Etikett: resultat

Kommuner har inte vinst

Av , , 2 kommentarer 4

Dessa jämförelser mellan kommuner där budgetöverskottet kallas vinst är ren desinformation utom för det fåtal som läst företagsekonomi. Ett företag redovisar vinst när företaget varit bra på att producera varor och tjänster till ett pris som ger överskott och dessutom nöjda kunder.

En kommun kan ge budgetöverskott, "vinst", tack vare att kommunen pungslagit sina medborgare med onödigt hög skatt eller att kommunen producerat tjänster som håller undermålig kvalitet genom skadliga besparingar. Synnerligen missnöjda konsumenter av kommunala tjänster kan ge stor "vinst" på grund av att nämnder och tjänstemän inte använt de pengar som skattebetalarna levererat in.

Det vore bättre att media redovisade mått på kundernas – brukarnas nöjdhet med de tjänster kommunen levererar i stället för de "vinsttabeller" och "vinstrankingar" som inte gör annat än förvirrar folk.

Det är t ex inte speciellt skickligt av Umeås politiker att år efter år visa att de lagt beslag på mer av medborgarnas pengar än som behövs för verksamheten.