Etikett: renskötsel

Rally kulturhuvudstad renskötsel

Av , , 10 kommentarer 15

Politiker i Umeå, frimurare och andra, välkomnade kuppartat en stor rallytävling till kulturhuvudstaden utan märkbar offentlig diskussion vilket är synnerligen anmärkningsvärt. Det är väl så viktiga frågor för Umeå hanteras i Umeås frimurarkällare där flera Umeåpolitiker tycker att det är förenligt med sina politiska uppdrag att hålla till. Hemliga politikerklubben för gossar där kvinnor icke äga tillträde. Rally-vd:n som hotade samerna med medialt tryck tar nog priset som årets kalkonuttalande. Bildning och vanligt folkvett är kanske ingen hit i rallyvärlden?

Rallycirkus i Umeås omgivningar känns oförenligt med statusen som kulturhuvudstad och med miljö- och klimatmålen. Den samiska dimensionen var en viktig del i kulturhuvudstadsansökan. Har Umeås politiker totalglömt det? Hur ser analysen ut för klimat, miljö och skogens djur med en stor rallytävling under en vecka i Umeås omgivningar? Jag antar att alla dessa analyser gjordes före beslut. Eller?

10 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Storgruvan i Rönnbäcken

Av , , 5 kommentarer 8

Jag har tidigare meddelat min ståndpunkt som förtjänar upprepas. Vill vi använda bilar, skotrar, båtmotorer etc krävs det metaller som måste tas fram någonstans. Många tycker gruvorna ska finnas någon annanstans men det tycker inte jag. Om vi skärper oss i Sverige när det gäller miljökraven bör gruvdriften kunna skötas utan allvarliga men för miljön. Folkopinionen kommer i alla fall att tvinga fram denna skärpning. Försämringarna för renskötseln är något som måste beaktas och fullgod ekonomisk ersättning ges till berörd sameby.

Vi har liknande konflikter när det gäller den miljövänliga vindkraften. Gärna el i uttagen men produktion av el får bedrivas någon annanstans, inte där man själv råkar bo. Även här påverkas möjligheterna till renskötsel. På internet finns fantastiska berättelser om hur hemska vindkraftverk är. Oftast makalösa överdrifter. När det gäller renskötseln skulle det vara bra med forskning om hur mycket renskötseln störs av vindkraftverk. Renar, älgar etc bryr sig inte om vindkraftverken mer än att de bevittnats ligga och idissla under desamma. Den ianspråktagna markytan för varje verk är försumbar men vägarna upptar förstås en hel del yta. Som sagt forskningsresultat vore bra att ha i diskussionen.

5 kommentarer
Etiketter: , , ,