Etikett: löner

Storuman näst sist

Av , , Bli först att kommentera 6

Näst sist när det gäller undersköterskors månadslöner enligt tidningen Kommunalarbetaren. Storuman ligger alltså på 289:e plats av 290 kommuner. Allra sämst är Ockelbo kommun med 22 584 kr i månaden. Det hjälper tydligen föga att prinsessan Madeleine, Therese, Amelie, Josephine  Bernadotte är hertig över Ockelbo och Gästrikland. Västerbotten är lämnat åt sitt öde genom att ingen ny hertig tillsatts på 45 år så Storuman får gripa tag i någon annan högre makt för att lämna nästjumboplatsen.

Det finns naturligtvis förklaringar och undanflykter. Omsorgsnämnden i Storuman har varit grovt underfinansierad under den tid jag kan överblicka (20 år)  med ständiga underskott som måste sparas in och då törs ju ingen tala om att förbättra det relativa löneläget. Storuman har dessutom mycket låg bemanning jämfört med omkringliggande kommuner så läget är dubbelprekärt. Rekryteringssvårigheter trampar på farstubron och då är det svårt att förstå hur kommunstyrelsen resonerar. Var finns strategin för att försörja omsorgen med kompetent personal framöver? Finns strategin på pränt så att kommunens väljare och skattebetalare kan ta del av den? Ska personal lockas till Storuman med Sveriges näst lägsta löner, låg bemanning och deltider och delade turer? Lever jag 3 år till lär jag få se hur det går med det.

Här följer några exempel ur Kommunalarbetaren.

:

Ockelbo 22 584 kr per månad.

Storuman 22 661 (nära ögat! Skillnad 77 kr)

Lycksele 23 105

Dorotea 23 275

Vilhelmina 23 352

Sorsele 23 451

Jokkmokk 24 258

Arvidsjaur 24 274

Åre  24 504

Pajala 24 764

Kiruna 24 928

Den som vill veta mer kan gå in på www.ka.se

Som alla kan se är det långt till byggnadsarbetarna som strejkar för större löneökning än alla andra inom LO. Enligt uppgifter ska byggnadsarbetarna ligga på ett genomsnitt  på 33 000 kr per månad och då är sannolikt  ackordstillägg medräknat. Har någon hela lönebilden för byggnadsarbetare med lön, ackordstillägg och eventuella traktamenten som inte motsvaras av betalade kostnader vore det intressant att få veta! Man har rätt till 220 kr i dagtraktamente skattefritt om det är minst 50 km till arbetsplatsen och 110 kr per natt skattefritt om man bor hos kompis eller i husvagn. Det kan bli 6 600kr per månad skattefritt.

 

Arbetstider vård-omsorg

Av , , Bli först att kommentera 7

Delade turer inom vård-omsorg är hälsofarligt enligt en studie. Nattarbete är inte heller hälsosamt. Vi står inför mycket stora problem när pensionsavgångarna ska ersättas med ny kompetent personal. I glesbygd är problemet störst. Numera krävs minst undersköterskekompetens för de flesta jobb inom vård-omsorg eftersom vi lever längre och då hinner få många krämpor och sjukdomar.

På gymnasierna gapar platser tomma på vårdlinjerna. Det är bara en bråkdel av behovet som kan tillgodoses med undersköterskor från vårdprogrammet. Resten måste ordnas via t ex Komvux. Den enkla förklaringen är att det inte anses attraktivt att jobba inom vård-omsorg. Det är mycket enkelt att förklara.

1. Lönen är usel i förhållande till kompetenskraven.

2. Få heltidstjänster. Många är anställda 0,65, 0,74, 0,86, 0,92 osv vilket för en anställd i t ex industrin låter som medeltiden.

3. Delade turer, vilket innebär att arbetsdagen kan delas upp i 4 tim arbete, 4 timmars rast följt av 4 timmars arbete. Inte kul om man bor i en by 3 mil från arbetsplatsen.

4. Mycket begränsade möjligheter till karriär på arbetsplatsen. Kompletterande utbildning i t ex demensvård ger ingen högre lön. Höga prestationer och hög kompetens på jobbet ger ingen högre lön.

5. Den anställde delar närmaste chef med ända upp till 50 andra. Hur ska man då kunna bli sedd och ledd??

Några åtgärder bör kommunerna börja jobba med omedelbums.

1. Förbättra löneläget och göra lönekarriär möjlig.

2. Heltidstjänster ska vara normen men med möjlighet att begära lägre tjänstgöringsgrad.

3. Sammanhållen arbetsdag ska vara normen men med möjlighet att begära delade turer.

4. Vidareutbildning och höjd kompetens ska avspegla sig i lönekuvertet. Tjänster kombinerade med t ex ledningsuppgifter bör öka.

5. Bryt upp de orimliga kontrollspannen inom omsorg. Varje chef ska ha högst 25 direkt underställda för att kunna uppfylla dagens moderna krav på en ledare. Med denna målsättning ökas dessutom möjligheterna till karriär.

Detta kostar naturligtvis pengar. Den ökade personalnärvaro som blir följden av mina förslag bör användas till att öka kvaliteten i omsorgen. Omsorgen får inte urarta till ren förvaring. Var finns pengarna? Det är bara att ta en kommunbudget och se efter vad pengarna går till. Här kan man finna många saker som är långt från kommunens huvuduppdrag, vård, skola och omsorg men som är väldigt lockande för politiker (en del) att syssla med. T ex att sälja elektricitet till skåningar och stockholmare med underskott, betala underskott i obehövligt flygfält, låta industrihus gå med underskott pga hyressubventioner mm mm.

Man kan tycka vad man vill om vad jag skriver men gör kommunen ingenting står vi inför problemet att inte ha folk som ska sköta våra äldre. Eller vara lärare för våra barn.