Etikett: Martin Luther

Luther var en hårding

Av , , Bli först att kommentera 4

Martin Luther var en hårding! I Tyskland pågick på 1520-talet ett bondeuppror mot omänskliga förhållanden och livegenskap. under ledning av landsortsprästen Thomas Müntzer. Martin Luther upprördes över detta och menade att de upproriska bönderna ställt sig utanför Guds lag. Luther avfyrade då följande käcka uttalande:

”Låt därför alla som kan, hugga, dräpa och sticka, öppet eller i hemlighet, eftersom ingenting kan vara vidrigare, mer nedbrytande eller mer djävulskt än uppror. Det är som när man måste döda en vansinnig hund: om man inte dödar den blir man själv dödad och hela landet med en själv. Upp alltså, kära herrar, , genomborra och halshugg allt vad ni kan, och finner ni döden därvid, kan ni inte önska er en mera himmelsk, ty ni skall falla i lydnad för Gud och till skydd för era likar mot dessa Satans skaror.”

”Hårda bud” sa Moses när han tappade stentavlorna på tårna. Müntzer avrättades 1525 genom halshuggning. Han var en präst som månade om de fattiga och förtryckta och för det fick han plikta med livet. Vi kanske kan kalla honom socialliberal ett par århundraden innan det begreppet började användas. De barbariska sederna inom kristenheten i Europa, fram till säg 1600-talet, påminner en hel del om läget inom extrem islam idag. Man får hoppas att islam gör den civiliserande resan på kortare tid än kristenheten gjorde.

Och jag som bibringats uppfattningen i skolan att Martin Luther var godheten personifierad!

Häxjakternas kvinnomord

Av , , Bli först att kommentera 1

Programmet i STV om människans historia har kommit till häxjakterna som hade en storhetstid år 1400- till 1700-talen. 45 000 avrättades genom bränning på bål i Europa. Barbariet hemsökte även Amerika genom invandrade kristna från Europa. Av de avrättade för häxeri var ca 80 % kvinnor och anklagelserna var bl a samlag med djävulen. I Sverige ägde dylika samkväm rum i Blåkulla dit kvinnorna åkte iväg på kvastskaft som tydligen var försedda med raketmotor. Den värsta kvinnomassakern ägde rum i Torsåkers pastorat i Ångermanland där 71 avrättades, de flesta kvinnor naturligtvis. Var femte kvinna i Torsåkers pastorat brändes sålunda på bål vilket senare signifikant påverkade invånarantalet i dessa trakter under århundraden. Den drivande kraften i Torsåkers pastorat var prästen Laurentius Torneus. I kriget mot kvinnorna var även ett par påvar synnerligen inblandade och inte ens Martin Luther tycks ha ansett det mödan värt gå till attack mot barbariet mot mänsklighetens hälft, kvinnorna.

De flesta avrättades genom bränning på bål men som en ”humanitär gest” kunde många kvinnor få halshuggning innan elden tagit sig. Dagens manliga kontrollbehov av kvinnors underliv har alltså sina rötter långt tillbaka i tiden. Här kan nämnas det totala abortförbud som finns i länder i EU t o m!