Etikett: liberalism

Rökning uteservering

Av , , 1 kommentar 8

Liberalerna har efter namnbytet  från Folkpartiet varit i hetluften ett par gånger. Först var det en lokalavdelning av ungdomsförbundet som kom med de galna förslagen att t ex göra samlag med lik lagligt. Moderpartiet tog genast ungliberalerna i fråga i örat men  beteckningen Liberal drogs i smutsen.

Måndag kväll kunde vi så bevittna hur Erik Ullenhag i SVT tillkännagav att Liberalerna tog avstånd från den nyligen publicerade tobaksutredningen eftersom den stod för ”förmynderi”.  Stint stirrande in i kameran förkunnade Erik Ullenhag att t ex rökning på uteserveringar inte var någon olägenhet för annan person. Man måste vara en modig person för att kunna påstå någonting så korkat.

Är nu Erik Ullenhag en modig person? För 3 år sedan hade han att som statsråd ta ställning till ett förslag att förbjuda omskärelse av gossar (bebisar ca en vecka gamla) i enlighet med det redan gällande förbudet att könsstympa flickor.  Enligt de mänskliga rättigheterna  borde det ha varit självklart att förbjuda karvande med kniv i nyfödda gossars könsorgan. Nu väntade ett antal religiöst spränglärda på vilket beslut Ullenhag skulle ta. Ullenhag fegade ur och sålde spädbarnens rättigheter för några röster från fundamentalister. Det blev inget lagförslag om förbud.

Beträffande tobaksutredningens förslag innebär de i stort sett bara en anpassning till förhållandena i jämförbara länder.  Rökförbud på uteserveringar har  utomlands funnits i flera år. I detta fall är det uppenbarligen populism och röstfiske som är bakgrunden till Ullenhags uppenbarelse i SVT. Konstigt eftersom en stor folkmajoritet står bakom förslaget på förbud mot rökning på uteserveringar.  Rökning är även här ett arbetsmiljöproblem och ett folkhälsoproblem. Och vad säger ”den modige Ullenhag” till astmatiker och andra som  kan drabbas av allvarliga anfall där det röks.

Liberalism är en alldeles förträfflig politisk modell för blomstrande  stater. Liberalismen har gett många länder i världen framåtskridande, fred och hög levnadsstandard. Liberalismen som politisk idé innebär dock inte att var och en har frihet att bete sig så att man skadar andra eller sänker livskvaliteten för andra.  Att  utforma  trafikregler och miljölagar strider inte mot liberalismens idé. Liberalism är inte detsamma som frihet att bli sjuk och dö på grund av andra människors rökning.

Ullenhag kommer troligen att få applåder från en och annan tidningsredaktion som för bara ett par årtionden sedan liknade rena gaskammaren. En snabbt minskande skara som försvinner av både medicinska och moraliska skäl. 

Trist att populism ska börja vara ett kännetecken för mitt f d parti.

 

Liberalt missbruk.

Av , , 2 kommentarer 1

Begreppet "liberalism" tycker jag solkas alltmer av soffsittare i TV som kallar sig liberala och förespråkar fritt användande av knark, tobak, alkohol och väl också tycker att fri fart ska råda på våra gator och vägar. Naturligtvis ska vi inte heller bestraffa dem som kör bil och båt berusade eller tror de kan flyga och hoppar från broar..

För mig betyder begreppet "liberal" demokrati, mänskliga rättigheter, pressfrihet, oberoende domstolar, marknadsekonomi, religionsfrihet. Folket väljer landets och kommunens styrelse genom fria val inklusive statschef. Monarki är en odemokratisk kvarleva som är en styggelse för ett modernt land. Den sekulära staten ska garantera trygghet, rätt att sträva efter lycka, rättvisa spelregler för människor och näringsliv, utbildning efter var och ens vilja och förutsättningar mm.

Det har visat sig att den typ av demokrati och marknadsekonomi som är vanlig i "västvärlden" har varit helt outstanding i att öka välstånd och avskaffa fattigdom och svält. Massvält har endast ägt rum och äger rum  i diktaturer, främst kommunistiska sådana.

I TV-sofforna uppträder ofta knarkliberaler, tobaksliberaler mm och lägger beslag på det liberala begreppet. Jag vill kalla dem för tokliberaler eller vulgärliberaler. Överhuvud taget vore det bra om de kunde ges ett lämpligt epitet utan att "liberal" förekommer alls. Alla former av personlig frihet som innebär andra människors ofrihet ska bekämpas. Hit hör användning av knark, tobak, alkohol, leva rövare i hyreshus, köra för fort och på fel ställen etc.

Bruk av knark, alkohol, tobak, köra för fort mm är varje människas ensak i ett liberalt samhälle heter det. Problemet med den attityden är att andra oskyldiga människor drabbas och att samhället (vi alla)  får stora kostnader för vård, försäkringspremier mm. Men så långt räcker inte vulgärliberalernas tankeförmåga för den imploderar innan  slutavräkningen skall göras för de egna påhitten. Någon "annan" betalar och denne någon annan är du och jag.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,