Etikett: Rikstrafiken

Verklighetsförfalskning i Storuman

Av , , 17 kommentarer 14

"Dukat bord", säger förra kommunalrådet Gunilla Lundgren om läget för kommunens ekonomi.  Det bordet är inte särskilt kul att sätta sig vid de kommande åren. Kommunens budgetöverskott år 2010 består helt och hållet i extraordinära intäkter som felräknade sociala avgifter och pensionspengar, vilka uppgår till över 13 miljoner. Vilken himla tur att de miljonerna dök upp när styrelser och nämnder har ett underskott på 8,7 miljoner. Det bådar illa inför år 2011 och framöver. Det innebär att "kostymen" är för stor och motsvarande neddragningar i verksamheterna måste göras. Redan nu kan sägas att så stora besparingar inte kommer att kunna genomföras år 2011 eftersom snart halva året gått.

Till råga på detta fanns/finns inte pengar till löne- och kostnadsökningar för år 2010, 2011 och 2012. Det innebär att ytterligare ca 6 miljoner måste sparas in per år. Det innebär att det dukade bordet för 2011 saknar 8,7 + 6 = 14,7 miljoner om inte smärtsamma neddragningar på personalen genomförs. Här kan man räkna med att 3 st anställda måste bort för varje miljon som ska sparas på helårsbasis.  Vi ska då också hålla i minnet att neddragningar på personal redan genomförts år 2010 undantagandes på byggnadsinspektörssidan där ökning, tack och lov, skett. Hur kan nu detta "dukade bord" ha uppstått när de flesta sveriges kommuner har ett mycket gott ekonomiskt läge med pengar till löneökningar och annat?

Det prekära läget för Storuman har nästan helt och hållet att göra med de 22 miljoner som bortslösades på att flyga eget från Gunnarn i trots mot Rikstrafiken och Staten under åren 2008 och 2009. De politiker som kuppartat genomdrev detta väderkvarnskrig mot staten har en del att förklara för kommunens brukare och skattebetalare. Ingen kvalificerad utredning om påverkan på kommunens ekonomi gjordes innan besluten klubbades igenom. "Utredningen" bestod väl i den ensidiga, enkelspåriga och bluffartade propaganda som fullmäktige fick sig till livs under fullmäktige i juni 2008.

Hade inte Storumans politiker flugit bort pengarna hade vår kommun också kunnat sälla sig till den majoritet av sveriges kommuner som möter år 2011 med relativt god ekonomi. Till Gunilla Lundgrens och socialdemokraternas försvar kan sägas att hade inte s-partiet till sist satt ned foten angående miljonrullningen i Gunnarn hade läget varit ännu värre och ännu mera katastrofalt. Men "dukat bord"? Hallå där!  Kom ned på jorden där "verklighetens folk" finns!

17 kommentarer
Etiketter: , , ,

Utredning av flygplatser

Av , , 9 kommentarer 14

 

