Etikett: påminnelseavgift

Rånarna på CSN

Av , , 13 kommentarer 8

Enligt mediauppgifter har CSN beslutat ta ut en påminnelseavgift på 450 kr för den som inte betalar ränta och amortering i tid. En snabb sökning på internet ger vid handen att 450 kr kan tas ut om gäldenären är företag eller myndighet enligt ny lag och då kallas det för förseningsavgift. Gäller alltså inte konsument d v s vanlig löntagare. Högsta påminnelseavgift för konsument anges till 60 kr från jan 2015. Påminnelseavgift och förseningsavgift får inte kombineras.

Återstår då frågan varför den svettiga avgiften 450 kr skall pådyvlas studielånstagare. Kanske CSN kan försvara sig med att avgiften 450 kr grundar sig på riksdagsbeslut som jämställer studielånstagare med företag och myndigheter, en i sanning dyr ”upphöjelse”. Hur försvarar i så fall våra riksdagsmän denna vanvettiga straffavgift på den som missar att göra sin betalning till CSN i tid? Många akademiker med studielån arbetar inom offentliga sektorn och har därmed usla utbildningspremier, d v s mycket låg lön för den investering det innebär att studera och sätta sig i skuld under 3 – 5 år. När avgiften till CSN är betald är konsumtionsutrymmet för offentliganställd akademiker lägre än för en stor del anställda inom LO-området. Räknar vi med livslön efter skatt ser det ännu värre ut. Att få en extra julklapp på 450 kr som skall betalas kan inte vara kul.

Är det rimligt att den akademiker som missar en betalning på t ex 2000 kr skall som lök på laxen få en påminnelseavgift på 450 kr? Marginalkostnaden för CSN att skicka ut en påminnelse kan väl inte vara mycket mer än en hundradel av 450 kr. Rena ockret med andra ord! Men det kanske finns en bra förklaring som lugnar alla studielånsinnehavare och som kullkastar min kritik?? Men det är väl som i forna sovjetrepubliken Ukraina, det ser dystert ut.

13 kommentarer
Etiketter: , , ,