats kvalitetsmässigt  år efter år sedan kommunaliseringen. Varför har inget hänt?

Lärarnas och skolledarnas relativa löneläge har kontinuerligt urholkats sedan kommunaliseringen. Varför har inget hänt?

Jan Björklund tvår sina händer inför den bisarra situationen att han och regeringen har ansvaret för skolans kvalitet och prestationer men SKL och kommunerna bestämmer över löneutveckling och arbetsvillkor. Jag är personligen ett hundra procent (100%) säker på att SKL och kommunerna kommer att fortsätta läraryrkets rutschkana utför så länge de anförtros makten över löneläge och arbetsvillkor för lärarna. Det räcker inte med att några fåtal i sammanhanget får karriärtjänster och tjänar lite mer än den övriga stora majoriteten "vanliga lärare" tack vare statliga riktade pengar.

Tillsätt en haverikommission som får utreda hur SKL och kommunerna kunnat missbruka förtroendet och förstöra löneläge, lärarrekrytering och skolresultat under de 20 år de haft makten över skolan. För ett klockrent haveri är det!

Skolan tillbaka till staten

Av , , 1 kommentar 5

Kommunaliseringen av skolan var ett misstag. Effekterna har blivit försämrad status på läraryrket, lönehiss rakt ned för lärare och skolledare, oacceptabla skillnader i kvalitet och valmöjligheter mellan kommunerna och försämrade kunskapsnivåer i jämförelse med andra länder. Folkpartiet är det enda parti som på riksplanet driver frågan om ett återförstatligande av skolan.

En annan effekt av ett återförstatligande blir att samverkan om gymnasieskola och komvux mellan kommunerna underlättas. Staten skickar idag liksom förr stora pengar till skolan i kommunerna. Pengarna är inbakade i "den stora statsbidragspåsen" som kommunerna är fria att använda i sina budgetar till vad som helst. Allt lägre löner för skolpersonal i jämförelse med övriga arbetsmarknaden kan ha medfört att kommunerna kunnat satsa pengar på annat.  Eller att staten kunnat hålla statsbidraget på en allt lägre nivå. Frågan bör ställas.

Klart är att kommunerna inte klarar av att höja statusen på läraryrket eller lösa övriga problem som likvärdighet över hela landet eller att ta igen vår position i jämförelser med andra länder. Chansen att detta skulle ske utan förstatligande är = 0.