Jag har efterlyst någon form av utredning av samhällsnyttan med 4 st flygplatser för södra Lapplands befolkning på snart bara 37 000 inv.  Hur kan man då räkna på sådant? Jag gjorde ett försök till kalkyl för 2-3 år sedan men OK jag försöker en gång till. Ännu har ingen försökt visa en bättre kalkyl än min. Vad är marginalnyttan med fler än en flygplats på denna lilla befolkning? Statens definition på tillgång till flyg är att man ska kunna nå en flygplats inom 2 timmar vilket gäller för hela Sverige. Här utesluts Hemavan från möjligheterna att vara den enda flygplatsen för södra Lappland. Vilhelminabor och Lyckselebor hinner inte inom 2 timmar. Hemavanflyget är viktig för turismen och Tärnaby-Hemavan är ett snabbväxande turistcentrum så att den flygplatsen kanske har en framtid och jag utelämnar Hemavan från vidare diskussion. Inte minst för att den upphandlas och bekostas av staten.  För Storuman, Lycksele och Vilhelmina klaras 2 timmarsgränsen med stor marginal även om endast en flygplats trafikeras.
Vad är då marginalnyttan för resenären av att t ex Gunnarn trafikeras. Enligt det som gällde förra året med mellanlandning i Kramfors tjänade en Storumanbo 5 minuter till Arlanda jämfört med flyg från Vilhelmina. Jämfört med Lycksele några minuter till. Överhuvud är det så liten förtjänst i tid att jag vill kalla marginalnyttan för = 0. Om känslolivet påverkas positivt, vilket det tydligen gör, så hör det i alla fall inte hemma i en kalkyl. Vad är marginalnyttan för en Lyckselebo eller Vilhelminabo av att ha egen flygplats? Det är bara att räkna på samma sätt och jag överlåter det åt läsarna.
För besökande personer kan man räkna på samma sätt, vad är marginalnyttan med det ena och andra. Redan nu måste jag konstatera att förmodligen går det inte att räkna hem några kommunala förtjänster för Storuman  med att i rådande läge satsa kommunala driftsmedel på eget flyg i Gunnarn i trots mot staten. Men vi kan räkna OM det skulle ge kommunala intäkter via kommunalskatten. En helårsanställd betalar ca 55 000 kr i kommunalskatt. För att dra in 1 milj/år behövs 18 st helårsanställda i besöksnäringen i Storumanområdet. För att dra in 6 milj/år behövs 108 st helårsanställda. Vars anställning helt och hållet beror på befintligheten av en flygplats i just Gunnarn! Och att vederbörande besökare INTE  hade kommit till Storuman om endast flygplatserna i Lycksele och Vilhelmina stått till buds. Jag tror inte jag överdriver om antalet helårsarbeten i besöksnäringen p g a flyg i Gunnarn kan räknas på ena handens pekfinger. Observera att kommunalskatten från de anställda i flygverksamheten inte ska medräknas här då det inte är en kommuns huvuduppgift att ha anställda eller att bedriva rikstrafik. Det är en annan sak med gymnasiet eftersom kommunen är pliktig att betala för gymnasieutbildning och att skicka elever till andra kommuner innebär att avgifter ska betalas till annan kommun. Men det är en annan femma. Om staten betalar hel eller viss del av lönerna till flygplatspersonal kan man räkna in kommunalskatten för dessa anställda i vågskålen. 55 – 60 000 kr per st.
En del har hävdat sedan okt 2008 att om vi bara satsar hej vilt och håller ut så ska staten falla till föga och upphandla flyg i Gunnarn. Staten ska GE SIG och vi ska VINNA. Detta har inte inträffat och kommer inte att inträffa och pengarna minst 22 milj är felsatsade driftsmedel. Det är statens (regionens) sak att stå för tillgång till flyg för södra Lapplands invånare.  Staten har sent omsider insett att det är utmanande med 3 st flygplatser Gunnarn, Lycksele och Vilhelmina. Nu fegar man och upphandlar Lycksele och Vilhelmina . Har man gjort det enda rätta och valt en flygplats torde Gunnarn ligga bäst till. Hade samma summor som Storuman förött  på flyg utan marginalnytta satsats på att subventionera bussresor kunde kommunens medborgare åka buss gratis ToR Umeå i ett stort antal år.

Det skulle vara intressant att se en samhällsekonomisk utredning av vad en storsatsning på nya landningsbanor i Vilhelmina har för effekt på sysselsättning och kommunal ekonomi. Som jag visat måste varje miljon i driftskostnader/underskott motsvaras av 18 st anställda som har sin helårsanställning helt och hållet på grund av att turister kan landa på Sagadal. De turister som åker buss, bil, tåg eller landar i Lycksele, Hemavan eller Umeå kommer ju ändå. Ett par hundra helårsanställda torde det röra sig om. Var skulle dessa återfinnas? Om staten upphandlar och betalar underskotten är det väl bara att gratulera.

Och den sista och väsentliga frågan. Hur har Storumans kommun kunnat dra på sig sådana enorma kostnader utan tillstymmelse till kommunalekonomisk utredning? Varför utnyttjas inte expertis? Vi har ju ett universitet med ekonomisk och regional forskning i vårt eget län!
Anonym pajkastning i kommentarspalterna av folk som påstår sig vara positiva men inte har något intelligent märkbart att komma med är på den nivå som man väntar sig av individer som är bundna i ett snöre vid en liten koja. Anklaga folk för att ha sitt ursprung i Stockholm som vore det mindrevärdigt  t ex! Med sådana töntar som anonymt spyr ur sig i kommentarspalterna skulle vi behöva många fler inflyttare från Stockholm i vår kommun!  Gärna med akademisk utbildning men framför allt med bildning och folkvett. Men är det lockande att komma hit om man får nedanstående granne. Den som framförallt sett vad den skriver som döljer sig bakom signaturen ”Britta” förstår exakt vad jag menar.
9 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Marginalnyttan av en flygplats

Av , , 8 kommentarer 18

I kostnads- och intäktsanalys brukar man tala om marginalnyttan av någonting t ex ett extra kilo fläsk när man är proppmätt. Om vi tänker oss att i södra Lappland finns en enda flygplats, Gunnarn och så kalkylerar vi på byggande av en ny flygplats i Lycksele. Vad är marginalnyttan för en Lyckselebo? Antagligen att tjäna 25 minuters restid till flygplatsen. Vad är dessa minuter värda? 200 miljoner i investering?

Vad är marginalnyttan av att bygga en flygplats i Vilhelmina under samma förutsättningar? Här är tidsvinsten kanske 40 minuter om vi tänker oss en ny vägstump tvärsöver landet öster om Pauträsk. Skall det byggas en ny flygplats i Vilhelmina för kanske uppåt en miljard ställer vi samma fråga. Är dessa 40 minuter till flyg värda 1 miljard i investering?

För att klargöra vad vi talar om kan nämnas att statens definition på godtagbar tillgång till flyg är att nå flygplats inom 2 timmar!! För många miljoner svenskar och många företag, stora som små, är tiden till flyg uppåt 2 timmar. Detta gäller t ex en stor del av Stockholmsområdet.

Vi kan också vända på resonemanget. Vi tänker oss att vi i södra Lappland har 4 flygplatser, Lycksele, Gunnarn, Vilhelmina, Hemavan. Vad är marginalförlusten av att Rikstrafiken lägger ned trafik på Gunnarn? För en Storumanbo blir det  en tidsförlust till Vilhelmina på netto ca 25 minuter. Till Lycksele blir tidsförlusten ca 40 minuter. Är dessa 25 – 40 minuter värda 7 – 10 miljoner per år av pengar som borde gå till välfärdens kärna enligt det huvuduppdrag som kommunens politiska ledning har? Eftersom mellanlandning avses ske i Kramfors med tidsförlust Storuman – Stockholm på 20 minuter. Då blir kalkylfrågan. Är dessa 5 minuters tidsvinst till Stockholm värda 7-10 milj per år? Miljoner som verkligen behövts och behövs i kommunens kärnverksamheter år 2009 och framåt.

Ska en enskild flygplatskommun obstruera mot Rikstrafiken när Rikstrafiken lägger ned reguljär trafik på en av södra Lapplands 4 flygplatser och starta eget linjeflyg vilket ställer till stora problem för Rikstrafiken och dess upphandlingar och kostar staten 10-tals miljoner? Jag tycker det är nästan lika galet som om en enskild kommun börjar med egen Länstrafik med buss på kommunens skattebetalares bekostnad i konkurrens med Länstrafikens busstrafik. Kan man tänka sig att skicka med 1100 kr av skattebetalarnas pengar till varje flygbiljett  vore det ju logiskt att starta egen Länstrafik och bjussa på någon hundring till varje bussbiljett.

Jag tycker att man kan dra slutsatsen att flygplatsstrukturen i södra Lappland är fullständigt vanvettig med hänsyn till behovet som uttrycks i termen "tillgång till flyg". Här är terrängen nedgödslad med flyg och jag träffar åtskilliga människor från övriga delar av landet som inte fattar vad vi håller på med. Marginalnyttan av två flygplatser som byggts i två av kommunerna motsvarar på intet sätt investeringar och driftskostnader. Men nu är det som det är och Rikstrafiken och därmed staten har beslutat att Gunnarn är den första flygplatsen som offras och då är det bara att förhålla sig till den situationen och inte till någon önskad icke existerande situation.

Framförallt är det helt obegripligt att starta en fight mot Rikstrafiken med insatsen 10-tals miljoner kronor som är avsedda att användas till skola, omsorg, byggnadslovsingenjörer, fritidsverksamhet för ungdom, kultur, turismutveckling mm mm.  En hel del av dessa miljoner har släpats ihop av folket Slussfors och västerut och flygslöseriet är en av anledningarna till våra tråkiga öst – västmotsättningar. Gick miljonerna till badhus i Storuman gick det väl att försvara men detta, det blir bara för mycket! Det är en politisk skandal i denna kommun  som kommer att gå till historien. För nu är det väl äntligen slut och historien kan börja skrivas.

8 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Fullmäktige med adventsstämning

Av , , 2 kommentarer 5

Storuman är inte Vilhelmina. Dagens fullmäktige avlöpte helt utan tjuvhugg eller remrapp. Vilhelmina skulle kanske komma på studiebesök. Den enda fråga som kunde orsaka maratondebatt lyftes plötsligt ut från dagordningen, nämligen frågan om fortsatt fight med Rikstrafiken till priset av stor insats av kommunala medel..

För fullmäktige redovisades kostnader för att bedriva flyg år 2011.

Kallställning 1,9 milj.

Öppen flygplats (utan linjetrafik)  6 milj

Fortsatt flygtrafik  6,5 milj.

Kostnaderna för kallställning sjunker drastiskt år 2012 och framåt och blir sedan försumbara. Något tiotusental kronor per år. Siffrorna -6 och – 6,5 milj är naturligtvis ytterst osäkra. Någon händelse på världsscenen, krig, terrordåd, Heklautbrott på Island kan kullkasta siffrorna åtskilligt till det sämre. Överhuvud taget är det fråga om bedrivande av näringsverksamhet där skattebetalarnas pengar riskeras på ett sätt vi inte har råd med och inte heller är försvarbart av principiella skäl.

Summan -6,5 milj råkar vara lika med det budgeterade överskottet för 2011. Och detta överskott råkar vara = de summor som Kommunstyrelse 3 milj och Omsorgsnämnd 3,5 milj begärt i tilläggsanslag för 2011. Summa lika med 6,5 milj.  Alltså slut pengar för 2011.  Siffror som kommit fram i Omsorgsnämnden för bara någon dag sedan pekar på att inte ens 3,5 milj räcker. Med andra ord SLUT PENGAR med råge!   Då båtar det föga att använda argument som "att om vi gör si eller så blir det mindre än 6,5 milj i förlust med fortsatt flyg. År 2012 och 2013 kommer också att bli mycket magra år för kommunens kärnverksamheter. Låt oss klara välfärdens kärna de närmaste åren. Det är en utmaning bara det.

Fortsatt kommunalt bedrivet flyg till ytterst tveksam nytta är en gökunge i kommunens verksamhet som alla små kycklingar, skola, omsorg, turism, miljö, bygglovshantering etc bör passa på att nu sparka ur boet. Frågan skär över partigränserna i alla de stora allianspartierna så det är ingen megahändelse att frågan idag drogs tillbaka från fullmäktige  inför ett ganska säkert nederlag i en omröstning. Den här utvecklingen i flygfrågan borde inte vara någon överraskning för någon, i alla fall inte för mig.  Jag är faktiskt förvånad att frågan kommit upp efter fullmäktiges beslut i januari 2010 "inga mer pengar tillskjuts till fortsatt flyg". I det beslutet var socialdemokraterna tydliga så enligt min mening var läget inför dagens fullmäktige solklart. Förslaget hade inte en chans. Det kan vara nog med de 22 miljoner som bokstavligen gått upp i rök 2009 och 2010.

Flygfrågan är en fråga  som är en mycket bidragande orsak till vreden i västra kommundelen och splittringstendenserna mellan kommundelarna och till osämja i vissa partier och bör snarast avföras från dagordningen så att den fantastiska energi som lagts på fighten med Rikstrafiken i stället kan inriktas på att ta tillvara de stora möjligheter som ökning av turismen, utbyggnaden av Hemavan, gruvdrift, vindkraft mm ger. Och att göra kommunen trevlig att bo i genom att satsa på bra verksamhet och utbud för barn, ungdom, vuxna och äldre och tillresande människor. Det är den gyllene chansen för den nya alliansen att få alla att dra åt samma håll! Äntligen! Den chansen måste vi ta!

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Ett politiskt misslyckande i Storuman

Av , , 1 kommentar 9

Den tid, drygt 2½ år,  som alliansen s+kd+kl styrt Storumans kommun måste betecknas som ett misslyckande.

1. De flesta av Sveriges kommuner har gått stärkta ur den ekonomiska krisen bl a tack vare regeringens extra tillskott till "kommunernas kärna" skola och omsorg. Storuman har en sämre ekonomisk utveckling än de flesta kommuner tack vare de 22 – 30 milj som satsats på eget flyg i trots mot staten och Rikstrafiken. Slutnotan har vi inte sett ännu och en utredning vad detta kostat kommunen sedan 1 januari 2009 då kommunen övertog Rikstrafikens ansvar och utgifter borde göras. Likviditeten i botten i april 2010 och investeringsstopp och åtstramningar som har drabbat och som drabbar främst omsorgen men även andra verksamheter i åratal framöver när kommunens balanskrav ska uppfyllas och hålen i ekonomin stoppas igen.

2. Byggnadslovsköer på uppåt 2 år som beror på att den tekniska nämnden inte haft pengar i budgeten att anställa byggnadsingenjörer. Egentligen ett kontraproduktivt toksparande. I dagarna anställs 2 nya ingenjörer utöver den personalstat man haft. Det kommer att ta tid att beta av byggnadslovskön.

3. Befolkningsutvecklingen. Storuman tappar invånare i minst samma omfattning som omkringliggande kommuner trots framgångsfaktorer som turismutvecklingen i fjällområdet, BioStor, gruvverksamhet, skogsboomen och vindkraftsutbyggnad. Trots läget som väg- och järnvägsknutpunkt.

4. Näringslivsklimatet. I Svenskt Näringslivs ranking hamnade Storuman på 286:e plats av Sveriges 290 kommuner. Det var en försämring jämfört med tidigare. 

5. Enorma sparkrav i välfärdens kärna, skola och omsorg. Byggstarten av demensboendet försenad ett år. Och i besparingsväg har vi inte sett slutet. T ex omsorgsnämndens verksamhet är underfinansierad 2010 och de närmaste åren genom att t ex löneökningarna ska finansieras helt och hållet genom personalminskningar i en verksamhet som hela tiden ska tillfredsställa ökande behov. Här har den nya alliansen en rejäl uppförsbacke att starta i. Kommunens flerårsbudget borde göras om, den som ligger är inte förankrad i verkligheten utan ett illusionsnummer.

Om man gör en renskrapning av sin ekonomi och satsar allt på fel häst på travet då är man blåst och har några tunga år framför sig. Som jag ser det har Storuman gjort en gigantisk felsatsning som satsat alla pengar man har och dessutom pengar som man inte har (utöver budget) på ett flyg som inte löser ett allvarligt flygbehovsproblem. Man kan inte se miljonerna till flyg frikopplat från andra tillväxtfrämjande satsningar. Flyg finns i överflöd runt omkring oss. Den gigantiska satsningen på egen Rikstrafik har gått ut över all annan verksamhet, t ex att förbättra näringslivsklimatet, turismutveckling, kvaliteten i skola och omsorg, byggnadslovshantering, fritidsverksamhet för ungdom.  Ska vi hejda befolkningsminskningen, främja näringslivsklimatet, ha en bra skola, kultur, fritidsverksamhet, omsorg och byggnadslovshantering måste tillgängliga resurser fördelas optimalt och inte satsas på en enda verksamhet, flyg i Gunnarn. Här tycks kommunledningen den gångna valperioden ha hamnat i någon form av tunnelseende och totalt saknat plan för hur resurserna ska fördelas på de olika framgångsfaktorerna. Alla pengar på den förlorande hästen och kaputt!

Det positiva i kråksången är väl sammanfattningsvis att nu kan det bara gå uppåt på de områden jag tagit upp ovan. Botten är nådd.

Ännu en ovetenskaplig valanalys

Av , , 4 kommentarer 9

Ännu är ej kryssrösterna färdigräknade i Storuman. De största valkretsarna Vallnäs och Luspen återstår. Men redan nu kan man nog dra den ovetenskapliga slutsatsen att väljarna gett smisk på stjärten till de kandidater som stått i frontlinjen för 22 miljoner till kommunalt bedriven Rikstrafik under 1½ år. Följdriktigt har de kandidater som hårt kritiserat detta slöseri med välfärdens pengar fått många kryssröster. Exempelvis Lars Levinsson (m) och Bengt-Göran Burman (v) är redan inkryssade i fullmäktige och detta redan innan de två största valkretsarna är räknade.

Kanske dags till lite eftertanke! En bra början kan vara att som kommunstyrelseledamot sätta sig in i kommunens i särklass största verksamheter omsorg och skola (vilket egentligen är en skyldighet!!). Vilka förändringar i efterfrågan på tjänster kommer de närmaste åren att innebära och vilka krav kommer detta att ställa på förändring av verksamhet och budgetramar, inräknat löneökningar och inflation?

Kommunen har de senaste två åren styrts med svansen. Först har politiska snuttefiltar och politikermonument fått sitt sedan får kommunens obligatoriska kärnverksamheter slåss om resterna. Så står vi där med investeringsstopp, raserad kommunal likviditet och absurda besparingskrav de närmaste åren. Den allians som ska styra de närmaste åren får det inte lätt. Frågan är om kommunen ska fortsätta att slåss med Rikstrafiken på bekostnad av kommunens övriga verksamheter och mot folkflertalets vilja. 

När Rikstrafikens upphandlingsarbete av flygtrafik störs av kommunala obstruktioner, som Storuman sysslar med, får vi dessutom slanta upp till Rikstrafikens kompensationer till andra flygplatser och denna gång via statsskatten. Många i omvärlden undrar över vad Storumans politiker sysslar med.

Kryssrösterna i de hittills räknade valkretsarna ger vissa anvisningar till vad politikerna i Storuman BORDE syssla med.

4 kommentarer
Etiketter: , ,

Valresultatet i Storuman

Av , , 14 kommentarer 2

Oväntade resultat plus väntade i kommunalvalet. De stora förändringarna står c och kd för. Centerns frammarsch kan ha två huvudorsaker. En är det dubbla budskap som kan skönjas i de två valsedlarnas program. "Västra" valsedelns kandidater annonserade sitt program i Storumanbladet som var ett klart ställningstagande för kommunens huvudåtagande, skola, omsorg och övrig obligatorisk service och mot stora satsningar på äventyrliga projekt som hotar kommunens ekonomi (läs flyget). Man kunde tro att detta var hela centerns kommunala program trots att andra centerpartister fortfarande tycks drömma om flyg på bekostnad av huvuduppdraget. Blir intressant att se hur utfallet blir för de två valsedlarna och dessutom utfallet av personkryssen. En annan orsak kan vara "Mörtselleffekten". Tomas Mörtsell står nu på första plats på östra valsedeln. Han måste väl då också i kraft av centerns nya maktposition anses som kommunalrådskandidat och själv anse sig som sådan. Om det blir en borgerlig allians vill säga.

En annnan markant förändring är Kristdemokraternas tillbakagång. Jag tror att det har att göra med att KD setts som flygpartiet nummer ett och ibland haft lust att i budgetramdiskussioner stega fram och dra ned omsorgens budget med sådär 2 miljoner. Personkryssen blir även här intressant läsning när sammanräkningen är klar. Moderaterna går emot  rikstrenden och minskar med ett mandat. Även här kan tendensen att prioritera mångmiljonbelopp till flyg på bekostnad av övriga verksamheter ha inverkat.

Övriga resultat är inga större överraskningar. Folkpartiet tycks behålla 4 mandat trots en viss förkärlek hos vissa ledamöter att satsa pengarna i luften i stället för på marken i kommunens kärnverksamheter. Kommunlistan får 2 mandat vilket är en våldsam ökning från 0 om man jämför med förra valet. De fanns ju inte då. Jämfört med de 3 mandat man haft sedan vänsterpartiets sprängning är det en minskning med ett mandat.

Socialdemokraterna går mot strömmen i Storuman och ökar med ett mandat. Något överraskande men socdem har på senare tid  markerat att de inte vill satsa några mer komunala pengar på kommunal Rikstrafik i luften och i stället värna kärnverksamheterna vilket kan ha gett plusröster. Hos socdem blir kryssrösterna spännande läsning liksom hos alla partier.

Vilka bildar allians? S + v måste hitta någon att fria till, något parti på borgerliga kanten med utpräglade köttgrytegrävare. Kommunlistan anses nog av s vara för opålitliga som partner enligt Gunilla Lundgren. Den borgerliga alliansen kan inte få egen majoritet utan måste fria till Kommunlistan som lär säga JA. Det blir 22 mandat tillsammans och en vilde kan hoppa av och ändå finns majoritet. Som Lou Reed sjöng: "Juliet wanted Romeo and Romeo wanted Juliet. Det är kanske så det blir mellan de borgerliga och Kommunlistan, vars ursprung är vänsterpartiet men ingen tror att de någonsin varit annat än borgerliga.

Efter räkning av kryssröster och andra röster kan jag kanske nästa vecka kommentera ytterligare. En sprängfråga blir lusten att leka Rikstrafik. Om s och v bildar opposition och beslutar sig för att profilera sig på stopp för mera pengar till flyg och koncentration på kärnverksamheterna behövs det bara att 2 ledamöter i en borgerlig allians röstar med s + v för att flygprojektet ska haverera. För gott?

14 kommentarer
Etiketter: , , ,

Inte en femöring till kommunalt flyg

Av , , 20 kommentarer 7

Nu får det vara slutlekt i sandlådan. Jag häpnar när jag läser i annonsbladet att några politiker pläderar för fortsatta toksatsningar på kommunalt bedrivet flyg i Gunnarn. Flyg är Rikstrafikens ansvar och underskotten på de flygplatser som Rikstrafiken stödjer betalas via statsskatten. Kommunalskatten skall vara till annat, t ex skola, omsorg, byggnadslovsingenjörer etc.

Kommunala verksamheter lider nu och framgent av de bortblåsta 22 miljonerna på bara 1½ år. Investeringsstopp, personalneddragningar etc följer i allt snabbare takt. Argumenten herrarna framför i sin annons handlar om gruvor, vindkraft etc. Kommunens företag och verksamheter har även utan Gunnarn en tillgång till flyg som alla företag i Södertälje och flertalet företag i Storstockholm avundas oss. Det är rent nys att företagsetableringar skett och sker tack vare flyg just i Gunnarn. Gott folk. Världshorisonten ligger inte vid kommungränsen. Den ligger längre bort.

Kryssa mig i kommunal- och landstingsvalet. Fullmäktige behöver politiker i tiden som fattar vilket ansvar man har.

20 kommentarer
Etiketter: , , ,

Omsorgsnämnd och dålig ekonomi

Av , , 2 kommentarer 8

Det var omsorgsnämnd idag. Sedvanliga ärenden som räckte till full arbetsdag. LOV ska införas och vi får hoppas att LOV inte kringgärdas av så många hindrande bestämmelser som Fritt Vårdval drabbats av inom Landstinget. LOV innebär också att vi får många nyttiga nyckeltal och därmed styrinstrument.

Den ekonomiska prognosen pekar f n på ett underskott på 2,1 milj vid årets slut. Kostymen är alltså för stor i förhållande till årets budget. Nästa år får nämnden ingen utökad ram och skall därmed spara in även nästa års löneökningar 2,7 milj. Det blir totalt 4,8 milj i så fall som ska sparas in FÖRUTSATT att det nya demensboendet finansieras fullt ut genom ökad ram. Det är mycket pengar. Det motsvarar ca 15 st helårsanställda. År 2012 är omsorgsnämndens budgetram fortfarande densamma som 2009 och ytterligare 2,7 milj ska sparas in. Det handlar om pengar i en storleksordning  som Sibyllas eller Vikbackas hela årsbudget.

Herr och fru "Bagdad Bob" har ju basunerat ut att kommunens ekonomi är god och inga negativa verkningar finns för kommunens huvudverksamheter – välfärdens kärna. Kommunens kassalikviditet var mindre än 1 i april trots investeringsstopp och svångremmar. Alla med minst sunt bondförstånd begriper att 22 milj rakt upp i luften på 1½ år i en liten kommun får svåra återverkningar under ett antal år.

I tidningarna kan vi idag läsa att 200 bygglovsärenden ligger obeslutade. Företagare hotar ge upp och lämna kommunen. Orsak: Bristande resurser i tekniska nämnden – pengarna har satsats på egen rikstrafik i Gunnarn. Jag tror inte att det är tekniska nämndens inkompetens som är orsaken till bygglovshaveriet utan den politiska ledningens inkompetens som subventionerar 5 minuters tidsvinst för flygresenärer med 22 milj under 1½ år i stället för att ägna sig åt verkligheten. De måste leva i drömmarnas värld. Tekniska nämnden har tilldelats för liten ekonomisk ram. Punkt – slut!

De som svarar att det är en bra satsning politikerna gjort i Gunnarn har nog inte satt sig in i det elände som drabbar kommunens alla andra verksamheter – de som kallas kommunens kärnverksamheter. Och till sist är det alla vi skattebetalare och brukare av kommunens tjänster som drabbas. Och dessa påverkningar kommer i huvudsak efter valet! Kryssa gärna mig i valet!  Jag lovar att hålla koll på och motarbeta eventuella framtida toksatsningar.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Centern i Storuman

Av , , 2 kommentarer 4

I "Bladet" kan man läsa att kandidaterna till fullmäktige på en av centerns två listor med Stig-Harry Johansson som toppnamn tycker så här:

"Återupprätta förtroendet för kommunpolitiken och politikerna! Ansvarstagande för kommunens ekonomi och grundläggande uppgifter – Ingen kommunal drift av högriskprojekt. Satsning på omsorg & skola".

Detta låter ju bra och är något jag kan skriva under på. De flesta förstår nog vad man syftar på,  Erik-Abel Ejderuds (kd) och andras storsatsning på att ta över statens och Rikstrafikens roll när det gäller flygtrafik som orsakat ett jättestort hål i kommunens ekonomi.  Jag ställer den befogade frågan hur kandidaterna på centerns andra lista ser på den storsatsning på flyg som blev magplask och fiasko för 22 milj.  Avbön? Väljarna borde få veta om kandidaterna har förmågan att lära av misstag eller om det är kroniskt.  Toppnamnen på den listan tillhör dem som sjungit lovsånger och propagerat för detta flyg ända från början och även när det stod klart att notan skulle sluta på 22 milj för 1½ års flygäventyr.

Även andra toppkandidater i de olika partierna borde avkrävas svar på hur de ser på flygäventyret för 22 milj som havererade  och blev det fiasko som jag och några till förutsett hela tiden. Dags att sluta krypa efter väggarna. Ut med språket!

De politiker som ska klara skutan Storuman de närmaste 4 åren tillhör dem som har det tvivelaktiga nöjet att lappa ihop kommunens ekonomi igen och återskapa förtroende för Storuman i omvärlden. Jag har sagt det förr. Ett kryss på mig i fullmäktige- och landstingsval innebär en röst för ansvarsfull ekonomi, utveckling, seriös satsning på skola och omsorg. När det gäller sjukvården behövs nya friska ögon och förnyelse. Landstinget i Västerbotten har kört i gamla hjulspår alldeles för länge. Landstinget måste underlätta för alternativa utförare av vård i stället för att medvetet försöka göra det svårt-omöjligt för alternativa utförare att klara den digra kravlistan på att erbjuda en hel hög med specialitéer.

2 kommentarer
Etiketter: , ,